"szem" English translation

HU

"szem" in English

HU

szem {noun}

volume_up
1. general
Íme egy pásztázó elektronmikroszkóp képe egy szem pollenről.
Here is a scanning electron micrograph of a grain of pollen.
g) "Tört rizs" (10.06 B III): olyan szemdarabok, amelyek hossza nem haladja meg a teljes szem átlagos hosszának háromnegyedét."
(g) Broken rice (10.06 B III) : grain fragments, the length of which does not exceed three-quarters of the average length of the whole grain.
2. "kötésen"
De túl sok volt a szem a kötőtűn.
But you get too many stitches on the needle.
3. "jégesőé"
szem (also: golyó, mag, tojás, epekő)
És ott állt a Dunstaffnage kastély; patinás falai el-eltünedeztek, a fák lombja elrejtette a kastélyt szem elől.
And there was Dunstaffnage Castle, its mellow stone merging into the trees that half hid it from view.
Fontos, hogy szem előtt tartsuk, hogy ez a GPM átmeneti megállapodás, ami annyit tesz, hogy csak ideiglenes megoldást jelent.
It is important that we bear in mind that this EPA is a stepping-stone agreement, which means that it is only a temporary solution.
Mozdulata következtében arccal az oltáron feküdt és látta, amint két lebegő szem elhalványodik és tűz ugrik elő a csupasz kőből alatta.
His move brought his face down low against the altar top, in time to see two floating eyes fade away, and a flame leap up from the bare stone.
4. anatomy
szem
A szem vágása ehhez képest inkább nyugalomról árulkodott, mint zaklatottságról.
The eye ridges gave no surprise to the expression, only a sense of calm.
Kissé szenzációhajhász cikk volt, főleg a festői hatást tartotta szem előtt.
It was a somewhat lurid article, written with an eye to picturesque effect.
A szem ráadásul nagyon érzékeny különböző mintákra, színekre, alakokra.
The eye is exquisitely sensitive to patterns in variations in color, shape and pattern.

Context sentences for "szem" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianÉs természetesen szeretném, ha maga is ott lenne, hiszen több szem többet lát.
I say 'us,' Hastings, for I need you to be there, my friend, to observe closely.
HungarianSzem előtt kell tartanunk továbbá a társadalmi kirekesztettségük történelmi okait.
Moreover, we must keep in mind the historic reasons for their social exclusion.
HungarianSzem előtt kell tartanunk a part menti régiók különleges földrajzi jellemzőit.
We need to bear in mind the special geographical features of the coastal regions.
HungarianArcra semmi nem emlékeztetett, talán csak egy ránc a szem vagy a száj?
Below were little skinny legs, twisted like a monkeys with the toes turned in.
HungarianNézték, amint a kocsi lassan leereszkedik a keleti lejtőn, és eltűnik szem elől.
They watched until the car was out of sight, headed down the eastern slope.
HungarianAz elnökség ezt szem előtt tartva terjesztett javaslatokat a tagállamok elé.
With this aim in mind, the Presidency submitted proposals to the Member States.
HungarianHa lehullik egy szem makk, nem kell azonnal azt gondolni, hogy ránk omlik az égbolt.
Every falling acorn should not send us forth to complain that the sky is falling.
HungarianA merészebb turisták gombát is szednek, szem előtt tartva, hogy egyik-másik mérgező.
Adventurous hikers cautiously eat mushrooms, aware that many species can kill us.
HungarianA választásnál azt tartsd szem előtt, hogy most tízszerte erősebb vagy a halandóknál.
Remember when you do this that you are some ten times stronger than mortals now.'
HungarianBorillo annyit ügyetlenkedett, hogy Tamalko lövésze minduntalan szem elől vesztette.
Borillo was so erratic that Tamalko's backseater frequently lost sight of him.
HungarianGreedo óvatosan átmászott a falon, de Goát nem tévesztette szem elől a pisztollyal.
Greedo clambered carefully over the wall, keeping the blaster rifle trained on Goa.
HungarianA Sötét szem című dalt énekelte, a zenekar a háttérben mintha elaludt volna.
She was singing Dark Eyes and the band behind her seemed to be falling asleep.
HungarianHa a mindenki önmagáért elvét tartjuk szem előtt, Európa jelentéktelenné válik.
If it is a question of every man for himself, then Europe will become an irrelevance.
HungarianAz ilyen jellegű kérdésekről folytatott vita során ezt szem előtt kell tartanunk.
This is something that we need to bear in mind when debating questions of this nature.
HungarianAz izzó szem gyűlölködve tapadt rá, és Panamon hirtelen nem tudta folytatni.
The burning eyes fastened hatefully on him, and suddenly he was unable to continue.
HungarianUgyanakkor nem téveszthetjük szem elől a CLT-ben rejlő lehetséges kockázatokat sem.
At the same time, however, we must not overlook the potential risks involved in CCS.
HungarianElőször, szem előtt kell tartanunk valamennyi döntésünk nemzetközi kihatásait.
Firstly, we need to remember the international dimension in all that we do.
HungarianSpangler mereven ült, csupa fénylő szem, ajkai szétváltak, ahogy mereven mosolygott.
Spangler sat rigid, all shining eyes and lips parted in a sort of rigid half smile.
HungarianEzért ezt szem előtt kell tartani az irányelv végrehajtásának felülvizsgálatakor.
This should therefore be borne in mind when reviewing implementation of the Directive.
HungarianTermészetesen, ennek során az emberi jogok kérdését nem veszíthetjük szem elől.
Of course the issue of human rights must not be lost sight of in all this.