"száll" English translation

HU

"száll" in English

HU száll
volume_up
{verb}

száll (also: lebeg, repül, lobog, megszökik)
Ha ismételten a homlokára száll egy légy, és majd megbolondul a csiklandozásától... mit csinál?
If a fly settles on your forehead again and again, maddening you by its ticklingwhat do you do?
It flies as we fly.
The crane flies... above a river.
száll (also: repül, szárnyal)
Duddits a szomszéd gyepén talált néhány kései pitypangot, hason fekszik, fújkálja a pihét, és nézi, hogyan száll a szélben.
Beside them, Duddits has found a last few gone-to-seed dandelions on the neighbors' lawn and is down on his belly, blowing the fluff off them and watching it float away on the breeze.

Context sentences for "száll" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMost meg a szarvasokra vadásznak, és Arthur hadba száll Aedwin ellen, ha kell.
And now they hunt the deer-and Arthur will go to war against Aedwin, if he must.
HungarianHa huszonegy éves kora előtt hajadonként hal meg, a vagyon a mostohaanyjára száll.
If she died unmarried before the age of twenty-one, it reverts to her stepmother.
HungarianAz a rossz benne, hogy a kínai tengerészgyalogság partra száll érvelt Jarrel.
The big deal is, the Chinese Marines will make it on the beach, Jarrel argued.
HungarianA legtöbb külföldi utas Barcelonában, Marseille-ben és Nápolyban száll föl rá.
The bulk of her Western pas-sengers would join at Barcelona, Marseilles, or Naples.
HungarianMondd meg hát, Hull Beddikt, vízre száll majd a hatalmas lether flotta ellenünk?
Tell us, Hull Beddict, will the mighty Letherü fleet take to the waves to challenge us?
HungarianA liftben egy férfi azt mondja: "Úgy hallottam, Billy Graham itt száll meg a hotelben."
And on that elevator a man said, "I hear Billy Graham is staying in this hotel."
HungarianDavid érezte, hogyan száll ki belőle az életerő, akár lyukas léggömbből a levegő.
David could feel his vitality draining away like air from a spent balloon.
HungarianHa így van, s ma este ismét szállodában száll meg, erről jelentést fogunk kapni.
If so, and if he checks into another hotel tonight, he will be reported.
HungarianHamarosan egy másik tanker száll fel Semyáról, és szintén belép az orosz légtérbe.
Another tanker would soon lift off from Shemya and would also enter Russian air space.
Hungarian- Anyu kocsiba száll gorillástul - súgta oda Helennek, amint búcsút intettek.
Mom's got a new bodyguard, Garp whispered to Helen as they waved good- bye.
HungarianEgy férfi száll ki sebesen az autójából, bevágja az ajtót, és elindul egyenesen felém.
A man is quickly getting out of his car, slamming the door, coming straight for me.
HungarianFelnézett a zajra, és látta, hogy egy újabb repülőgép száll le az úton.
He looked up at the noise and saw another aircraft landing on the approach road.
HungarianMinél több fájdalmat okozol másoknak, isten, annál több száll vissza rád!
The more pain you deliver to others, god, the more shall be visited upon you.
HungarianA tudata elhalványodott és kihunyt, ahogy a köd száll fel az ébredez völgyek ölébl.
Its awareness just faded away, like mist dispersed by a freshening wind.
HungarianA nyílt vízen senki nem száll át más hajójára, csak ha felkészült a harcra.
Nobody boards another man's ship at sea unless he's prepared for a fight.
HungarianBrett állt a járda szélén, és nézte, hogy száll be az apja a kocsiba, és hogyan hajt el.
Brett stood on the sidewalk and watched his father climb into the car and drive away.
HungarianÚgy van, vallomás, mégpedig egy legendáról, amely apáról fiúra száll a Baskerville családban.
Yes, it is a statement of a certain legend which runs in the Baskerville family.
HungarianMásrészt, ha nem száll le azonnal - nyomban -, elveszítheti az Éjszakai Denevért.
On the other hand, not landing now — right now — could lose him the Night Flier.
HungarianMindig van valami baljós abban, ha porfelleg száll egy távoli út felett, nem gondolod?
There is always something ominous in dust rising from a distant road, do you not think?
HungarianLehet, hogy még rosszabb lesz a helyzet, ha a potentát is ringbe száll.
Or even the more insidious variety, as the Academic Potentate would employ.