"szállás" English translation

HU

"szállás" in English

HU szállás
volume_up
{noun}

1. general

szállás (also: menedék, kikötő)
volume_up
harbor {noun}
szállás (also: menedék)
szállás (also: menedék, kikötő)
szállás (also: menedék)
Ezek főként sűrűn beépített területek, amelyek szociális, gazdasági és szállás szempontjából elnyomott helyzetben vannak.
These are essentially densely built-up areas that are deprived socially, economically and in terms of housing.
szállás (also: lakóhely, lakás)
szállás
- Mielőtt rendelünk, tisztázzuk le a szállás és a vele járó szolgáltatások árát!
We must verify the charges and subcharges for our lodging.
A közlekedés, a szállás, valamint a korlátlan étel- és italfogyasztás biztosítva, amíg ott vagytok.
Transport and lodging provided, and unlimited meals and drinks during your stay.
Összköltség: koszt és szállás a zsűrinek két napra és egy Szamothrakéi Niké, aranyozott ezüstből.
Total cost: two days' meals and lodging for the jury, plus a Nike of Samothrace, in vermeil, for the winner.
szállás
Karras mutatta az utat; a Prospect utcai modern jezsuita szállás, a pap új lakhelye felé hajtottak.
With Karras guiding, they drove toward the modern Jesuit residence hall on Prospect Street, where the priest had taken new quarters.

2. military

szállás (also: kvártély)

Context sentences for "szállás" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEz az öko-szállás, amit itt létrehoztam, 3 évvel korábban üres sárga pusztaság volt.
This ecolodge that I built here, three years before, was an empty, yellow field.
HungarianVolt itt istálló és takarmány az állatoknak és szállás az embereknek.
There were stabling and fodder for the beasts, and rooms for the people.
HungarianVannak annyira alaposak, hogy naponta feljegyezzék a metróra szállás pontos idejét?
KGB was thorough and professional, but would they be that good?
HungarianA partra szállás már megkezdődött, és az első jelek szerint nincs ellenállás.
The invasion has already begun, and the early indications are that there is no resistance No resistance?
HungarianA tiszti szállás elülső fala kidőlt, a szemben levő házak romokban hevertek.
The front wall of the officers' house had been blown out, and the houses across the street were in ruins.
HungarianAz itt eltöltött két éjszaka után nem kellene más szállás után néznie?
After two nights in this place, should she find another room?
HungarianEgy nyugodt éjszaka neki, egy éjszakára szállás és vacsora nekünk.
A night's relief for her, a night's sleep and a meal for us.
HungarianEgy olyan embernek, aki elismeri a pénzügyi problémáit, a fedélzetre szállás előtt kell kifizetnie az utazást.
'A man who admits to having financial difficulties pays for his passage before he boards.
HungarianElőfordult, hogy utasok rekedtek a célállomásokon szállás nélkül, sőt, a visszaút lehetősége nélkül.
We saw passengers being left stranded at destinations, without accommodation or even a flight home.
Hungarian- Nos, ha itt nincs szállás, átmegyek a szomszéd faluba.
If I can't stay here, I'll walk on to the next village.
HungarianAnyámnak szállás kellene néhány napra mondta William.
My mother needs somewhere to stay for a few days, he said.
HungarianA repülőjegyet magának kell kifizetni, de a szállás ingyenes.
You buy the air fare, but the condos are free.
HungarianEste fél kilenckor kocsink megállt a pleasant-gardeni polgármester háza előtt, ahol éjszakai szállás várt ránk.
At half past eight our carriage drew up before the house of the Mayor of Pleasant Garden, where we passed the night.
HungarianKözben megérkeztek a szállás elé, és megálltak.
They'd come to the residence hall and parked.
HungarianNagyon jól tudom, mit ért maga "más szállás"-on.
I know what the other place is - the jail.
Hungarian- Sokkal többe, mint a holdra szállás.
'More than what it cost to land people on the moon.
HungarianLátják, hogy miként volt ez pontos partra szállás.
You see how it was a precision landing.
HungarianÉs rettenetesen kellene az az étel meg az a szállás.
HungarianCale azzal magyarázta szakadt külsejüket, hogy szállás nélkül érte őket a nagy vihar, és nem tudtak fedezékbe húzódni.
Cale explained away their appearance by stating that they had been caught without shelter in the rain and that was that.
HungarianMaga a szállás egy négyszobás lakás volt, melyet gondosan elszigeteltek a szomszédságtól, tekintve Robin egyirányú telepatikusságát.
The apartment itself was a four-room flat, heavily insulated to protect neighbors from Robin's telesending.