HU

szín {noun}

volume_up
1. general
szín
volume_up
colour {noun} [Brit.] (color)
Szuszpenziók: szín; ahol ülepedés történik, az újra-szuszpendálás könnyedsége.
Suspensions : colour ; where settlement occurs, the ease of re-suspendability.
Láttam, hogy a házvezetőnő arcáról eltűnik minden szín, és falfehér lesz.
I saw the colour drain from the housekeeper's face, leaving it dead white.
Vörös szín fejlődik ki, amelynek intenzitását spektrofotometriásan 510 nm-en mérjük.
A red colour develops the intensity of which is measured by spectrophotometry at 510 nm.
Fokozatosan minden szín elszivárgott a srác arcából.
All of the color had gradually drained out of the kid's face.
Wendy döbbent hitetlenséggel bámult vissza rá, az arcából kifutott a szín.
Wendy stared back at him in stunned disbelief, her face pallid.
Lassan visszatért a szín Tommy szeplős arcába.
The colour came slowly up in Tommy's freckled face.
Konqueror stíluslapok Ebben a modulban egyéni szín- és betűtípus-beállításokat lehet megadni a Konquerorhoz CSS stíluslapok segítségével.
Konqueror Stylesheets This module allows you to apply your own color and font settings to Konqueror by using stylesheets (CSS).
szín (also: színárnyalat)
The violet tint began to fade from her face.
Gone was the coarse brown tint!
Abban például beállítható, hogyan jelenjenek meg a kisalkalmazások fogantyúi és mi legyen az áttetszőségi szín.
You can configure the applet handles look and feel, the tint transparency color and more.
2. "kártyában"
Értékelte a képek szellemességét: minden egyes kártyaszín más és más szexuális cselekvést ábrázolt, a szín része volt az ábrának.
He even appreciated their wit: the way each of the suits detailed a different area of sexual activity, the spots incorporated into each intricately rendered picture.

Context sentences for "szín" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianSzuszpenziók: szín; ahol ülepedés történik, az újra-szuszpendálás könnyedsége.
Suspensions : colour ; where settlement occurs, the ease of re-suspendability.
HungarianRöfi állt mellette, a nagy vaj szín kagylót ringatva s a kiáltozás lassanként elült.
Then Piggy was standing cradling the great cream shell and the shouting died down.
HungarianMegnyitja a Szín párbeszédablakot, ahol kiválaszthatja a bemutató háttérszínét.
Opens the Color dialog, where you can select the background color of the presentation.
HungarianSötét szín pizsamát viselt, meztelen talpa hangosan csattogott a klapokon.
She was dressed in dark pyjamas; her naked feet slap-slapped on the flagstones.
HungarianBőrének színe nem az udvarban divatos halvány, sápadt szín volt, hanem tompa ezüst.
Her skin was not the pale tone fashionable in the court, but a faint silver.
HungarianA lélegzete nem hallatszott, és valami kékes szín tükröződött szétnyílt ajkain.
Her breath was inaudible and she had that bluish look on the parted lips.
HungarianEzt a kibaszott szín dolgot - Túl fekete az egyenruhához, túl kék a testvéreknek.
That color thing-- Too black for the uniform, too blue for the brothers.
HungarianMindez nem volt kórházi berendezés, de a fehér szín miatt ezt a hatást keltette.
None of the furniture was hospital furniture, but solid whiteness gave it that appearance.
HungarianVörös szín fejlődik ki, amelynek intenzitását spektrofotometriásan 510 nm-en mérjük.
A red colour develops the intensity of which is measured by spectrophotometry at 510 nm.
HungarianMegnyitja a Szín párbeszédablakot, ahol a bemutatóban használt szöveg színét választhatja ki.
Opens the Color dialog, where you can select the text color of the presentation.
HungarianLáttam, hogy a házvezetőnő arcáról eltűnik minden szín, és falfehér lesz.
I saw the colour drain from the housekeeper's face, leaving it dead white.
HungarianSzínválasztó A kijelölt képpont színe lesz az aktuális rajzolási szín
Color Picker The color of the pixel clicked on will be the current draw color
HungarianA szín szénaillatú sötétjében Henry ajka humortalan vigyorra húzódott.
In the sweet-smelling darkness of the shed, Henry's lips spread in a humorless grin.
HungarianNem tudjuk, mennyi idő alatt múlik el ez a szín, de jól érzik magukat.
We don't know how long it will take for the color to fade, but they're fine.
HungarianA piros szín... fényes nappal... és Pansiu színe a nadrágodon... ez a halálunk, a halálunk!
The red, in daylightand the color of Pansiu on your legsit is our death, our death!
HungarianKezdett visszatérni a régi szín az arcára, a csillogás a szemébe.
Already a little color was returning to her cheeks, a little sparkle to her eye.
HungarianAutomatikusan meghatározza a két szín közötti színskálán az átmenetek számát.
Automatically determines the number of steps for blending the two end colors of the gradient.
HungarianA fehérségből hóval pettyezett narancssárga szín kezdett kibontakozni.
His guts seemed to have been transformed into a large mass of Silly Putty.
HungarianKabátja piros gyapjúszövetét nézte, hirtelen meghökkentette a szín.
She looked down at the red wool of her coat, startled suddenly by the color.
HungarianAdja meg a forrásképen egy szín lecseréléséhez használt tolerancia értékét.
Set the tolerance for replacing a source color in the source image.