"szemrehányás" English translation

HU

"szemrehányás" in English

HU szemrehányás
volume_up
{noun}

szemrehányás (also: felelősség, vád)
volume_up
blame {noun}
Szótlan szemrehányás ez, amit a legnehezebb teljesen feloldani, a néma önvád.
Therefore, it has to blame itself, a wordless blame, which is more difficult to really resolve -- the wordless self-blame.
Arról azonban nem szabad megfeledkeznünk, hogy a grúz oldalt is illeti szemrehányás, mivel ő kezdeményezte a katonai akciót.
It should be borne in mind, however, that the Georgian side is also to blame, because it initiated the military action.
szemrehányás (also: figyelmeztetés, tiltakozás)
szemrehányás (also: szégyen, gyalázat, szidalmazás)
szemrehányás (also: szégyen)
Bánattal telve, de szemrehányás nélkül nézett Henryre.
She looked at Henry with sorrow but no reproach.
- Csak egészen halk szemrehányás volt a hangjában.
It was said with only the softest note of reproach.
- Nem szemrehányás ez, édes asszonykám - mondta gyöngéden a király -, csak aggódom a biztonságodért.
Not reproach, my dear wife, he said gently, concern for your safety.
szemrehányás (also: díj, teher, kötelezettség, igénybevétel)
volume_up
tax {noun}

Context sentences for "szemrehányás" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEgyikünk sem látott át rajta teljesen, egyikünket sem érheti szemrehányás.
It was a remarkably complex case, sir, Powell began tactfully.
Hungarian- Matt olyan pillantást vetett rá, amelyből sütött a szemrehányás.
Matt gave him a look that said Not just a gramma but a loser gramma.
HungarianEltűnt az anyag mondta Ryan csendesen, szemrehányás nélkül.
All the material is gone, said Ryan, quietly and without recrimi- nation.
HungarianKihívás rejlett abban a tekintetben, kihívás és szemrehányás.
There was challenge in those dark pools, challenge and reproval.
HungarianApró szemében szemrehányás villant.
HungarianSemminémű szemrehányás nem érhet tehát bennünket, ha ezt a tanácsot megfogadjuk; de nyomorúság és talán halál szakadhat ránk, ha nem fogadjuk meg.
No censure, then, can fall on us if we do as I propose; and otherwise grievous suffering, perhaps death, may ensue.
HungarianA szemrehányás eredménnyel járt.
HungarianIsmerős volt ez a szemrehányás.
HungarianHa azonban megkeményíti lelkét, és a megérdemelt szemrehányás után elűzi Melancthe-t Trildából, nagyképűnek, rugalmatlannak és ostobának fog tűnni...
If he proves steadfast and expels Melancthe from Trilda with the rebuke she deserves, he shows himself to be pompous, inflexible and foolish.