"szív" English translation

HU

"szív" in English

HU szív
volume_up
{noun}

1. general

"A testvéri szív színtiszta gyémánt, gyöngédsége határtalan!" - mondta magában.
A sister's heart is a diamond for purity, a deep sea of tenderness! he said to himself.
A szív rémülten kalimpálni kezd... hogy laikus nyelven fogalmazzam meg.
The heart gives a terrified leap to put it in layman's language.
Hogy a Grál a Szent Szív allegóriája vagy azt, hogy a Szent Szív a Grál allegóriája?
That the Grail is an allegory of the Sacred Heart or that the Sacred Heart is an allegory of the Grail?''

2. medicine

szív
És ez a szív PET kép, ami bal oldalon alul látható, kékkel mutatja azt, ahol nincs véráramlás.
And the cardiac PET scan shown on the lower left, the blue means no blood flow.
Ez súlyosabbá teszi a szív állapotát.
That aggravates the cardiac condition.
Röviddel a látogatása után bemutattak egy atomfizikusnak a Mayonál, akit Michael O'Connernek hívtak, és a szív képalkotási specialistája volt, olyasvalami, amihez semmi közöm sincs.
Shortly after her visit, I was introduced to a nuclear physicist at Mayo named Michael O'Conner, who was a specialist in cardiac imaging, something I had nothing to do with.

Context sentences for "szív" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMíg ha az ember vért vesz - egész pontosan vért szív -, rögtön címlapra kerül.
If you took it, however — sucked it, to be specific — you got headlines.
HungarianAlapjában véve levegőt szív be, ám amikor vizet nyel megérzi az ellenállását.
It sucks in air normally, but when it swallows water, it feels the resistance of it.
HungarianA gyorsaságát csak annak a csupa szív nápolyi szemének a szépsége múlja felül.
Your speed is only exceeded by the soulful beauty of your Neapolitan eyes.
HungarianMert maga szipkából szív, és a szipkából szívott cigarettavég jellegzetes.
Because you smoke them in a holder and a stub from a holder looks different.
HungarianTetszett Herczog asszony felvetése, hogy szív és lélek kell most, no meg számok.
I liked Mrs Herczog's suggestion that hearts and minds are needed just as much as numbers.
HungarianÉs ez az évek során súlyos károkat okozhat, szív- és érrendszeri károsodást.
And this, over the years, can cause real damage, cardiovascular damage.
HungarianFoyle felugrott, szorosabbra húzta a hevedereket, és a szív nélküli ember fölé hajolt.
Foyle leaped up, tightened the straps and leaned over the heartless man.
HungarianNem éppen rózsás háttér, amely előtt két szerelmes szív egymásra talál, és a szökést választja.
It did not seem the rosy scenery into which two mad lovers might decide to elope.
HungarianA cukorbetegség is köznapibb jelenség lett, éppúgy, mint a szív- és érrendszeri megbetegedések.
Diabetes has also become a commoner phenomenon, as has cardiovascular disease.
HungarianJuhok és kecskék esetében azonban nem kötelező a nyelv és a szív lebélyegzése.
However, in the case of sheep and goats, stamping of tongues and hearts shall not be compulsory.
HungarianHúsz cigarettát szív el naponta, szabad akaratából, és alacsony kátránytartalmú márkát választott.
He smoked twenty cigarettes a day, by choice, and he'd chosen a lower-tar brand.
HungarianÉletet szív ki a fiúból, aki a rabszolgája, és életet szív belőlem, akit rabszolgájává akar tenni.
`Life out of the boy who is his slave, life out of me whom he would make his slave.
HungarianBennem és az én drága Charlotte-omban egy szív és egy lélek lakozik.
My dear Charlotte and I have but one mind and one way of thinking.
HungarianÉn--Én neked adtam a Szív hídjait... te hálátlan kis szemétláda.
I--I gave you The Bridges of Madison County... you ungrateful asshole.
HungarianTalálkozás, pillanatokon belüli vonzalom, reményvesztettség, mert a két szerető szív kénytelen elválni.
Meeting, instant attraction - frustration - two fond hearts thrust asunder.
HungarianÚjra hallottam azt a neszt, a hangot, tisztán hallottam, egy szív lüktetését.
I heard the noise again, the sound, distinct, a pulse.
HungarianMeglepődve tapasztalta Unk, hogy még azt is tudja, miféle cigarettát szív az arany lány.
Unk was further surprised to find that he even knew what kind of cigarette the golden girl was smoking.
HungarianNyíltan elismerte, hogyha valaki túl sok Bristolt szív, tehát felelőtlenül dönt, kárt tehet az egészségében.
He conceded that if Bristols were abused then the results could be damaging.
HungarianTalán rád nincs hatással egy kitépett szív vagy a vértől csöpögő belek, de nekem már kényes a gyomrom.
Maybe you get off on torn-out hearts and dripping guts, but I'm getting queasy in my midlife.
HungarianEzek közé tartoznak a rákos megbetegedések, a szív- és érrendszeri betegségek és a diabétesz.
These include cancer, cardiovascular disease and diabetes.