"szélsőjobboldali" English translation

HU

"szélsőjobboldali" in English

HU szélsőjobboldali
volume_up
{noun}

szélsőjobboldali

Context sentences for "szélsőjobboldali" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianValóban szélsőjobboldali és valóban idegen zászló alatt szervezték be.
He really is of the extreme Right, and it was a falseflag recruitment.
HungarianVálasztókörzetemben, West Midlands régióban a szélsőjobboldali politika fokozódása fenyeget bennünket.
In my constituency, the West Midlands, we are threatened with the rise of far-right politics.
HungarianEgy dologban azonban bizonyos vagyok, éspedig abban, hogy az ön pártja egy szélsőjobboldali, neofasiszta párt.
There is one thing I am sure of, however, and that is that your party is a right-wing extremist, neo-fascist party.
HungarianRendkívüli aggodalommal tapasztaljuk, hogy egyre több országban válnak népszerűvé a szélsőjobboldali politikai pártok.
We are very concerned to see that parties of the extreme right are gaining popularity in more and more countries.
Hungarian(SK) Ez év augusztusában egy szélsőjobboldali csoport, a "Magyar Gárda” jött létre meg a Magyar Köztársaságban.
(SK) In August this year an extreme right-wing group known as the 'Hungarian Guard' was formed in the Republic of Hungary.
HungarianEgy ilyen helyzetben, a szélsőjobboldali tüntetők előtt állva, azt mondja magának az ember: "Ez szinte hihetetlen”.
In those circumstances, when you stand in front of those right-wing extremists, you say to yourself, 'This is scarcely believable'.
HungarianNem véletlen, hogy a szélsőjobboldali csoportok és szervezetek száma növekszik Európában.ez az Európai Unió népellenes, reakciós és imperialista politikájának az eredménye.
It is the result of the European Union's anti-popular, reactionary, imperialist policy.
HungarianHadd hangsúlyozzam, hogy a szélsőjobboldali képviselőcsoport jelenléte ebben a Parlamentben Európa-szerte bátorítja a szélsőségeseket.
Let me underline that the existence of a far-right political group in this Parliament is encouraging extremists across Europe.
HungarianA mostani szavazáson megint felbukkan a Szerződést ellenző szélsőbaloldali és szélsőjobboldali piaci fundamentalisták különös szövetsége.
Today's vote will again show up the bizarre alliance of market fundamentalists, ultra-left and ultra-right, which opposes this Treaty.
HungarianAmi kiterjed, másképp fogalmazva, egészen a nyers erő elfogadásáig, mint ahogy azt a paramilitáns szélsőjobboldali szervezetek tevékenységének esetében láthattuk.
To the acceptance, in other words, of brute force, as seen in the activity of the paramilitary far-right organisations.
HungarianA rendszerváltás utáni magyar történelemben a rendőrségnek nem volt tapasztalata a szélsőjobboldali tüntetések kezelésével.
This was the first time in the country's history, since the change of regime, that the police had had any experience of dealing with extreme right-wing protests.
HungarianA szélsőségesség fokozódása és a szélsőjobboldali pártok növekvő befolyása közvetlen fenyegetettséget jelent az Európai Unió létére.
For the growing extremism, the growing influence of extreme right-wing parties and organisations is a direct threat to the existence of the European Union.
HungarianNégy vagy öt héttel ezelőtt felkértek, hogy vegyek részt a körzetem szélsőjobboldali pártjai által szervezett tüntetés ellentüntetésén.
Four or five weeks ago I was invited to attend a counter-demonstration to a demonstration organised by parties of the far Right in my region.
HungarianEgyre több, ideológiáját és politikai gyakorlatát intoleranciára és kirekesztésre építő szélsőjobboldali pártot szavaznak be a nemzeti palamentekbe.
More and more extremist right-wing parties which base their ideology and political practices on intolerance and exclusion are voted into national parliaments.
HungarianSokkoló az egyesült államokbeli, szélsőjobboldali evangélikus keresztények szerepe az ilyen jellegű afrikai kezdeményezések mobilizálásában és finanszírozásában.
The role played by far-right evangelical Christians in the United States in mobilising and financing several initiatives of this kind in Africa is shocking.
HungarianEzeknek a félelmet keltő témáknak az összekapcsolása a bevándorlással közfelfogásban és az európai politikákban az EU szélsőjobboldali erőinek játékához hasonló.
By associating these bogeys with immigration in the public imagination and in Europe's policies, I fear you are playing the game of the EU's far-right forces.
HungarianSzélsőjobboldali, idegengyűlölő és gyakran rasszista frakciók és pártok előretörésének lehetünk tanúi számos tagállam (ideértve még Svédországot is) választásain.
The electoral rise of extreme right-wing fanatical, xenophobic and often racist factions and parties has marked political developments in numerous Member States, even Sweden.
HungarianElnök úr, szeretném felhívni a figyelmét a szélsőjobboldali szélsőséges erők egyre fokozódó aktivitására, amelyről néha hajlamosak vagyunk megfeledkezni, sőt még meg is bocsátani.
Mr President, I would like to draw your attention to the increasing activity of far-right extremist forces, which sometimes we tend to forget and even to forgive.
HungarianHallottam Dillen úr megjegyzését, aki egy szélsőjobboldali pártot képvisel, amely meglehetősen dicstelen párhuzamot vont a belgiumi és oroszországi állapotok között.
I heard the contribution from Mr Dillen, representing a Belgian party of the far right, who indulged in a quite disgraceful comparison between circumstances in Belgium and those in Russia.