"szórványos" English translation

HU

"szórványos" in English

HU szórványos
volume_up
{adjective}

szórványos (also: zavaros, hosszadalmas, terjengős, szórt)
szórványos (also: elszórt, ritka)
volume_up
sparse {adj.}
Ezeket úgy hívják: szórványos elrendezés.
It's called a 'sparse array.'
Megkerülték a várost; nyílt mezőkön és szórványos, ritkás facsoportokon haladtak keresztül, miközben tartották a városfaltól az egy mérföldes távolságot.
They rode on around the city, Passing through open fields and sparse woodlands and keeping about a mile back from the city wall.
szórványos
Talen segítségével könnyedén elkerülték a szórványos zemochi őrjáratokat.
With Talen probing ahead of them, they were easily able to avoid the sporadic Zemoch patrols.
A kormányok többsége azonban olyan projekteket hajt végre, amelyek pusztán szórványos intézkedésekből állnak.
However, the majority of governments implement projects that are merely sporadic measures.
Ez az oka annak, hogy az EIT finanszírozása miért volt annyira szórványos, küldetésének kinyilvánítása pedig homályos.
That is the reason why the financing for it was sporadic and its mission statement was vague.
szórványos (also: véletlen, alkalmi, elszórt, kóbor)
volume_up
stray {adj.}

Context sentences for "szórványos" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMást sem hallott, csak a szórványos hányások hangjait és a szünet nélküli zokogást.
All he could hear, with the vomiting over, was weeping.
HungarianKözvetlenül az útakadály mögött a lesben álló feketegárdisták kézifegyvereikből szórványos tüzelésbe kezdtek.
Just beyond the roadblock there was a smattering of small-arms fire from the ambush positions.
HungarianA bolygólakók csak szórványos, tessék-lássék ellenállást tanúsítanak, mert annyira átlagon alulinak érzik magukat.
Only token resistance was offered here and there, because the natives felt so below average.
HungarianItt is, ott is gyümölcsfák álltak fegyelmezett sorokban, élesen elütve a szórványos kis buja erdőségektől.
Here and there, fruit trees stood in ordered rows quite unlike the irregular clumps of woods scattered about.
HungarianA 735. gyalogos őrezred szenvedte el a legnagyobb károkat, tőlük csak szórványos jelentéseket kaptunk.
The 735th Guards Infantry Regi­ment evidently took the brunt of the attack, and reports from there are fragmentary.
HungarianNagyobb járványok ritkán fordultak elő, de a szórványos megbetegedések hétköznapi dolognak számítottak.
This oscillation sent further ripples spreading among other human institutions, radiating into commerce and culture.
HungarianA kapcsolat mindig is szórványos volt.
She studied patches of discoloration on their skin.
HungarianAz emberi jogi aktivisták helyzete is nyugtalanító, számos szórványos elrablásról és büntető ítéletről szólnak a jelentések.
The situation for human rights activists is also alarming, with reports of numerous random abductions and convictions.
HungarianEgyelőre a család szórványos jelentéseket kapott, amelyek azt támasztják alá, amit maga mondott: genetikai abnormalitások az anyában és a gyerekben.
So far, the family has had scattered reports that corroborate what you've found out-genetic abnormality in mother and child.
HungarianEbben a magasságban csak kevés állat élt meg: a hegyi kecskék különösen ellenálló, szórványos nyájai és a legkisebb sziklarepedésekben is ott tanyázó, apró, bundás egerek.
There were few animals at this height isolated, herds of a particularly tough breed of mountain goat and small, furry mice that inhabited the innermost recesses of the rocks.
HungarianElőször is, aggaszt, hogy Európa szórványos megközelítést alkalmaz a fejlesztéspolitika kapcsán, és egyre több állásfoglalás és kérelem támogatja ezt a megközelítést.
Firstly, I am disturbed that Europe is increasingly taking a scatter-gun approach to development policy and that more and more resolutions and requests are encouraging this approach.