HU

szenzáció {noun}

volume_up
A szenzáció azonban kissé éretlennek bizonyult.
But the sensation was, perhaps, a little premature.
"Szenzáció még Londonban is" gondolta a riporter, amikor visszatérve elolvasta a címeket.
Sensation even in London, thought the reporter when, on his return, he read the words.
És nagyon fájdalmas szenzáció a tetejében.
And a very painful sensation, what was more.

Context sentences for "szenzáció" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianÕ, Aaron Lake, Arizona állam egyszerű képviselője egyik napról a másikra szenzáció lett.
He, Aaron Lake, quiet congressman from Arizona, had become an overnight sensation.
Hungarian"Szenzáció még Londonban is" gondolta a riporter, amikor visszatérve elolvasta a címeket.
Sensation even in London, thought the reporter when, on his return, he read the words.
HungarianNagy szenzáció volt az a helységben, mikor Mary Jane betoppant a fehér sortjában és pólójában.
Everybody knew about it when Mary Jane came to town in her white shorts and T-shirts.
HungarianHa nem teologizálna, réges-rég ő lenne a karizmatikus szenzáció.
If it wasn't for her theology, she would have become the charismatic celebrity long ago.
Hungarian- Óriási szenzáció - mondta a Cochin-kórház gyakornoka.
There is a wonderful history in it, said the house student of the Hopital Cochin.
HungarianAz éghajlatváltozás egyszerre volt nagy szenzáció és ragadta meg az emberek képzeletét.
Climate change grabbed the headlines and popular imagination.
HungarianHa ő szerkesztené az újságokat, ez lenne a szalagcím: SZENZÁCIÓ!
If he ran the news, the headline above the fold would read: SURPRISE!
HungarianEz volt a legfrissebb szenzáció, mi több: kiszorította a PANAMORC-sztorit a lapok címoldaláról.
They were the latest news sensation, and had in fact driven the RAMJAC story off the front pages.
Hungarian- Rábukkantam valamire, uram, ami elég nagy szenzáció.
I've got on to one thing, sir, and something pretty sensational.
HungarianLejárt szenzáció az, Nannél második kávét erre nem rendelnek már.
Hardly worth a second cup of coffee in Nan's.
HungarianEmlékszem, sok-sok évvel ezelőtt nagy szenzáció volt.
I remember many, many years ago now, a great sensation.
HungarianNemcsak Liz Beaumont érezte magát némiképp kényelmetlenül e különös kis szenzáció és a nagy sajtónyilvánosság miatt.
Liz Beaumont wasn't the only one who felt vaguely uneasy about this odd little burst of publicity.
HungarianNagy szenzáció lenne a járókelők számára: egy gyönyörű fiatal nő hullája a kirakatüveg mögött!
How exciting it would be for the passers-by to see the dead body of a beautiful young woman displayed behind plate glass.
HungarianWashingtonban Aaron Lake volt a legfőbb szenzáció.
Aaron Lake was the man of the hour in Washington.
HungarianA szenzáció azonban kissé éretlennek bizonyult.
But the sensation was, perhaps, a little premature.
HungarianA szenzáció hamar elül, de a félelem hosszantartó.
Sensationalism dies quickly, fear is long-lived.
HungarianNagy szenzáció volt ez a forgandó szerencse.
The sudden change in fortunes made a bang-up show.
HungarianCsakhogy neki a szenzáció halálig szóló.
In his life and in his death, he had been hers.
HungarianÉs nagyon fájdalmas szenzáció a tetejében.
HungarianNagy szenzáció volt vagy tíz napig.
It was a big news story for about ten days or so.