"szélsőséges" English translation

HU

"szélsőséges" in English

HU szélsőséges
volume_up
{adjective}

Sajnos, mind gyakrabban tapasztalunk szélsőséges időjárást is.
Unfortunately, we are seeing extreme weather situations more and more often.
Mi van az "árnyék” bankszektorral, annak szélsőséges tőkeáttételével és spekulációjával?
What about the 'shadow' banking sector, with its extreme leveraging and speculation?
Kennebeck ezzel szemben szélsőséges politikai nézeteket vallott.
Kennebeck's politics were of the extreme right-wing variety.
szélsőséges (also: felfújt, túlzott, túlzó, felnagyított)
Még arcjátékomban is hajlottam a szélsőséges túlzásokra.
Even my facial expressions could be wildly exaggerated.
Látom, hogy mint általában az embereknek, magának is szélsőséges és nagy valószínűséggel a misztikushoz közelítő véleménye van az epilepsziáról.
I can see that like most of the general public your impression of epilepsy is exaggerated and probably largely mythical.
Újra és újra látjuk, hogy egyes politikusok és nem kormányzati szervezetek, meglehetősen szélsőséges álláspontot képviselnek a nemek közötti egyenlőség kérdésében.
We see again and again how some politicians and non-governmental organisations adopt a rather exaggerated position over the question of gender equality.
szélsőséges (also: abszurd, fantasztikus, bizarr, furcsa)
szélsőséges (also: rendezetlen, mértéktelen, zilált, féktelen)

Context sentences for "szélsőséges" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianNem kényszerítik szélsőséges dolgokra addig, amíg nem lesz képes kibírni őket.
She will not be forced to austerities until she is of an age to endure them.
HungarianA támadások felelőseit a fundamentalista és szélsőséges iszlamista ideológia vezérli.
Those responsible are motivated by fundamentalist and extremist Islamist ideology.
Hungarian- A fenébe is, Arnie, nem mindenki szélsőséges, aki nem ért egyet magával.
Goddamnit, Arnie, not everyone who disagrees with you is an extremist, okay?
HungarianBeérett az a vetés, amit egy szélsőséges pártnak a kormányba emelése hozott magával.
Slovakia has reaped what it has sown as a result of an extremist party coming to power.
HungarianVizsgáljuk meg az európai szélsőséges eszmék csúcspontját jelentő 30-as évek fasisztáit.
Let us look at the high-water mark of European extremism, the Fascists of the 1930s.
HungarianKiterjed-e ez a jog a szcientológusokra vagy szélsőséges jobboldali csoportok tagjaira is?
Does that right extend to Scientologists or members of right-wing extremist groups?
HungarianEzek szerint minden szélsőséges forradalmár a fasiszták zsoldjában állna?
Is it then asserted that everyone professing revolutionary extremism is in Fascist pay?
HungarianA szélsőséges csoportok száma egyre nő és veszélyeztetik a polgári lakosság életét.
The number of extremist groups is increasing, and they are threatening the lives of civilians.
HungarianAz ilyen kérdésekben kezdenek teljesen szélsőséges álláspontra helyezkedni.
They're turning into an extremist organization on issues like this.
HungarianMiért tapasztalható az idegengyűlölet és más szélsőséges vélemény fokozódása?
Why are xenophobia and other extremist attitudes on the increase?
HungarianÕsi és szélsőséges, a természet nyers és vad erőinek összecsapásai jellemzik
Primal, fraught with extremes, a realm of raw violence and immense, clashing forces of nature.
HungarianTovábbra is fennáll annak a veszélye, hogy a hatalmat szélsőséges erők ragadják magukhoz.
The threat that power may be seized by extremist elements still exists.
HungarianEz kiváló ürügyül szolgál a szélsőséges, idegengyűlölő erőknek.
This would be the best excuse for extremist forces, for xenophobic forces.
HungarianMostanáig azonban egyetlen szélsőséges csoport sem vállalta a felelősséget Pavelic eltűnéséért.
However, no extremist group has so far claimed responsibility for Pavelic's disappearance.
HungarianRáadásul Kaczyński úr szélsőséges lengyelországi csoportosulások jelentős támogatását élvezi.
Furthermore, Mr Kaczyński has gained considerable support from extremist groupings in Poland.
HungarianHm, egy európai... egy szélsőséges fickó, akiről az újságok írnak?
Uhmm, european, one of those radicals newspapers love to report on.
HungarianAz uralkodó rövid távú befektetések szélsőséges áringadozáshoz és kockázatvállaláshoz vezettek.
Short-term investments, which predominate, have led to excessive volatility and risk-taking.
HungarianA hatóságoknak kötelessége, hogy kitartsanak a szélsőséges nézetekkel szemben, és ne hátráljanak meg.
The authorities have a duty not to give in to extremism in any way and not to retreat.
HungarianAz iszlám szélsőséges ága a nőket tekinti elsődleges célpontjának.
Women have been the first target of this extremist branch of Islam.
HungarianA sport mind erőteljesebben kereskedelmi jelleget öltve szélsőséges irányok felé halad.
The commercialisation of sport has been taken to extremes.