"szűkös" English translation

HU

"szűkös" in English

HU szűkös
volume_up
{adjective}

Lassan felderengett bennem, hogy Dominguez milyen keményen dolgozik szűkös megélhetéséért.
I began to realise how hard Dominguez worked for his lean living.
szűkös (also: hiányos, csekély, gyér, kevés)
volume_up
scant {adj.}
Szűkös kényelem, gondolta El, málladozó csontoknak.
Scant comfort, El thought, to the moldering bones beneath.
Görögország és más dél-európai ország szűkös források mellett, óriási erőfeszítéseket tett az illegális bevándorlás megfékezésére.
Greece and other countries in southern Europe have to make a huge effort with scant resources to control illegal immigration.
szűkös (also: pót-, sovány, fölösleges, szikár)
volume_up
spare {adj.}
A szoba spártai egyszerűséggel volt berendezve: fehér falak, szűkös bútorzat, hűvös látvány.
The room was Spartan: its white walls and its spare furnishings a chilly spectacle.
A spártaian szűkös berendezésből az ártatlanság fuvallata áradt, látszott, hogy idebenn nem történnek jelentős események, és aki belép, nem is számít másra.
It was spare and spartan and conveyed a certain innocence, as if not much happened here and not much was expected.

Context sentences for "szűkös" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianTermészetesen megértjük, hogy szűkös az idő, de reméljük, hogy Ön is megért minket.
We understand your time constraints, naturally, but I hope you will understand us too.
HungarianKülönösen ilyen szűkös időkben nem engedhetjük meg magunknak az ilyen támogatásokat.
Especially in these times of scarcity, we cannot afford to have that kind of subsidy.
HungarianIgen szűkös idő állt rendelkezésre az egyedi megállapodásokról folytatott tárgyalásokra.
The negotiations on these specific agreements are under great time pressure.
HungarianTehol felkelt a padlóról, és járkálni kezdet a szűkös, telezsúfolt kis szobában.
Tehol rose from where hed been sitting on the floor and began pacing in the small, cramped room.
HungarianEz viszont a már most is szűkös vízforrások további jelentős felhasználását jelenti majd.
That in turn will mean a huge additional utilisation of already scarce water resources.
HungarianEgy meglehetősen szűkös nappalit láttam, amely tele volt ócska, foltos matracokkal.
It was a tiny living room with old, dirty mattresses on the floor.
HungarianAzt mondom igen, figyelembe véve szűkös technikai erőforrásait és korlátozott hatáskörét.
I daresay we are, bearing in mind its meagre technical resources and restricted competence.
HungarianMár a Bizottság előzetes költségvetés-tervezete is nagyon szűkös volt.
The Commission's preliminary draft budget was already very meagre.
HungarianEz az idő nagyon szűkös, és félek, hogy problémák merülhetnek fel.
This time scale is very tight and I fear that there will be problems.
HungarianHudson bólintott, miközben megkerült egy reptérnek igencsak szűkös parkolót.
Hudson nodded as he took a turn around a modest-sized park.
HungarianNem hagyott neki időt a tiltakozásra, és Simon egy kimondottan szűkös helyen találta magát.
She allowed him no time for protest, and Simon found himself cramped into space much too small.
HungarianEz a végső szűkös erőforrás, az egyetlen bolygó, melyen osztozunk.
It is the ultimate scarce resource, the one planet that we share.
HungarianMiután átvette a parancsnokságot, azt is megtudhatta, mennyire szűkös a költségvetés.
The other thing he'd learned on arriving was how thin the cupboard was for funds and training equipment.
HungarianHa valamiből szűkös a kínálat, akkor annak a terméknek az ára természetes módon emelkedni fog a piacon.
If something is in short supply, the price of that item naturally rises on the market.
HungarianCsavar úr, adott válaszaid szűkös volta arra enged következtetni, hogy valami eltitkolt aggodalom gyötör.
Sir Twist, the paucity of your response suggests that you harbor some unspoken concern.
HungarianNagyon meghökkent, hogy ilyen szűkös körülmények között kell látnia.
He was very shocked to see me in such reduced circumstances.
HungarianFontos tényező az is, hogy a szervek felhasználhatósága önmagában is nagyon szűkös időkeretet szab.
Additionally, there are tight time constraints on organ viability.
HungarianKi kell találnunk, hogyan integrálhatók e folyamatok térben és időben, a szűkös keretek között.
So the idea is: how to integrate these flows in space, over time and with the limited means you have.
HungarianAz egymás mellett sorakozó könyvállományok között, a szűkös hely miatt csak nehezen lehetett közlekedni.
The distance between bookshelves was so narrow that you could only get along with great difficulty.
HungarianAz ok a donorhiány, a hiányos felszereltség, a légi-szállítás, valamint a szűkös emberi erőforrás kapacitás.
The reason is the lack of donors, lack of equipment, air travel, and the human resources required.