"szerintem" English translation

HU

"szerintem" in English

HU szerintem
volume_up
{adverb}

szerintem (also: véleményem szerint)
Vegyük például Koszovót, ami szerintem európai sikertörténet.
Take the example of Kosovo, which to my mind is a European Union success story.
Szerintem azonban van egy másik dolog is: itt van az identitás kérdése.
To my mind, however, there is another thing: there is an identity issue.
Hozzátette: - De fiatal volt és szép, és szerintem végtelenül szána lomraméltó.
He added, But she was young and beautiful and to my mind infinitely pathetic.

Context sentences for "szerintem" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianSzerintem boldog lehet, hogy ilyen szerencsésen megúszta a dolgot mondta Holmes.
I think that on the whole you have had a fortunate escape, said Sherlock Holmes.
HungarianEgyelőre szerintem nem lenne bölcs dolog felébreszteni Anne Morisot gyanakvását.
For the moment- it would, I think, be unwise to arouse Anne Morisot's suspicions.
HungarianCsak egy példát hadd hozzak, ami szerintem végtelenül egyszerű, és amit imádok.
Let me just give you one example that I think is incredibly simple, and I love.
HungarianEzért szerintem elmondhatjuk, hogy életem hátralevő részében ezt fogom csinálni.
So I guess you could say that I'll probably be doing this for the rest of my life.
HungarianAzért szerintem Marcus nemigen akar tőle többet, mint egy fiat Cornwall számára.
Still, I do not suppose Marcus wants much more of her than a son for Cornwall.
Hungarian- Szerintem azon a bolygón csak egy színt ismernek - mondta Dan az üres szobának.
'I'll bet there's only one color on his home planet,' Dan said to the empty room.
HungarianSzerintem Lord Maserd most arra gondol, hogy esetleg voltak más ilyen világok is.
I believe right now he's thinking there must have been many other anomaly worlds.
HungarianVizuálisan nem erősíthetem meg, de szerintem a bal szárnyhegyet is leírhatjuk.
We can't visually confirm it but I 9 think we lost the rest of the left wingtip.
HungarianElég keményen dolgoztam, és szerintem ideje lenne egy kis fáradt gőzt kiengedni.
I've worked hard, and I think it's time to let off a little of my frustration.
HungarianMindenesetre szerintem itt is pozitívan kell szemlélnünk az elért előrehaladást.
In any case we must, I think, here too, take a positive view of the progress made.
HungarianSzerintem ezen a téren hiányzik a politikai akarat és a megfelelő finanszírozás.
I believe that we are sorely lacking in political ambition and adequate funds.
HungarianHa továbbra is ugyanilyen lelkes marad, szerintem nem maradnak el az eredmények.
If she continues to show the same enthusiasm, I think the results will follow.
HungarianSzerintem igen, bár nehéz és összetett lesz, és nem jár majd konfliktusok nélkül.
I do believe so, though it will be difficult, complex and not without conflict.
HungarianA terved nem rossz, Tel, de szerintem nekem van egy sokkal jobb mondta a lovag.
'Your plan isn't bad, Tel,' Sparhawk said, 'but I think I've got a better one.
HungarianSzerintem amíg ilyen közel áll a győzelemhez, nem próbálkozik semmi ostobasággal.
He'll probably hold off on any kind of confrontation if he thinks he's that close.
HungarianSzerintem Ghwerig tökéletes biztonságban volt a barlangjában, legalábbis Azash-tól.
I think Ghwerig was totally safe in that cave of his - at least safe from Azash.
HungarianSzerintem oda kéne figyelnünk a földiekre ordította a zajban a fiatal hadnagy.
Well 1 think we should listen to the Earthlings, the junior lieutenant shouted.
HungarianÚgy gondolom, talán igen, és szerintem igen jó célokra lehet majd felhasználni.
I suspect it probably will be and I think it can actually be put to very good use.
HungarianÉs szerintem az a legvalószínűbb, hogy látta, amint Lady Stubbsot meggyilkolják.
The> ^ . likelv thing, I think, is that she actually saw ^attie Stubbs murdered.
HungarianSzerintem sokkal fontosabb, hogy az erőforrások megmentésére összpontosítsunk.
I believe that it is more important to focus our attention on saving resources.