"száz év" English translation

HU

"száz év" in English

HU száz év
volume_up
{noun}

1. "nagyon hosszú idő", figurative

száz év
volume_up
blue moon {noun} [fig.]

Similar translations for "száz év" in English

év noun

Context sentences for "száz év" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianDe ha az elkövetkezendő száz év után is folytatni akarjuk, a világűrben a jövőnk.
But if we want to continue beyond the next hundred years, our future is in space.
HungarianA legtöbbünk jóval később, száz, sőt kétszáz év múlva próbálja ki az első halált.
Most of us experience the first death much later-after a century, maybe even two.
HungarianSegíts, vezérelj, hiszen e sok száz év éjszakáin csak volt rám valami szükséged!
Help me, guide me, for some night in these passing centuries you may have need of rne!
HungarianMorgaine száz év után visszatért, és éppolyan fiatal, mint akkor volt.
But Morgaine had not, not in more than a hundred years, and still was young.
HungarianA jóslatai szerint a terve akadálytalanul fog végrehajtódni a következő száz év során?
Do you prophesy your Plan unfolding smoothly for the next hundred years?
HungarianOnnantól száz év sem kellett az MAM meghajtásig, mely elvitt bennünket az Alpha Centaurira.
From there to the M-AM drives which landed us on Alpha Centauri, less than a hundred.
HungarianPersze az utolsó száz év császárai becsavarogták a birodalom tartományait.
Of course the Emperors of the last century had moved all over the provinces of the Empire.
HungarianSzáz, sőt talán kétszáz év alatt is legfeljebb egyszer találkozhatunk olyannal, amilyen Dóra.
Once in a century or two perhaps, one crosses the path of a being like Dora.
HungarianHeteket vagy éveket töltünk azzal, hogy arról beszélünk, milyen lesz az éghajlat száz év múlva.
We spend weeks, if not years, talking about the climate in one hundred years' time.
HungarianUgyan, menj már, akkor se tudna megtéríteni, ha rendelkezésére állna a következő száz év.
Oh, come on, he couldn't convert you if he had the next hundred years.
HungarianEgy vámpír sok gyermeket teremthet száz év alatt, és az nemzedék gyönge.
But no matter, only so many children can be made by one in a century.
HungarianSzáz év múltán új, békés, szabad, egyesült Európában élünk.
A hundred years later we are living in a new Europe of peace, freedom and unity.
HungarianA hosszú asztal majdnem száz év után is erős, elegáns maradt.
The great oblong table stood sturdy and fine as it had perhaps for a century.
HungarianKb. száz év alatt a táltosok majdnem teljesen eltűnnek a Brit-szigetekről.
Michael's face crumpled as though he'd been hit by a heavy blow.
HungarianEhhez több száz... nem, több ezer év kell hogy feldarabold.
It--it must have taken hundred-- no, pfft, thousands of years to carve this thing.
HungarianTe vagy az első McDeere száz év alatt, akinek van egy igazi ingatlana.
You're the first McDeere in a hundred years to own real estate.
HungarianAztán hó megint, és ilyenformán száz év alatt - akár a réteges nápolyi szelet, olyan lesz...
This has been going on for about a hundred years until it's become like a pile of thin crackers.
HungarianÓ, vagy száz év múlva, ugye? mormolta könnyes hangon a lány.
He opened his mouth to provide his answer, raising her neck to his bite.
HungarianSzáz év se választotta el keletkezésüket elszakadásunktól.
Surely they had been done within a hundred years of our separation and very possibly less.
HungarianHisz lehet, hogy a nagy katasztrófa csak száz év múlva következik be.
After all, the big one might not come for a hundred years.