"szíves" English translation

HU

"szíves" in English

HU szíves
volume_up
{adjective}

szíves (also: kedves)
volume_up
kind {adj.}
Köszönöm, hölgyeim és uraim, szíves figyelmüket.
Thank you, ladies and gentlemen, for your kind attention.
A főtitkár volt szíves átadni az ezredes egyenruháját meg kitüntetéseit.
The General Secretary was kind enough to give me the Colonel's uniform and decorations.
Az Elnökség legyen szíves, ne terhelje ezzel a képviselőket.
The Bureau should be so kind as not to trouble the Members on this account.
Volna olyan szíves és megsétáltatná a kutyát?
Would there be any way you would be willing to walk his dog for him?
Tíz nap múlva lecsapunk Berensonra azzal, amink van, és hozzálátunk a kárfelméréshez az ő szíves vagy éppen kelletlen segítségével.
In ten days we have to move against Berenson with whatever we have got and start into damage assessment, with his willing or unwilling cooperation.
Legyen szíves, írja: Elvállalom a Francia-Középangol Vas- és Fémáru Részvénytársaság üzletvezetői állását évi ötszáz font minimális illetménnyel."
Kindly write upon it 'I am perfectly willing to act as business manager to the Franco-Midland Hardware Company, Limited, at a minimum salary of L500.

Context sentences for "szíves" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEsetleg lenne szíves bezárni az ajtót, Miss Aldin és kivenni a kulcsot a zárból?
Perhaps you wouldn't mind locking this door, Miss Aldin and taking the key out?
HungarianMoki szíves-örömest elorozta volna a prédát K'tha-Jon elől, de ez még várhatott.
Moki would dearly love to steal K'tha-Jon's prey from him, but that could wait.
HungarianDomi, volnál szíves csatlakozni hozzánk egy kis időre? kiáltotta a peloinak.
He raised his voice. cDomi,' he called, would you join us for a moment, please?'
HungarianA legdrágább anyagokat használtam, amelyeket szíves örömest vásárolt meg a számomra.
I used the most expensive materials, which he was more than glad to buy for me.
HungarianLegyen szíves, csomagoltassa össze Merle ruháit, és reggel küldje el a lakásomra.
Please have Merle's clothes packed and sent to my apartment in the morning.
HungarianAmíg olvasok, lenne szíves összefoglalni röviden a pályafutását a szolgálatnál?
While I read it, could you please make a synopsis of his career while in the service?
HungarianLenne olyan szíves saját szavaival elmondani, hogy mi történt tegnap este, pontosan?
Now will you just tell me in your own words exactly what happened last night?
HungarianLenne olyan szíves közölni, miért hívatott fel Eddie-vel, és miért akart beijeszteni?
Would you mind telling me why you had Eddie call me up and give me the shakes?
HungarianElias, lenne szíves tenni valamit a kommunikációs szobabeli kellemetlenség ügyében?
Mr. Elias, would you kindly take care of the nuisance in the communication room?
HungarianLeszel szíves együttműködni velünk, és elárulni, hogy vannak-e még itt táltosok?
Will you kindly cooperate with us and tell us what Taltos are left here?
HungarianMegannyi birkaarc, de a gazdájuk megfelelő körülmények között szíves örömest gyilkol.
The smiles spoke of sheep who, under proper conditions, could commit murder gladly.
HungarianA szócikket alább a kiadó szíves hozzájárulásával teljes egészében közöljük:
The article is here reproduced in full, with gradous permission from the publishers:
HungarianCsak arra szeretném megkérni, hogy legyen szíves eljönni Handcross Manor-ba.
What I will ask of you is to be so good as to come down to Handcross Manor.
HungarianAdd ide, légy szíves, a köpenyedet szólt a boszorkánynak, és leszállt a lováról.
Simon said, Let me have your cloak, he added to the witch, dismounting.
HungarianMost pedig Lajos testvér lesz szíves visszavinni a függőt a jámbor dáma nyakába.
Now, Brother Louis, you must return the locket to the good lady's neck.
HungarianÉn ugyan nem kívánom az ölelését, s ha gyűlölnélek, szíves örömest adnám őt.
I have no wish for his embraces, and if I hated you, I would give you to him willingly.
HungarianKegyeskedjék megengedni, hogy szíves pártfogását kérjem egy igen kényes ügyben.
May I venture to ask a favor of you concerning a very delicate matter?
Hungarian- Talán legyen szíves elmondani, hogy mi járatban van? - mondta Virginia türelmetlenül.
'Will you please state your business?' she said, with a touch of impatience.
HungarianÉs Burke, az isten szerelmére kérte a rendezőt , légy szíves, viselkedj!
And, Burke, for chrissakes, she asked the director, will you behave yourself!
HungarianFölpattan a tyúkok hátsójára, és azt se mondja, hogy szíves engedelmével.
He jumps up on the hens backs without so much as a with your leave or by your leave.