HU

sorozat {noun}

volume_up
A Weber-jelentés esetében egy sorozat módosításra volt szükség, amelyek javítottak volna az előadó tervezetén.
The Weber report required a series of amendments that would have improved on the rapporteur's draft.
A fiókokban sorozat- és tömeggyilkosokról összeállított anyagokat találtam, a viktoriánus Angliából származó Hasfelmetsző Jacktől Osama bin Ladenig.
The subjects ranged from Victorian England's Jack the Ripper to Osama bin Laden, for whom Hell had prepared a special suite of fiery rooms.
Aki mégis a négy kis sorozat hatósugarába kerül, igen kellemetlenül fogja érezni magát.
Anyone stopping those four rounds will speedily feel very unwell.
Sikolyok, lézerdörrenések, ordítozás, újabb lövés-sorozat az egyik rohamosztagos a bejáratnál lehanyatlott.
Screams, blaster bolts, yelling, another round of blaster fire-one of the stormtroopers near the entrance went down.
Egy sorozat behúzható kormányfúvókát szereltek az oldalára, és az egész burkolatot elborították a kisebb, négyszögletes és kerek lyukak az érzékelő műszerek számára.
A series of retractable attitude jets had been mounted in the sides, and the hull was pierced with smaller holes, square and round, for observational instruments.
Ugyancsak sorozatot festett a piszkosfehér Saabról és A világ színei címet akasztotta rá, mivel, mint mondta, a sorozat tizenkét darabja minden színt felölel.
They were of Roberta, and his grandmother, Jenny Fields; his mother swimming at Dog's Head Harbor; his father running, with his healed jaw, along the beach.
Sámuel a sorozat utolsó előtti képéhez lépett.
Samuel moved on to the next to last photograph in the sequence.
A fenti képen látható betűket és számjegyeket írja be az Ellenőrző sorozat mezőbe.
Type the letters and numbers shown in the image above into the Verification Sequence field.
Itt ez a grafikon egy egész csomó sorozat entrópiáját ábrázolja.
Here's a graph that plots the entropies of a whole bunch of sequences.
sorozat
Õ azonban őrült volt, akit körülrajonganak a bodachok, és aki sorozat- és tömeggyilkosokért lelkesedik.
He was a lunatic, however, an object of fascination to bodachs, and an idolizer of mass murderers and serial killers.
sorozat (also: sor)
A rendszer javításának céljára egy sorozat projekt áll megvalósítás alatt.
A series of projects are currently being implemented with the aim of improving the system.
Használja a Dátumsorozat típust és ezt a beállítást egy hét napból álló sorozat létrehozásához.
Use the Date series type and this option to create a series using seven days.
A sorozat más kiadványai elkészültek, de a nyomtatott változat sajnos elfogyott.
Other titles in this series have been produced but are unfortunately now out of print.
Harmadik sorozat, negyedik sorozat, ötödik sorozat.
Third set, fourth set, fifth set.
És az 1840-es Chevalier Audubon, az egész sorozat, természetesen?
How about a Chevalier Audubon 1840--the full set, of course?
Tegyük meg mi is azt a szívességet a felügyelőnek, hogy adunk neki egy-egy sorozat ujjlenyomatot?
Shall we oblige Inspector Davis with a set of our fingerprints also?'
A fiókokban sorozat- és tömeggyilkosokról összeállított anyagokat találtam, a viktoriánus Angliából származó Hasfelmetsző Jacktől Osama bin Ladenig.
The subjects ranged from Victorian England's Jack the Ripper to Osama bin Laden, for whom Hell had prepared a special suite of fiery rooms.

Context sentences for "sorozat" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianA sorozat más kiadványai elkészültek, de a nyomtatott változat sajnos elfogyott.
Other titles in this series have been produced but are unfortunately now out of print.
HungarianAz volt az első valós idejű stratégiai játék, mely a World of Warcraft sorozat része.
That was the first real-time strategy game from the World of Warcraft series.
Hungarian- Majd egy sorozat sikerültebb felvétel következett Midge platinaszőke hajáról.
Fat Stew was made from another of the weekly Steering dining-hall dishes: Mystery Meat.
HungarianA polcokon vidáman csillogott a tarka edény, az üveg és egy sorozat ón tálalóedény.
The shelves were gay with colored dishes and glasses and a set of pewter serving dishes.
HungarianMég akkor is, ha a többi könyve nem tetszik annyira, mint a Tortúra-sorozat?
Even though I don't like your other books as well as the Misery stories?'
HungarianA fenti képen látható betűket és számjegyeket írja be az Ellenőrző sorozat mezőbe.
Type the letters and numbers shown in the image above into the Verification Sequence field.
HungarianA rendszer javításának céljára egy sorozat projekt áll megvalósítás alatt.
A series of projects are currently being implemented with the aim of improving the system.
HungarianA húszoldalas, illusztrált könyvekből álló sorozat kilenc éven aluli gyermekeknek készült.
These 20-page illustrated books are for children up to nine years of age.
HungarianHasználja a Dátumsorozat típust és ezt a beállítást egy hét napból álló sorozat létrehozásához.
Use the Date series type and this option to create a series using seven days.
HungarianA kiadvány a „Közérthetően az Európai Unió szakpolitikáiról” sorozat része.
This publication is part of the 'European Union explained' series
HungarianÉs a sorozat folytatódik, mint arról mindannyian hallottunk, Britney csillaga megint feljövőben van.
And the cycle continues; as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
HungarianVan itt valahol egy olyan sorozat is néhány képpel -- itt is van.
Somewhere in here there are actually a series of photographs -- here we go.
HungarianMeghatározza a megadott típusú sorozat lépésenkénti növekményét.
Determines the value by which the series of the selected type increases by each step.
HungarianAz Alapítvány-sorozat olyan nagy időt ölel fel, hogy a dátumokat is nehéz nyomon követni.
Dates also get difficult to follow, across such immensities of time.
HungarianAki mégis a négy kis sorozat hatósugarába kerül, igen kellemetlenül fogja érezni magát.
Anyone stopping those four rounds will speedily feel very unwell.
HungarianHasználja a Dátumsorozat típust és ezt a beállítást egy évekből álló sorozat létrehozásához.
Use the Date series type and this option to create a series of years.
HungarianA tüzelés szokás szerint kétszer két lövésből álló, rövid sorozat lesz.
Firing, as usual, would come in two fast bursts of two shots each.
HungarianItt ez a grafikon egy egész csomó sorozat entrópiáját ábrázolja.
Here's a graph that plots the entropies of a whole bunch of sequences.
HungarianHiszen egy teljes sorozat új okmány se igen kerülne százötven fontnál több pénzembe.
`Since another complete set would cost me probably no more than an extra one hundred and fifty pounds?'
HungarianA sorozat végigkorbácsolta a rizst fejünk fölött; azután elmúlt a vihar.
The rice was lashed down over onr heads and the storm passed.