HU szórakozás
volume_up
{noun}

szórakozás (also: móka)
volume_up
fun {noun}
Inkább az önfeledt szórakozás és az ésszer elvigyázatosság optimalizált keveréke.
'I'd call it a reasonable combination of fun and safety.'
Nagy izgalom ez a fiúknak, kitűnő szórakozás, de az ő számára eléggé kényelmetlen.
Great fun for the boys, of course, but rather awkward for him.
Ez nem közlekedési szolgáltatás, csak szórakozás.
This is not a transportation system; it's just for fun."
szórakozás egy öreg vadásznak mondta Gogol, és cigarettára gyújtott.
It's an amusement for an old hunter, Gogol said, lighting a cig­arette.
- Milyen bájos szórakozás ez a fiatalság számára, Mr. Darcy!
What a charming amusement for young people this is, Mr. Darcy!
Az az érzése támadt, hogy az egész procedúra csak szórakozás volt nekik.
She gained the impression that the proceedings were a farce for their amusement.
Nagyon élvezte az életet, és a szórakozás kiapadhatatlan forrásának tekintette.
She enjoyed her life very much and found in it a continual source of entertainment.
Televízióval nem rendelkeztünk, és mindenfajta szórakozás bűnös időtöltésnek minősült.
We didn't have televisions, and entertainment was considered sinful.
Egy kis szórakozás, zene mellett elbeszélgethetsz vele.
Possibly some entertainment, some music-music is good with Moorin.
szórakozás (also: élvezet, kedv, gyönyörűség, öröm)
- Fura egy szórakozás... nagyobb zajt csapnak, mint a bennszülöttek a tamtamjukkal.
'Funny idea of pleasure - worse racket than the natives make with their tom-toms.'
And besides it was a great pleasure.
- Ez jobban megviseli az ember idegeit, mint a munka, sőt, jobban, mint a szórakozás.
That tries a man's nerves more than work, and more even than pleasure.
Épp most mondtad: "hülye kiadó," mintha egy hobbi vagy szórakozás lenne.
You just said record label thing, like it's a hobby or a distraction.
Rómában mindenfelé kínálkozott szórakozás.
In Rome there were distractions everywhere.
Pótlékra a szórakozás helyett, ha egyszer élvezhetjük a jó öreg ostobaságokat az utolsó pillanatig?
A substitute for distractions, when we go on enjoying all the old fooleries to the very last?
szórakozás (also: mulatozás, dobás, hajítás, kiruccanás)
volume_up
fling {noun}
szórakozás (also: mulatás, csintalankodás)
volume_up
game {noun}
Nagyszerű szórakozás ez az egész, nem igaz, Gray?
It's all fun and games, isn't it, Gray?
Yeah, and it's not all fun and games.
szórakozás (also: árok, barázda, horony, vájat)
volume_up
groove {noun}
szórakozás (also: időtöltés)
Ez az általában vonzó szórakozás aznap reggel azonban kissé kedvetlenül folyt.
But this, usually an absorbing pastime, was today somewhat halfhearted.
Kirándultunk még kísértetházakba is ez az új szórakozás mindkettőnket felvillanyozott.
We even went in search of haunted houses together-a newfound pastime that excited us both.
volume_up
play {noun}
Egyértelmű az is, hogy a sport szórakozás is: a helyi futballcsapat meccse és a nemzetközi versenyek esetében egyaránt.
Sport is certainly also entertainment, both when the local football club is playing and when there are international competitions.
szórakozás (also: pihenés, felfrissülés, felüdülés)
Vannak, akiknek a hólyaglovaglás a legfbb szórakozás, de csak ha...
'Some people blimp jump as their main recreation, but they only ever do it in ...
Egy elenyésző villanásban láttam mindazokat, akiknek jó szórakozás a nyomorúságom, de nem érdekelt.
In a sudden evanescent flash I was aware of all those who made a recreation of my misery, but then I didn't care.
szórakozás (also: pihenés, pihenő, lazulás, kikapcsolódás)
Már az is szórakozás neki, hogy dolgozik egy kicsit a lombfűrésszel.
His idea of relaxation is working with his fretsaw.
szórakozás (also: játék, mulatság, tréfa, időtöltés)
volume_up
sport {noun}
It's rather a good sport, I said.
Egyértelmű az is, hogy a sport szórakozás is: a helyi futballcsapat meccse és a nemzetközi versenyek esetében egyaránt.
Sport is certainly also entertainment, both when the local football club is playing and when there are international competitions.
Időnként gazdasági szükséglet nélkül is elpusztítjuk őket - sporttevékenységből, mint például vadászatok során, vagy szórakozás céljából, mint például a bikaviadalokban.
Sometimes we also kill them where there is no economic reason - for sport, such as hunting, or for entertainment, such as in bullfighting.

Context sentences for "szórakozás" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMost pedig, kedves doktorom, elvégeztük a munkánkat, jöhet a szórakozás.
Oh, it drives me half-mad to think of it, and I can't sleep a wink at night.
HungarianFutás, olvasás... szórakozás, otthonlét... a vidék... filmek... ha jók.
Running, reading... going out, staying in... the countryside... films... if they're good.
HungarianAzért jó szórakozás volt; a fasiszták nem tudták, honnan lövünk.
I dont know whether I hit anyoneit is most unlikely; I am a very poor shot with a rifle.
Hungarian- Az emberek nem csinálnak ilyesmit, hacsak nem egy éjszakai szórakozás vagy kétségbeesett menekülés okán.
Humans never do such things for more than a night's lark, or a desperate escape.
Hungarian- És ha szabad kérdeznem, csak szórakozás végett jött ide?
'And what, if I may ask the question, was the purpose of his visit here?
HungarianPótlékra a szórakozás helyett, ha egyszer élvezhetjük a jó öreg ostobaságokat az utolsó pillanatig?
A substitute for distractions, when we go on enjoying all the old fooleries to the very last?
HungarianAz életem már a vége felé jár, és nem bánnám, ha a távozásom előtt jutna nekem egy kis szórakozás és izgalom.
'My life is almost over anyway, and I wouldn't mind going out with a bit of excitement.'
HungarianNem az a fajta szórakozás, amire szívesen rászoknál.
It's not really the sort of thing you want to make a habit of.
HungarianEl kell mondanom, hogy számomra több volt, mint puszta szórakozás.
Ohh, so you're nothing more than an enticement.
HungarianVoltak, akik nevettek, azzal a derűs könnyedséggel, mintha ez csak egy pompás, új szórakozás lenne, mások hüledeztek.
Some were laughing still in that light gay manner as if all of this was splendid and novel
HungarianA szabadság nem elszámoltathatatlanságot jelent, a reklám pedig nem a termékek mutogatására szolgáló szórakozás.
Freedom does not mean unaccountability, nor is advertising a ploy allowing anyone to show off their products.
HungarianA többi fiú számára az ökölvívás csupán testedzés volt, remek szórakozás amelynek során megtanulhatják az önvédelem fogásait.
But in his first two practice matches, he continued hammering punches into opponents after they were
HungarianAzt hiszi, nagy szórakozás nekem halálra ijedni?
Do you think I enjoy being scared to death?
HungarianKülönös szórakozás ez egy egyházi lovagnak.
That's a strange hobby for a Church Knight.'
HungarianRómában mindenfelé kínálkozott szórakozás.
In Rome there were distractions everywhere.
HungarianLounds csak egy kis szórakozás volt neki.
Okay, I mean, Lounds-- that was a bonus.
HungarianEz nem szórakozás volt, hanem lecke.
That wasn't an indulgence; it was a lesson.
HungarianNem mindennapi szórakozás lenne a fiúknak.
HungarianMikor azonban Komor a magasba emelte a két gyereket, azok boldogan vigyorogtak, gügyögtek, mintha ez volna a legpompásabb szórakozás a világon.
But when Stark did it, they giggled merrily, as if this were the most amusing thing under the sun.
HungarianHa az egész beszédet egyszer használatos kódlapokkal rejtjelezték volna, annak visszafejtése minden lett volna Dobrik számára, csak szórakozás nem.
A complete transmission on a one-time cipher pad would have been a nightmare job for the clerks.