"szakma" English translation

HU

"szakma" in English

HU szakma
volume_up
{noun}

Franciaországban a síoktatói szakma egy általánosabb szakma (a „sportoktatói szakma”) részét képezi.
In France, ski instructor is part of the more generic profession of 'sport teacher'.
Ez egy egyszerű és modern módja a mezőgazdasági szakma újragondolásának.
Here we have a simple and modern way of re-thinking the agricultural profession.
Neki szakma volt az öles, míg Széthnek, úgy látszik, létszükséglet.
For him assassination was a profession, while for Seth it seemed a need.
Rövid életük során egyszer sem bírtak megállapodni huzamosabb időre, nem örökölték nagyapámtól a szakma szeretetét, aminek segítségével gyökeret verhettek volna valahol.
They were never able to settle in one spot for long, not ever in their short lives, and nothing of my grandfather's dedication to his craft ever took root in them.
szakma (also: sor, határ, határvonal, zsinór)
volume_up
line {noun}
szakma (also: hivatás)
Azon a szellemirtó szakma alapvető felszerelési tárgyai sorakoztak.
There, spread out on its top, were the basic tools of the Ghostbusting trade.
A buszvezetők, a pékek és számos más szakma képviselői saját független szakszervezetüket szervezik.
Bus drivers, bakers and many other professions organise their own independent trade unions.
Tudom, hogy nem sok jogom van másokra mutogatni... de az én szemembe a PCP díler a szakma legalja.
at other people ... but so far as I'm concerned, a PCP dealer is the lowest kind of bastard in the drug trade.

Context sentences for "szakma" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA technikusai sokba kerültek, de a szakma legjobbjai voltak és nem kérdezősködtek.
His engineers were expensive, but they were the bestand they asked no questions.
HungarianMilyen esetleges kedvezőtlen következményei lehetnek néhány zárt szakma megnyitásának?
What are the possible negative repercussions of opening up some closed professions?
HungarianTiszteletben tartandó feltételek a nemzetközi közúti fuvarozói szakma gyakorlásához (
Conditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator (
HungarianAz 1950-es évektől a hírszerző szakma civilizált, kiszámítható mesterség lett.
From the 1950s on, the business of intelligence had become a civilized, predictable one.
HungarianMi csak gondoskodunk a szükséges készletről... a régész szakma számára.
We're just providing a necessary service... to the archeological community.
HungarianEz a javaslat a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó szabályokat pontosítja.
This proposal clarifies the rules on becoming a road transport operator.
HungarianEltiltották a jogi szakma gyakorlásától, ezért hadd szolgáltassunk igazságot mi.
She is banned from practising law, but let us serve justice.
HungarianLehetnek grafikus tervezők, mindenféle számítógépes szakma, fényképészek, ipari tervezők.
They can do graphic design, all kinds of stuff with computers, photography, industrial design.
HungarianAz ilyen álcázott munka a szakma legérdekesebb része, gondolta Sullivan.
The covert side of the business could be fun, Sullivan thought.
HungarianA kezemre csaptak, de a jogászi szakma legszebb hagyományai szellemében igyekszem védeni magamat:
I've been slapped on the hand, but in the finest legal tradition, I try and cover my ass.
HungarianMost 11 év börtönbüntetésre ítélték, és további 20 évre eltiltották a jogi szakma gyakorlásától.
Now she has been sentenced to 11 years in prison and banned from practising law for 20 years.
HungarianIstenre bízom annak eldöntését, melyik a becstelenebb szakma.
I'll leave it to God to decide which occupation is the more dishonest.
HungarianNos, ez egy ilyen szakma", gondolta, és Qatinak óvatosnak kell lennie.
'My young friend, this is something we can only do one time.
HungarianSzámos olyan szakma létezik, ahol a helytelen munkaidő szervezés életeket veszélyeztethet.
There is a whole series of professions in which improper organisation of working time can endanger life.
HungarianVéleményem szerint ez a jövőben egy fontos szakma lesz.
In my opinion, this is an important professional field for the future.
HungarianA szakma hatalmasságai - ügynökök, ügyvédek, producerek.
The potentates of the industryóagents, lawyers and studio executives.
HungarianTiszteletben tartandó feltételek a nemzetközi közúti fuvarozói szakma gyakorlásához (
Common rules concerning the conditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator (
HungarianEhhez tudnia kell a szakma nevét az adott ország nyelvén.
You do need to know the name of the job in the local language.
HungarianMindig is sejtettem, hogy ez egy keményebb szakma, mint az autógyártás.
This is rougher than the car business, Foley.
HungarianNyilván ez az egyetlen szakma a világon, amelyben ön három kutyát pisiltethet az irodai íróasztalán.
Must be the only business in the world where you can have three dogs pee up against your office desk, I said.