"szólás" English translation

HU

"szólás" in English

HU szólás
volume_up
{noun}

Context sentences for "szólás" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA régi szólás, „egységben az erő”, a mai Európaiaknak helytállóbb, mint valaha.
The old saying ‘unity is strength’ is as relevant as ever to today’s Europeans.
HungarianEgyre inkább romboló hatású a szólás-, írás- és gondolatszabadságára nézve.
It is increasingly destructive of freedom of speech, writing and even thought.
HungarianEz egy spanyolországi szólás, amelyet nagyon jól lehetne alkalmazni ebben a helyzetben.
That is a saying in Spain, which could very well be applied to this situation.
HungarianSzíriának a szólás- és gyülekezési szabadság terén még nagyon nagy utat kell megtennie.
Syria has a very long way to go when it comes to freedom of speech and of association.
HungarianA cenzúrának véget kell vetni, valamint a média és a szólás szabadságát helyre kell állítani.
Censorship needs to end and freedom of the media and expression need to be restored.
HungarianA demokrácia biztosította a gondolat-, a szólás- és a mozgásszabadságot.
Democracy has provided freedom of thought, expression and movement.
HungarianAzok ott a vasfüggöny túloldalán nem hívei a szólás szabadságának emlékeztette Ryan.
The people on the other side of the Curtain aren't real big on Freedom of Speech, Ryan reminded him.
HungarianA szólás- és sajtószabadságot még mindig nem védik, sőt nyíltan megsértik.
Freedom of speech and of the press is still not protected in Turkey, indeed, it is openly violated.
Hungarian- Csakugyan nagyon angolos szólás, de azt hiszem, értem.
It is, as you say, a very English point of view, but I think I understand you.
HungarianVan egy szólás, amit errefelé használnak: ha valami nem sikerül, adj új meghatározást a sikerre.
There is a motto which is used around this place: if you do not succeed, redefine success.
HungarianSajnálom, hogy a regisztráció nem kötelező, de ahogy a szólás mondja: "Lassan járj, tovább érsz.”
I regret that registration is not mandatory, but as the saying goes: 'Chi va piano va sano'.
HungarianA valóság az, hogy a szólás- és a sajtószabadság nem tud ellenállni a szigorú öncenzúrának.
The reality is that freedom of speech and press freedom are succumbing to a strict self-censorship.
HungarianAz Európai Unió a szólás szabadságán és a demokrácián alapul.
The European Union is founded on freedom of expression and democracy.
HungarianMásodszor, tiszteletben kell tartania a szólás- és gondolatszabadságot.
Secondly, it must respect freedom of speech and thought.
HungarianAhogy a szólás mondja: Ami jó az egyiknek, jó a másiknak is.
What is sauce for the goose is sauce for the gander, as they say.
HungarianTovábbra sem tartanak tiszteletben olyan alapvető jogokat, mint a szólás és a gyülekezés szabadsága.
Fundamental rights such as freedom of expression and freedom of assembly are still not respected.
Hungarian(PL) Egy amerikai szólás szerint nincsen ingyen ebéd.
(PL) There is an American saying that there are no free lunches.
HungarianKérem, lépjen fel Oroszország szólás- és gyülekezési szabadságának ügyében.
Mr President, I urge you to take action with a view to defending the rights of freedom of speech and assembly in Russia.
HungarianÁlljunk ki a szólás szabadságáért az Európai Unióban, Pakisztánban és világ többi részén.
Let us be inspired to stand for freedom of expression in the European Union, but also in Pakistan and the world over.
HungarianEngedélyezni kell a sajtószabadságot, a szólás és gyülekezési szabadságot, és ennek kell a normává válnia.
The liberty of the press, freedom of speech and of assembly should be permitted and become the norm.