HU

szar {adjective}

volume_up
1. "vmit", slang
szar (also: kurva)
volume_up
asshole {adj.} [vulg.]
4. vulgar
szar (also: vacak, silány, ragacs)
A szokásos szar jött a magnóra felvehető válasz.
The usual crap, was the recorded answer.
Azt gondoltam, Regan talán valami olyasmit mondott, hogy "franc" vagy "szar".
I just figured maybe Regan said 'damn' or 'crap.'
Nem véd meg a kórokozók ellen, de az a fekete szar legalább nem ment a szánkba.
They're no protection against germs, but at least none of that black crap got in our mouths.
volume_up
crappy {adj.} [slg.] (vulgar)
Ami előrevetíti a legfőbb következtetést, amiről beszéltem, hogy milyen szar munka egy bandában dolgozni.
Which already, I think, foreshadows the main result that I've talked about, about what a crappy job it was being in the gang.
szar (also: szarházi, rossz, silány)
volume_up
dipshit {adj.} [vulg.] (slang)
szar (also: rossz, silány, szaros, fos, genny, lepra)
volume_up
shitty {adj.} [vulg.]
Csinálnál nekem két olyan szar bögrét, amilyet szoktál?
Could you make me a pair of those shitty-ass mugs that you make?
Én meg nem kapok mást, csak szar kifogásokat.
What you'll give me is a bunch of shitty excuses.
I am in a very shitty position.
It's fucked-up shit, man.

Context sentences for "szar" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianMindegyik csak egy darab szar... mert már nem ők állnak a tápláléklánc csúcsán.
They're just shitting bricks because they're no longer top of the food chain.
HungarianEl tudtam viselni a kicsinyességed... és el tudtam viselni a szar vezetésed.
I can deal with you being cheap... and I can deal with you being a shitty driver.
HungarianMi a szent szar morogta, aztán kitárta az ajtót, hogy szabadon eressze az éjszakát.
Holy Shit, he muttered, then flung the door wide to let the night go running.
HungarianSejtelmem nincs, ez a szar a golyón van-e vagy a táron, azért nem kockáztatnék.
And it isn't the kind of thing he wants to take the slightest chance with.
HungarianA hadbíróság nem végeztette ki, - de garantálom, hogy ez a szar hely megteszi.
The court-martial didn't put him over the edge, - I guarantee you the shithouse will.
HungarianAmint kiléptek a vészkijáraton, Billy még megjegyezte: Mocsok szar ez a hely amúgy is.
As they went out through the fire door Billy said: This place sucks, anyway.
HungarianSzar volt, de innen már láttam a szemét éneklés közben, és ezt akartam.
It was bad, but close enough to see his eyes as he sang, and that was all I wanted.
HungarianAz a felvétel elejétől a végéig ugyanolyan humbug, mint az Idegen boncolása című szar.
The footage is entirely fake from be inning to end, as fake as that Alien Autopsy shit.
HungarianNem véd meg a kórokozók ellen, de az a fekete szar legalább nem ment a szánkba.
They're no protection against germs, but at least none of that black crap got in our mouths.
HungarianMaziriar megsimogatott egy szőrös levelet, és a vörös szár sziszegett az örömtől.
Mazirian stroked a furry leaf and the red mouth hissed in pleasure.
HungarianKihagyta élete legfontosabb meccsét emiatt a szar gyakorlat miatt...
He missed the most important match of his life for this bullshit exercise...
HungarianIgaz, Franciaországból szár maznak, de idővel Spanyolországot tekintették a ha zájuknak.
Although the heretics came from France, they eventually considered Spain their homeland.
HungarianTe szar alak írta , mért nem mászol vissza a nyirkos sziklád alá?"
Dear shithead, it said, why don't you crawl back under a damp rock somewhere?
Hungarian- Mi a szent szar! - motyogta Tony, azután: - Megmentetted az irhánkat, főnök.
'Holy shit,' Tony muttered, and then: 'You saved our bacon, boss.
HungarianEgy ember nem felejt el egy ilyen szar "Ujj Bilincset" És ha kiderül hogy a csaj leszbi?
01:08:56.05,01:08:58.65 People don't forget shit like Finger Cuffs.
HungarianCurtis bekukkant a vezetőülés melletti ablakon, megmerevedik, azután azt kiáltja: - Mi a szent szar!
Curtis looks in the driver's-side window, then stiffens and calls: 'Holy shit!'
HungarianA Halálhörgés felvételei után John Tell két hónapig szar volt.
For the two months following the Beats' mixing session, John Tell was shit.
HungarianMeghatározhatatlan hang: - Mi a szent szar, magasfeszültség, magasfeszültség!
Unidentified voice: 'Holy shit, high voltage, high voltage!'
HungarianNem gyakorolsz, viszont vedelsz, és úgy nézel ki, mint a mosott szar, dr.
You're not getting your exercise, you're drinking too goddamned much, and you look like shit, Dr Ryan.
HungarianAz egész egy nagy rakás szar, és csak egyetlen reményünk van...
Luckily for me, there's one bit of good news in this blizzard of bullshit.