"szellemi" English translation

HU

"szellemi" in English

HU szellemi
volume_up
{adjective}

Ráadásul, ha a szellemi tulajdon eltűnik, a szellemi alkotás is eltűnik.
And if intellectual property disappears, intellectual creation disappears as well.
A hamis gyógyszerek kérdése nem kapcsolódik a szellemi tulajdonjogokhoz.
The issue of counterfeit medicines is unrelated to intellectual property.
A szellemi tulajdonnál, a termékbiztonságnál vagy a tőkekezelésnél is.
On matters of intellectual property, product safety or capital management.
szellemi (also: intellektuális, elmebeli, agyi)
volume_up
mental {adj.}
Clement a legeldugottabb vidékek szellemi kultúráját akarja tanulmányozni.
Clement wants to study the mental structure of the provincials.
Szellemi kapacitásaim ennek kitalálását még nem teszik lehetővé.
This is not yet in my mental capacity, I do not have divinatory powers.
Henry szellemi hangja kicsivel biztosabb volt, de csak valamivel.
Henry's mental voice was a little surer, but only a little.
szellemi (also: lelki, pszichikai)
Amikor az sietve visszavonult előle, igyekezett, hogy tudatának egy darabja felszárnyaljon vele az éjszakába, de alkalmatlan volt, hogy folyamatos üldözésbe fogjon ezen a szellemi síkon.
When it hastily withdrew from him, he had tried to let part of his consciousness soar up into the night with it, but he had been unable to sustain a pursuit on that psychic plane.
szellemi (also: egyházi, lelki, spirituális)
De nem a szellemi az első, hanem az érzéki, aztán következik a szellemi.
Yet that was not first which is spiritual, but that which is natural: afterwards that which is spiritual.
- Szellemi haszna volt talán - felelte Yuri -, de a kapzsiság ösztökélte.
It was spiritual gain, perhaps, said Yuri, but it was gain, personal gain.
A kiadóban önök inkább szellemi dolgokkal foglalkoznak, ha nem tévedek.
I thought your publishing firm was concerned with more spiritual things.

Context sentences for "szellemi" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEzért örülök nagyon annak, hogy a szellemi termékek is bekerültek a szövegbe.
I am therefore very pleased that digital products have now been included in the text.
HungarianAz anyját, ezt a szellemi és lelki élőhalottat az apjához bilincselte a házasság.
Mentally and spiritually dead, his mother had been handcuffed to his father by matrimony.
HungarianKülönösen a szellemi fogyatékos kisgyereknek, aki ezt a verseskötetet küldte.
Especially the mentally handicapped child who sent me this book of poems.
HungarianAkki nem tudta eldönteni, ez csak különcség-e, vagy a szellemi homály leplezése.
Akki wondered if it were really eccentricity as much as plain dimness.
HungarianAzt hiszem mindketten tudjuk, hogy ki a szellemi vezetője ennek a hadműveletnek.
I think we both know who the real brains is behind this operation.
HungarianAhogy Vegas felé tartottunk a szellemi tízpróbára, Csak Stephanie járt a fejemben.
As we headed off to Vegas for the decathlon nationals, Stephanie was all I could think about.
HungarianEbben szívesen segítettem volna neki, ha ő is akarja, de ő csak szellemi ösztönzésre gondolt.
According to her, she's not ambitious, just easily bored and in need of stimulation.
HungarianSalamon temploma, magyarázta a rabbi, a judaizmus szellemi otthona volt.
It was a question of metaphysics, something far too complicated for a simple police officer.
HungarianEz is bekerült a címlistába, tehát szellemi örökségnek számíthat.
That was included with the list of labels, so this heritage can be intangible as well.
HungarianMindig értett hozzá, hogy még a szellemi csatározások után is kihozza belőlem a finomabb énemet.
He had always, even after a struggle of wits, brought such finer instincts out of me.
HungarianVilágszerte a szellemi tulajdont erősen védő társadalmak jutnak előrébb.
Across the world societies with strong IP protection move forward.
HungarianÉn is többször tűnődtem rajta mondta Armand , hogy szellemi-e vagy érzéki?
I have asked myself that question, Armand answered, many times.
HungarianÉs közben a munkámat itt Domreisben a kontárok és a szellemi napszámosok teljesen összezavarják!
Meanwhile my work here at Domreis will be muddled by bunglers and hacks!
HungarianTHOMPSON: Önmagunk átvitele egyik helyről a másikra, pusztán szellemi erőfeszítéssel.
THOMPSON: The transportation of oneself from one locality to another by an effort of the mind alone.
HungarianGyakran megfigyeltem, hogy az odaadó feleségek szellemi képességei erősen megcsappannak dünnyögte Tommy.
I have often noticed that being a devoted wife saps the intellect, murmured Tommy.
HungarianHa a jövőben nem becsülöd le a szellemi képességeimet, akkor talán meggondolom.
If you stop insulting my intelligence, maybe I will.
HungarianHát az éppenséggel elképzelhető lenne, ha figyelembe vesszük a nő szellemi képességeit.
I suppose that's reasonably possible, given her mentality.
HungarianAz ifjabb tiszt könnyed irományt kerekített a fiatalokról és a szellemi beállítottságukról.
John had run out of inter- esting things to say about Japan.
HungarianWanda érezte a levegőben vibráló szellemi erőt, a láthatatlan hullámoktól viszketni kezdett a nyaka.
Men-talks seldom exhibited their true emotions, certainly not in the presence of their peers.
HungarianKifejezett szellemi erőfeszítést igényel, hogy felfogjuk, milyen rosszul voltak felszerelve ekkoriban a milíciák.
It needs an effort to realize how badly the militias were armed at this time.