"szenved" English translation

HU

"szenved" in English

HU

szenved {verb}

volume_up
1. general
Noha az Európai Parlament határozataiban ezt hangsúlyozottan elvi kérdésként jelentkezik, a munkaerő európai mobilitása a gyakorlatban súlyos sérelmeket szenved.
Although intensely promoted as a principle in the resolutions of the European Parliament, the European mobility of labour has much to suffer in practice.
. - (DE) Európában körülbelül 7 millió ember szenved neurodegeneratív betegségekben.
Around 7 million people in Europe suffer from neurodegenerative diseases.
Jelenleg megközelítőleg 10 millió európai szenved ilyen betegségben.
Approximately 10 million Europeans suffer from them at the present time.
Úgy néz ki, hogy nemcsak a halállományok, de a tengeri környezet is szenved.
It is not only fish stocks but also the marine environment which stand to suffer.
2. colloquial

Context sentences for "szenved" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA hölgy, úgy tűnik, dugulásos erőtlenségben szenved, mintha arzénmérgezése lenne.
Your mistress has the look of costive asthenia, as if she were an arsenic-eater.
HungarianAz elefántcsontparti helyzettől az elefántcsontparti lakosság szenved a leginkább.
The Ivorian population has been the main victim of the situation in Côte d'Ivoire.
HungarianAz egész emberiség szenved, maga a Föld is zokog a fiai okozta gyötrelemtől.
. All of mankind suffers, the Earth herself cries out under the torment of her sons.
HungarianEgyre több gyermek és fiatal szenved magas vérnyomástól és cukorbetegségtől.
More and more children and young people are suffering from hypertension and diabetes.
HungarianMinden ötödik európai szenved valamilyen emlékezetzavart okozó betegségben.
Every one in five Europeans will contract a disease that causes memory loss.
HungarianAz egész népesség szenved, és a megfélemlítés aláássa a demokráciát Pakisztánban.
The whole population is suffering, and intimidation is undermining democracy in Pakistan.
HungarianElső pillantásra láttam rajta, hogy valami idült, halálos betegségben szenved.
It was clear to me at a glance that he was in the grip of some deadly and chronic disease.
HungarianJelenleg mindenki szenved, de elsősorban azok, akik leginkább sebezhetők.
Everyone is suffering at the moment, but the most vulnerable especially so.
HungarianHa az elfek ismét biztonságban lesznek, ha a Boszorkánymester vereséget szenved
When the Elves are safe again, when the Warlock Lord is destroyed...
HungarianUgyanakkor biológiailag nagyon aktív, mint ahogy bárki megérti, aki szénanáthában szenved.
It's also very biologically active, as anyone with hay fever will understand.
Hungarian- Fontos viszont, ... hogy részleges emlékezetkiesésben szenved, és valamelyest zavart.
But the important thing is... he's suffering from partial amnesia, somewhat con fused.
Hungarian(FI) Elnök asszony, biztos asszony, a világ 'kergepénzkórtól' szenved.
(FI) Madam President, Commissioner, the world is suffering from 'Mad Money Disease'.
HungarianAz öccse szenved Pavor Nocturnus egyik fajtájától, vagyis rémálmoktól.
Your brother is suffering from a form of Pavor Nocturnus, or night terrors.
HungarianAhogy kiejtette a dehogysem szót, abból hallhattam, mennyire szenved.
Hearing him use that word, that ain't, made me realize how bad he was hurt.
HungarianTöbb százezer ember szenved el üldöztetést a vallási meggyőződése miatt.
People are persecuted in their hundreds of thousands because of their religious beliefs.
Hungarian- Felfedezi, hogy halálos betegségben szenved, vagy megnyomorítja egy szerencsétlen esés.
You may discover you have a fatal illness; you may find yourself crippled by a bad fall.
HungarianMinden nap 1-2 millió európai nő szenved el erőszakos cselekményeket.
Every day, violence is suffered by between 1 and 2 million European women.
HungarianEz a cikkely jelen pillanatban EU-tagállamokban is csorbát szenved.
At present, this article is often honoured in the breach in EU Member States as well.
HungarianNemcsak Görögország szenved a hitelminősítő intézetek önkényes minősítéseitől.
It is not only Greece which is suffering from these arbitrary ratings by credit rating agencies.
HungarianÉn a világon semmit nem hallok, kivéve azt, hogy a lift elektromos csuklásban szenved.
I don't hear a goddamned thing except that elevator having a case of the electrical hiccups.