"szaggatott" English translation

HU

"szaggatott" in English

HU szaggatott
volume_up
{adjective}

Szaggatott kapcsolat jelentette az irányításnak.
Intermittent contact, the JS-7 pilot reported.
Halk, szaggatott zajt hallott a háta mögül, amit mintha súlyos zihálás kísért volna.
A soft intermittent sound came to his ears from behind, and he seemed to hear a labored breath.
A kommunikáció szaggatott, de minden rendben!
We have intermittent comm, but we are go!
szaggatott (also: egyenetlen, döcögős, rázkódó)
volume_up
jerky {adj.}
Szaggatott mozdulatokkal haladt, mintha a térde az ellenkező irányba hajlana.
Its walk was jerky as if its knees were put together backwards.
Komolyan lenézett a kezére, miközben szaggatott kusza mondatokban. beszélt.
He looked thoughtfully down at his hands as he spoke in jerky disconnected sentences.
A banshee ott maradt, ahol volt, de kissé lehajtotta a fejét, hogy tekintete találkozzék Davidével, bizonytalanul mozgott, apró, szaggatott mozdulatai mint egy gyíké.
The banshee remained where she was, but her gaze shifted down to meet his, the movements jerky, uncertain, like a lizards.
Brit-Kolumbia ezen hatalmas, szaggatott hegyláncai mellett szinte eltörpülnek a Saul által oly jól ismert és szeretett Colorado bércei.
Together, these British Columbia ranges were huge and rugged they dwarfed the Colorado mountains he was familiar with, overwhelming him.
Vagy negyven-ötven lépéssel alább széles, szaggatott kőpárkány húzódott, amely kopasz sziklafalban ért véget: ez volt Rohan Keleti Fala.
Below it twenty fathoms or more, there was a wide and rugged shelf which ended suddenly in the brink of a sheer cliff: the East Wall of Rohan.
Messze, most majdnem hogy dél félé, Mordor hegyoldalai meredeztek, mint afféle szaggatott felhőfal valami veszedelmes, ködbe burkolt tenger fölött.
Far away, now almost due south, the mountain-walls of Mordor loomed, like a black bar of rugged clouds floating above a dangerous fog-bound sea.
szaggatott (also: hirtelen, görcsös, lökésszerű)
szaggatott
Harold szaggatott, befejezetlen mondatainak végére ért.
Harold's staccato unfinished sentences ended.
Jól emlékezett Crosbie kapitányra, az alacsony, zömök férfire s szaggatott beszédére.
She remembered Captain Crosbie, his short stocky figure, his staccato conversation.
Folyamatosan ismétlődtek az automata fegyverekből származó szaggatott dörrenések, a gyors becsapódásoktól rángatózott az autó.
She heard repeated staccato bursts from automatic weapons, a sequence of wallops jolting the car.

Context sentences for "szaggatott" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianSidewinder főutcája már egészen kifehéredett, eltűnt középről a szaggatott vonal.
Sidewinder's main street was already heavily powdered, the center line obscured.
HungarianA varázsló szaggatott levegőt vett, majd elhúzta a járatot elfedő gyöngyfüggönyt.
The wizard, breathing heavily, pushed through the bead curtain in the archway.
HungarianAdja meg a térköz mértékét, melyet a szaggatott vonalak között akar kihagyni.
Enter the amount of space that you want to have between the hatch lines.
HungarianRhuland szaggatott sikolyai lassan elhaltak, aztán csak állt, a karddal remegő kezében.
Rhulads ragged shrieks died and he stood, wavering, the sword trembling in his hands.
HungarianMásokat vörössel rajzoltak - folyamatos, vagy szaggatott vonalakkal.
Others were silhouetted in red, the lines either solid or composed of large dots.
HungarianA sárkány fogai mély, szaggatott szélű sebeket hagytak a hasán és az oldalában.
The puncture wounds the dragons teeth had left in his stomach and sides were ragged and deep.
HungarianTulajdonképpen nem sírt; szaggatott, zokogó hangok törtek fel belőle.
He did not precisely cry; what escaped him was an uneven huh-huh-huh sound.
HungarianMár ezelőtt is látta a kanyargó, mélyen szaggatott tengerpartokat, a hosszú hegyláncokat.
The trailing, deeply indented shorelines, the molded mountain areas he had seen before.
HungarianSzaggatott, rángatózó mozdulatokkal lecsúszott haldokló lova nyergéből.
With an awful jerking motion it clambered down from its dying horse.
HungarianHallotta, ahogy maga mögött vonszolja valamelyik végtagját, a feje lelóg, a mozgása szaggatott.
He could hear it dragging one of its limbs behind it; its head low, its stride ragged.
HungarianMadarak kiáltoztak, azon a furcsán szaggatott, mélabús hangon.
I heard the birds crying, those strange seemingly isolated melancholy cries.
HungarianA fiú felöltözött, Lyra csíkokra szaggatott egy konyharuhát, és friss kötést tett Will kezére.
He put them on, and she tore a fresh tea towel into strips and bandaged him tightly again.
Hungarian- Szaggatott lélegzetet vett, telt ajkát vértelen vonallá préselte.
She took a deep breath, then set her lips in as tight a line as their fullness would permit.
HungarianA juhok megszokottan csúnya, szaggatott hangját hallottam, és a kisbárányok béget válaszát.
Sheep made their ugly, broken noises, little lambs bleated back.
HungarianKarmok mélyedtek a vállába, s szaggatott mozdulatokkal ahogy a szárnyak csapkodtak kiemelték a vízből.
Claws stabbed into his shoulders and lifted him thrashing from the waves.
HungarianAz ösvények, a szaggatott, pihenőkkel tűzdelt, nehézkes haladás.
A breaking of paths, the ragged, uneven ever-forward stumble.
HungarianEgy svábbogár menekült ki az egyik padlódeszka réséből, és szaggatott mozgással átiramodott az egyik lépcsőfokon.
A roach scuttled quickly from a baseboard and across a stair in jagging darts.
Hungarian- hallották szaggatott hangját.
The woman who ruled them stood alone, clad only in racing silver flames.
HungarianLyra csíkokra szaggatott egy lepedőt, és amilyen szorosan csak tudta, bekötözte a sebeket.
She tore up a sheet and wrapped it around and around, clamping it down over the wounds as tight as she could.
HungarianA lény belefúrta a fejét - ha ugyan volt neki - a kézbe, tépett, szaggatott, egyre mélyebbre ásta magát.
The thing's head if it had one — was buried in the hand, ripping and tearing, digging deeper.