"szövet" English translation

HU

"szövet" in English

HU szövet
volume_up
{noun}

szövet (also: kárpit)
volume_up
drape {noun}
szövet (also: dolog, ügyvéd, szamárság, kacat)
volume_up
stuff {noun}
Fekete szövet ruhát viselt, és jobban, mint valaha úgy festett, mint egy olasz primitív festő képének mellékalakja.
She wore a black stuff dress and looked more than ever like one of the crowd in an Italian primitive.
szövet (also: szerkezet, struktúra, alkat)
She felt the change of texture.
szövet (also: szövés, szövésmód)
volume_up
weave {noun}
Sebeimből áradt a vér, és a fátyol fölitta, mintha közönséges szövet lenne.
And it ran into the weave of this veil, just as it might into the mesh of any fabric.
A templom a titkos Szövet fodrain keresztül utazik egyik világból a másikba.
A temple that journeys through the worlds on the currents of the secret Weave.
A Sötét Szűz, a Titkos Szövet Õrzője.
The Dark Maiden, Keeper of the Secret Weave.
szövet (also: penge, pókháló, háló, szövedék)
volume_up
web {noun}
Az igaz, hogy az egyetlen bútordarab a fő berendezési tárgy külsőre olyan volt, mint valami szövőszék, még a kifeszített szövet is rajta volt.
Also the one piece of furniture--major furniture--was what looked like a loom, with a web strung on it.
szövet (also: vetülékfonal, vetülék)
volume_up
weft {noun}
Érzékelhető aura keletkezett, a változatos gonoszság fonalából szőtt szövet.
A palpable aura was cast up, a weft in space meshed of varying depravities.

Context sentences for "szövet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianTermészetesen a gyapotot is beporozzák, tehát nélkülük szövet sem lenne többé.
Of course, they also pollinate cotton so we would not have any clothes either.
HungarianNagy szövetdarab volt, olyan szövet, amelyből valaha egy zubbony ujját varrták.
It was a large strip of cloth that had once been the major portion of a tunic sleeve.
HungarianAz idegen szövet szemlátomást csak néhány szál ganglionnal kötődött az agyhoz.
'All the foreign tissue seemed to be connected by rudimentary ganglia.
HungarianNéha szikrák hulltak ránk, és a megperzselt szövet orrfacsaró szaga töltötte be a levegőt.
Now and then sparks fell and the pungent smell of singed cloth filled the air.
HungarianMiközben az ajtót nyitotta, megragadta Kocsubej zakójának hajtókáját, de a szövet elszakadt.
He grabbed at Kochubey's lapel as he opened the door, but the fabric tore away.
HungarianÉppen ezt mutatom itt -- ez a fagyasztott szövet, amit éppen vágnak.
And this is just showing this here -- this frozen tissue, and it's being cut.
HungarianA sátánista lába körül nyomban füstölni kezdett a fekete szövet.
At once the cloth around his feet began to smoke and he stepped back in horror.
HungarianOlyan sok lágy emberi szövet maradt bennük, hogy inkább voltak mozgó hullák.
In fact they were made up of so much soft human tissue that they were animated corpses still.
HungarianA vastag, nehéz szövet köré tekeredett, és a levegbe emelte.
The cloak went rigid underneath him and floated into the air, wrapping round him.
HungarianA szövet szétnyílt, mintha egy fonál feszült volna közöttük.
The material between them ripped open as if a thread had been strung between them.
HungarianÉlő szövet a belső fémvázon, visszaküldték az időben, hogy megvédjen.
Living tissue over a metal skeleton, sent back in time to protect me.
HungarianA megsebesített szövet kisimult, fénylett, de a rosszul összeforrt kéz nem engedelmeskedett.
The scar tissue of his hand, pulled tight, shone, but the mishealed anatomy wouldn't give.
HungarianVékony barna keze előbújt a szövet redőiből, és hátradobta a csuklyát.
Slim brown hands reached from beneath the folds of the robe and pulled back the concealing hood.
HungarianAztán fel akart pattanni, amikor a puha, szürke szövet megmozdult alatta.
She started as the soft grey upholstery shifted beneath her.
HungarianGyorsan kell dolgoznunk, amíg a szövet optimális minőségű...
`We're going to have to work fast while the tissue is at its optimum...'
HungarianEzt igazolja a vér, a magzatvíz és a szövet, amit küldött.
The blood, the amniotic fluid and the tissue samples she sent confirm it.
HungarianA kis Szárnyas Lovas mellett bújt meg Amberle, csaknem elveszve a vastag szövet redői között.
Huddled close against the little Wing Rider, nearly lost within a covering of heavy robes was Amberle.
HungarianA vastag szövet eltérítette a fegyvert, és a nyíl az ágytámlába, nem pedig a mellébe fúródott.
For the thick cloth folds deflected his aim and the dart quivered in the bed post and not in her breast.
Hungarian- Ez a te ötleted volt, hogy felfeslett a szövet, és véletlenül átláttam a szakadáson.
You're the one who suggested that, that the fabric had ripped somehow and I'd seen through the rip accidentally.
HungarianAz égett fa és a perzselt szövet szaga megcsapta Lori orrát.
The smell of burned wood and fabric stung Lori's nostrils.