HU szemét
volume_up
{noun}

1. general

szemét (also: hulladék)
T'sais lerakta a kardját, ráállt a fémrúnára, behunyta a szemét.
T'sais discarded her sword, stood upon the metal rune, locked her eyes.
Ruhája ujjával megtörölte a szemét, visszazárta a zsákot, és bevonszolta magával a házba.
When at last he fell silent, she discarded the bloody knife, opened the sack he had been carrying and looked inside.
Garbage, to be discarded.
szemét (also: pénz, steksz, por)
volume_up
dust {noun}
Gordon a szemét törölgetve visszaballagott a hálószobába.
The trapdoor lay fully exposed, layered under a new coating of dust.
A por elvakította a szemét, mielőtt becsukhatta volna.
The dust filled his eyes before he had an opportunity to close them.
Egy darab por és szemét választotta el a falutól.
A space of dust and rubbish separated it from the village.
szemét (also: hulladék)
Hosszú távon többe kerül majd nekünk, mint ez az egész, ideiglenes politikai szemét.
It will cost us more in the long term than this temporary political garbage.
Hihetetlen mennyiségű szemét van ott kint, túl a Neptunuszon.
There are unbelievable amounts of garbage out there beyond Neptune.
"A városok utcáin eldobott szemét nem csak egészségtelen, hanem politikailag veszélyes is.
'Garbage littered on city streets can be not only unhealthy but also politically hazardous.
szemét (also: kacat, limlom, hulladék, vacak)
volume_up
junk {noun}
A levélszemétként azonosított üzenet mellett megjelenik a szemét ikon.
A junk icon is displayed if the message is identified as junk mail.
Csillagokat, műholdakat, villogó repülőgépeket... tipikus égi szemét.
Stars, satellites, blinking airplanes -- typical sky junk.
Szemét! mordult Panamon Creel pillanatnyi mérlegelés után.
Junk, growled Panamon Creel after a moment's consideration.
szemét (also: piszok)
volume_up
dreck {noun}
szemét (also: piszok, trágya, rendetlenség, mocsok)
volume_up
muck {noun}
Az igazi városokban azért valami más is van még, valami egyéni csontszerkezet a szemét alatt.
Real cities have something else, some individual bony structure under the muck.
Szemét, mocsok, tré az összes felelte Kim.
Ordure, muck, excreta, Tom replied.
Refuse was collected in the doorways.
Narnra megjegyezte, hol ment át a varázsló a falon: egy nagyobb kupac szemét hevert közvetlenül előtte.
Desperately, Narnra stared at where the wizard had vanished through the wall, marking just which heap of refuse was at that spot.
Bár szemét elfutották a könnyek, visszatartotta a sírást.
Her eyes were watery, but she refused to cry.
szemét
Bent nagy kupac szemét látszott, amit mintha nemrég megmozdítottak volna.
There seemed to be a heap of rubbish piled up just within, recently disturbed.
A bűntett, bűntett az interneten is, és ugyanígy a szemét, az szemét az interneten is.
A crime is a crime on the Internet, and in the same way rubbish is rubbish on the Internet too.
Az emberi belsőségek és szemét alkotta sáv kiszélesedett ott, ahol találkozott a lénnyel.
The narrow bridge of offal and rubbish expanded where it met the golem.
szemét (also: salak, söpredék, hab, tajték)
volume_up
scum {noun}
Tehát mi egy különböző kémiai szemét vagyunk.
So we are a chemical scum that is different.
Na, te felfuvalkodott szemét! rikácsolta a démon.
Well, proud scum! croaked the demon.
...disznó... szemét... szenteskedő képmutató!
...bastard ...scum ...pious hypocrite!
szemét (also: mocsok, szar, ellenszenves, geci)
Egy rakás házi szemét robbant fel egy összetákolt kecskelábú asztalon a találattól.
A pile of house trash exploded on a makeshift trestle table as the bullet hit.
A szemét alaktalan halmokban hevert szerteszét.
Shapeless piles of trash lay piled on the ground at intervals.
Ez a szó egyébként a "szemét kisöprését” jelenti.
The same people who were cleaned out as trash last time are being evicted now.

2. pejorative

szemét (also: ellenszenves ember, mocsok, tetű)
volume_up
sleazebag {noun} [pej.]

Context sentences for "szemét" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA tulajdon kezemmel kapartam ki a szemét, úgy, ahogy Julienét akartam kikaparni.
With my own hands I'd scratched at her eyes, the way I'd scratched at Julien's.'
HungarianEasterbrook elgondolkozott, a szemét behunyva, ravasz kis agyát megfeszítve.
Mrs. Easterbrook considered, eyelids down over her eyes, a shrewd brain working.
HungarianNem azt a tiszta, kékesszürke szemet látta, amelyet ismert, és amelyet szeretett.
They weren't the clear, electrifying, blue-gray eyes that he had known and loved.
HungarianKinyitotta a szemét és végül rájött, milyen búvóhelyet talált magának az őrmester.
She opened her eyes, and finally recognized what refuge the sergeant had chosen.
HungarianSutton lehunyta szemét, úgy emlékezett, hogyan enyészett évről évre a ház.
Mrs. Sutton closed her eyes, remembering the decay of the mansion year by year.
HungarianIsmét rám meresztette a szemét, felhördült, és azt rikoltotta: Én tudom, ki vagy!
Then, staring at me again, she let out a huge gasp and cried: I know who you are!
HungarianA nővér megdöbbent, rémült tekintettel meredt rá, aztán gyorsan elkapta szemét.
The nurse glanced at him with startled, horrified eyes; then quickly looked away.
HungarianHárom fiolát is le kellett nyomnia Nouméa torkán, mire a nő kinyitotta a szemét.
. . well, like some butcher of a nobleman with a sharp sword had slit it open.
HungarianOlyan vakító fény tört ki belőle, hogy Bremennek el kellett takarnia a szemét.
Light blazed from within, so brilliant that Bremen was forced to shield his eyes.
HungarianBe kellett hunynia a szemét, a képzelete olyan élénken rajzolta elé a helyzetet.
She closed her eyes, her imagination filling in the implications too vividly.
Hungarian- Curt elárnyékolta a szemét, amely figyelemreméltóan jobb volt Bradley Roachénál.
Curt was shading his eyes, which were considerably better than Bradley Roach's.
HungarianA csempészésből a gazdagok húztak hasznot, ezért a hatóság szemet hunyt felette.
The smuggling was for the benefit of wealthy people, and was therefore connived at.
HungarianNagy nehezen kiszállt; tenyerével árnyékolta a szemét, amint a ragyogásba nézett.
Somehow she fumbled the door open and was out, shading her eyes against the glare.
HungarianA nő lehunyta szemét, és csak a kirobbanó nevetés hangjaira nyitotta ki ismét.
She closed her eyes against it, until the sound of laughter made her open them.
HungarianBishop behunyta a szemét, arisztokratikus tartású, kövér teste megborzongott.
Mrs. Bishop shut her eyes and shivered all over her plump, aristocratic person.
HungarianLe sem vette a szemét Garpról, amíg a nő a súlyos mondókáját a fejére nem olvasta.
The woman spoke a stream of things to Jenny, who never took her eyes off her son.
HungarianMary Jane erősen behunyta a szemét, és rátenyerelt Mona heggyé püffedt hasára.
Mary Jane shut her eyes tight and laid her hands on the mountain of Mona's belly.
Hungarian- Sandy lehunyta a szemét, megdörgölte, és azt kívánta, bárcsak itt lenne Tony.
Sandy closed his eyes, rubbed his knuckles against them, and wished for Tony.
HungarianAz az öccsére nézett, lesütötte a szemét, és már csöppet se tartotta magát feszesen.
She looked at her brother and lowered her eyes and no longer held herself erect.
HungarianÖsztönösen a sajátjáért nyúlt, de nem vette le a szemét a potenciális célpontokról.
That caused him to reach for his own as his eyes locked on the potential targets.