"színpadias" English translation

HU

"színpadias" in English

HU színpadias
volume_up
{adjective}

színpadias (also: festői, színpadi, kies, látványos)
volume_up
scenic {adj.}
színpadias (also: megrendezett, nem őszintén ható)
volume_up
stagey {adj.}
Részben Edward hitetlensége okozta, hogy minden olyan színpadias és valószerűtlen volt.
It was partly Edward's disbelief that made everything that had happened seem stagey and unreal.
Ha más hangon mondta volna, akkor ez az utolsó szó melodramatikusan hangzott volna, nevetségesen színpadias lett volna.
Spoken in any other tone, that last word would have been melodramatic, ridiculously stagey.
színpadias (also: megrendezett, nem őszintén ható)
volume_up
stagy {adj.}
A szemét nem számítva, egyszerű farmerképe volt, mindenfajta színpadias jóképűség nélkül.
But except for the eyes he had a plain farmer face, with no stagy kind of handsomeness.
Kétségbeesése kicsit színpadias volt az igazi kétségbeesés oly gyakran az!
His misery had a theatrical flavor, as real misery so often has.
kiáltott fel túlzó, színpadias mozdulattal.
he cried, with an extravagant, theatrical gesture.
És mindig olyan drámai és színpadias volt!
I just thought he was being melodramatic and theatrical.

Context sentences for "színpadias" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianVraggen egy színpadias mozdulattal a köpenye redői közé rejtette a pálcát.
With exaggerated care, Vraggen replaced the wand into the folds of his cloak.
HungarianAhogyan John mondta jegyezte meg színpadias mosollyal Chavez , nem nagy ügy.
Like the man said, Ding offered with a very showy smile, no big deal.
HungarianAzután egy színpadias sóhajjal Elandorr a mellkasára tette a kezét és visszafordult hozzájuk.
Then Elandorr put his hand to his breast, sighed theatrically, and turned back toward them.
HungarianEgy másik, idős férfi Nifadasz mellett színpadias mozdulattal a tenyerébe temette arcát.
Another man, elderly, stood near Nifadas, hands to his eyes - a posture both strange and pathetic.
HungarianNe hagyja, hogy elkápráztassák az ilyen színpadias esküszöm az élő Istenre trükkök.
We know that he killed without pity and quite ruthlessly.
HungarianHarch színpadias mozdulattal az oszlásnak indult fej felé fordult.
Harch turned theatrically toward the moldering head, which was facing partly away from Susan.
HungarianAz agya azt súgta, hogy minden olyan színpadias, minden csak fikció.
It was all stage-managed, his brain told him, all a fiction.
HungarianFelállt az állványra, és színpadias mozdulatokkal magyarázni kezdte Pablónak és Pépének a helyes technikát.
With a dramatic flair, he instructed the novices, Pablo and Pepe especially, on proper technique.
HungarianEhlana színpadias mozdulattal összecsapta a tenyerét, és megjátszott bűnbánattal apró mosolyt villantott a pátriárkára.
Ehlana clasped her hands piously and gave him a wholly spurious little smile of contrition.
HungarianMélységes árnyék borult mindenre, de a lenyugvó nap sugarai színpadias fénybe vonták a park fáinak csúcsát.
He walked in deep shadow, but the flat rays of the sunset filled the treetops with a Maxfield Parrish light.
Hungarian. - Barroso úr, volt szerencsénk az euró tárgyában néhány színpadias eszmecserét folytatni.
on behalf of the EFD Group. - Mr Barroso, we have enjoyed a series of pantomime exchanges on the euro.
HungarianVenkman színpadias mozdulattal pattintott az ujjával.
Venkman snapped his fingers theatrically.
HungarianA titkár színpadias mozgással kivonult (úgy mozgott, mint egy alázatoskodó bábu), és belépett egy sötétzöld függöny mögé.
The Lavrentian walked away with exaggerated formality, like a child's doll, and passed through half parted dark green curtains.
HungarianTudta, hogy színpadias, amit csinál.
HungarianTúl színpadias lett volna.
HungarianÚgy gondolja, túl színpadias?
Hungarian- Nem volt szép tőlem, hogy így ajtóstul törtem be a házba, de Watson a megmondhatója, hogy sohasem tudtam ellenállni az ilyen színpadias jelenetek csábításának.
It was too bad to spring it on you like this, but Watson here will tell you that I never can resist a touch of the dramatic.
Hungariankiáltotta, s vicsorított vámpírfogaival, úgyhogy Armand bágyadtan homlokához emelte a kezét a félelem színpadias gesztusával.
`Boredom is death!' she cried and bared her vampire fangs, so that Armand put a languid hand to his forehead in a stage gesture of fear and falling.
HungarianDe nem fogunk megilletődni olyan csoportok láttán, amelyek színpadias kiállásaikban a választásokra kacsintanak, ahelyett, hogy az emberek valódi érdekeit helyeznék mindenek elébe.
But we are not impressed by any Group who prefers to grandstand for electoral purposes rather than put the real needs of people first.
HungarianAmikor az utolsó hangok is elhaltak, Emban pátriárka színpadias mozdulattal kitárta az ajtót, Sparhawk barátai pedig felsorakoztak a lovag mögött, hogy a főhajóba kísérjék őt.
As the last notes died away, Patriarch Emban opened the door with a flourish, and Sparhawk's friends formed up around him to escort him into the nave.