"szerint" English translation

HU

"szerint" in English

EN
volume_up
valami szerint {adv.}
HU

szerint {postposition}

volume_up
Mindenkitől lehetőségei szerint, mindenkinek igényei szerint.
From each according to his means, to each according to his needs.
Az nem a kutatók programja, hanem a saját törvényszerűségei szerint fog feltárulni.
It would not be revealed according to Man's agenda, but according to its own.
Életszemlélete szerint nem a világ, hanem az anyag rendelkezett dimenziókkal.
According to Victor's philosophy, the world had no dimension but the material.
Egyesek szerint igazságos politika, mások szerint igazságtalan.
By some, it is regarded as a just policy, and by others as unjust.
Hannan úr, tudomásom szerint ma délelőtt minden szavazás név szerint történt.
Mr Hannan, to my knowledge, all votes which have taken place this morning have been by roll call.
Emlékeim szerint alig félmilliót veszítettetek! mondta Tehol.
By my recollection, Tehol said reasonably, you lost a little less than half a peak.
szerint (also: után, miután, mögött)
Wojciechowski úr, a szabályok szerint a témákat sorrendben kell tárgyalnunk.
Mr Wojciechowski, the rules state that we must deal with one subject after another.
Tisztelt elnök úr, a szavazás rendje szerint ez a 14. bekezdés után szerepelne.
Mr President, according to the voting list it should come after paragraph 14.
A titkosszolgálat jelentései szerint a Khomm alig rendelkezett védelmi rendszerrel.
They would wish differently after his fleet had finished.

Context sentences for "szerint" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianNémelyek szerint nem varázsige, hanem kulcs, amely a nem létező zárat is nyitja.
Some say it's not a spell but a key that can open even where there isn't a lock.
HungarianTudomása szerint sorrendben Ryan az utolsó felnőtt, akinek rájuk kellett néznie.
That was the last adult scheduled to be looking in on them, as far as she knew.
HungarianTudomásunk szerint ő az egyetlen ember, aki gyorsabban gyűjti a pénzt, mint maga.
In fact, he's probably the only man we know who's collecting it faster than you:
Hungarian-Ezek szerint a köpenyt nem a szél sodorta ide, hanem szántszándékkal idetették.
In that case the overcoat was not blown against the furze-bush, but placed there.
HungarianJobb, ha kint maradsz a kutyákkal, amíg megtanulsz a szabályok szerint játszani.
You best stay out there with them dogs till you learn how to play by the rules.
HungarianGyanúm szerint a fogamzás számos összetett kémiai reakciót indított el Rowanban.
I suspect its conception triggered several complex chemical re- sponses in Rowan.
HungarianAz ENSZ szerint jelenleg közel 5 millió szudáni ember szorul sürgős segítségre.
According to the UN, almost 5 million Sudanese people currently need urgent aid.
HungarianÉrtesüléseink szerint Bend és az északi gyűjtőtáborok ezekben hiányt szenvednek.
We hear these are in short supply in Bend and in the relocation centers up north.
HungarianÉn mégis tartózkodtam, mivel véleményem szerint a szöveg nem megy elég messzire.
Nevertheless, I abstained because in my opinion, the text does not go far enough.
HungarianIrving a Garp szerint a világ--gal futott be (The World According to Garp, 1978).
Like her mother, she had her own mind; like Jenny Fields, she kept her own name.
HungarianJog szerint Koris erős kezében kellett volna nyugodnia Gorm uralkodói pálcájának.
For rightfully the lordship of Gorm should have rested in Koris' powerful hands.
HungarianVan azonban néhány olyan terület, amely véleményem szerint tisztázásra szorulna.
There are, however, a few areas where I would seek a little bit of clarification.
HungarianWil Gearing a helyszínen van, és azt mondja, minden a terv szerint halad, John.
Wil Gearing is in place, and he says everything's going according to plan, John.
HungarianLevele szerint Iránban ez ma sokkal komolyabb probléma, mint a nukleáris kérdés.
She wrote that today, in Iran, this is far more serious than the nuclear issue.
HungarianKipling szerint a mongúzcsaládnak az a jelmondata, hogy Eridj, és nézz utána".
The motto of the mongoose family, so Mr Kipling tells us, is: 'Go and find out.'
HungarianSzemély szerint rendkívül hálás vagyok, hogy átélhettem az olcsó olaj korszakát.
Personally, I feel enormously grateful to have lived through the age of cheap oil.
HungarianA termeszek a jelek szerint éjszaka dolgoztak, nappalra pedig lezárták járataikat.
Apparently termites worked outside at night, then blocked the entrances at dawn.
HungarianAz volt a dolga, hogy egy, a jelek szerint kétesélyes csatát egyoldalúvá tegyen.
His task was to take what appeared to be a very even battle and make it one-sided.
Hungarian- Vaddo szerint még egyszerűbb munkák elvégzésére sem lehetett beidomítani őket.
Vaddo says they couldn't even be trained to do work around this Excursion Station.
HungarianAz Európai Uniónak véleményünk szerint a következő alapelveket kell integrálnia.
The European Commission must, in our view, integrate the following principles.