HU

szerkezet {noun}

volume_up
Legtöbbjük nyitott tetejű, vékony acélból készült szerkezet volt.
Rather, one employs devices to take the enemy's guns out of action.
Ez a szerkezet azoknál a mérőknél kötelező, melyek a vízáramlás forgó alkatrészt mozgató hatásának elvén alapulnak.
This device is compulsory for meters which make use of the action of the velocity of the water on a bladed rotor.
Ez a szerkezet azoknál a mérőknél kötelező, amelyek a vízáramlás forgó alkatrészt mozgató hatásának elvén alapulnak.
This device is compulsory for meters which make use of the action of the velocity of the water on the rotation of a moving part.
szerkezet (also: alak, testalkat, felépítés)
Valószínűleg legalább olyan mélységű szerkezet megépítésére van szükség, mint maga a létező fizika.
One's got to build a structure that's probably at least as deep as existing physics.
...közreműködésével készült szerkezet tesztje megkezdődött.
...earth's first system built by sharing knowledge with a neighbor in space.
Végül aztán, meg kellett építenem a saját gépemet -- ahhoz, hogy létrehozhassam ezt az úszómedence alakú lyukat a szerkezet alatt.
For the last stuff, I had to build my own machine -- to make this swimming pool-shaped hole underneath the device.
Masszív, acélbeton szerkezet volt, ívelt tartógerendákkal alátámasztott felső szintekkel.
Massive reinforced-concrete construction, all the upper decks were cantilevered.
Mintha az a férfi, akit Mamouliannek hívnak, egy szerkezet lenne, valami mást rejtve magában.
As if this man called Mamoulian was a construction, covering something else altogether.
Construction - General provisions
Olyan szerkezet, ami aggasztóan látható az én érzékelőimmel, pedig elvileg nem kellene neki látszani.
'Gear that is worryingly opaque to my senses, which it shouldn't be.
'There's some sort of extra gear up there, on the ceiling.'
Use this -- the latest gear.
Az alezredes úgysem volt tisztában a szerkezet működési elvével.
He didn't know all that much about how the machinery worked anyway.
A váz kitartana, de a szerkezet többi része úgy folyna, mint a víz.
The frame would hold, and the rest of the machinery would flow like water.
A térség közepét hegynagyságú, fedett gépezet foglalta el, az a szerkezet, amely a híd számítógépeitőől kapott parancsok alapján a kormánylapátot mozgatja.
Most of the center of the deck space was taken up by a mountain of encased machinery the device which, receiving its orders from the computers of the bridge, would move the rudder.
- De a trícium befecskendezéséért felelős szerkezet megsérült a becsapódásnál.
'But the mechanism to insert the boost material was destroyed by the impact.
Bizonyára ezek szolgálnak a szerkezet irányítására...
He said to the girl, Those are evidently the guides to the mechanism ...
De a karbamidelnyelő szerkezet valahogy eldugult.
But the urea absorption mechanism was plugged somehow.
Stolov az órájára pillantott, ami elég ocsmány szerkezet volt, tele parányi számlapokkal és folyadékkristályos kijelzőkkel.
Stolov looked at his watch, a rather hideous contraption full of tiny dials and digital letters.
Kinyitotta, és akkor megláttam, hogy hatalmas, bonyolult elektromos szerkezet.
It opened up and I saw that it was a large electrical contrivance of some complicated kind.
szerkezet (also: ruhaanyag)
Then their social fabric dissolved.
A váz kitartana, de a szerkezet többi része úgy folyna, mint a víz.
The frame would hold, and the rest of the machinery would flow like water.
A szerkezet olyan volt, akár egy nevetségesen bonyolult, absztrakt épület, ami egy országúton száguldott.
Freeze- framed, each instant looked like a ridiculously complicated abstract sculpture running on overdrive.
szerkezet (also: váz)
Így ebben az egész szövevényben az a legnyilvánvalóbb tény, és az egész szerkezet erre a kulcsra jár.
The most obvious thing in the whole lay-out and the key to the whole lay-out was that Wynant had to be dead.
Az új szerkezet és a statisztikai adatok bemutatásának új módja nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a jelentés világosabb és érthetőbb legyen az előző jelentéseknél.
Its new layout and the new way of presenting statistical data have helped make this report clearer and more comprehensible than those previously tabled.
A fogsor aztán meg is torpant, és az egész szerkezet oldalra bukott.
Then the teeth stopped moving and the whole rig fell sideways.
szerkezet (also: alak)
Sokak szerint ez a legeslegszebb szerkezet a matematikában.
It's considered by many to be the most beautiful structure in mathematics.
De amire fókuszálni szeretnék, az ez a fajta populációs szerkezet.
But what I wanted to focus on is this type of population structure.
Valójában azonban az történik, hogy egy nagyon bonyolult szerkezet jelenik meg.
Actually, what happens is that a very intricate structure appears.
szerkezet (also: struktúra, alkat, szövet)
Ám valójában ez a szerkezet egy kicsit furán működik.
But actually, this detector works in a bit of a strange way.

Context sentences for "szerkezet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianBármi is volt a belsejében, érzékeny szerkezet lehetett, ha ennyire vigyáztak rá.
. Whatever was inside the cylinder was supposed to be protected against shock.
HungarianA rozsdás szerkezet kegyetlenül nyikorgott, amint a nehéz fémlemez leereszkedett.
The tracks groaned as he moved the mechanisms holding the heavy door in place.
HungarianHozzáadja a kijelölt irodalomjegyzék-bejegyzés referenciakódját a Szerkezet sorhoz.
Adds the reference code for the selected bibliography entry to the Structure line.
HungarianA szerkezet idegesen motyogott magában kerengett, zirregett, kattogott, zümmögött.
The equipment was talking nervously to itself cycling, whirring, clicking, buzzing.
HungarianOlyan húszévesforma volt, apró, finom szerkezet, de láthatóan tartós holmi.
She was twenty or so, small and delicately put together, but she looked durable.
HungarianAz ágyúcső az egyik legmasszívabb szerkezet, amit az ember létre tud hozni.
A gun barrel was the sturdiest structure men could make-but it was slightly bent.
Hungarian- De a trícium befecskendezéséért felelős szerkezet megsérült a becsapódásnál.
'But the mechanism to insert the boost material was destroyed by the impact.
HungarianEgy cifra, botszerű szerkezet volt nála, a végén szárnyas győzelmi szobrocskával.
The major carried an ornate, instrumented baton capped with a Winged Victory figurine.
HungarianMessze, a Demarchia napján túl keringő hajón a megfelelő szerkezet vette az üzenetet.
Far away, on a ship orbiting beyond Demarchia's sun, the message was received.
HungarianMasszív, acélbeton szerkezet volt, ívelt tartógerendákkal alátámasztott felső szintekkel.
Massive reinforced-concrete construction, all the upper decks were cantilevered.
HungarianMegérintettem a rudat, mire visszacsúszott a szerkezet tetején levő lyukba.
I touched the rod sticking out of it and it retracted into a hole on top.
HungarianKi lehet nyitni nagy robajjal, de a pneumatikus szerkezet megakadályozza, hogy becsapódjon.
You could bang it open but the pneumatic elbow-joint kept it from banging shut.
HungarianÉs ez a kis 50 éves szerkezet a legvarázslatosabb dolog lett számomra.
And this piece of 50-year-old technology became the most magical thing to me.
HungarianA börtön pincéjében álló szerkezet felől érdeklődött, amely így festett:
She was asking about a device in the basement of the prison, which looked like this:
HungarianA gyutacs vörösen izzott a levegőben, de a szerkezet nem robbant fel.
The fuse fizzled red as it sailed through the air, but the bomb failed to explode.
HungarianKinyitotta, és akkor megláttam, hogy hatalmas, bonyolult elektromos szerkezet.
It opened up and I saw that it was a large electrical contrivance of some complicated kind.
HungarianEgy új szerkezet van kialakulóban, amely szinte egy gazdasági Schengennel egyenlő.
A new architecture is being born, almost a kind of economic Schengen.
HungarianKövetkező dolog, amit meg kellett csinálnunk, a teljes szerkezet irányítása és szabályozása.
Next thing we have to do, we have to control and regulate the whole structure.
HungarianMondtam már, hogy van benne valami szerkezet, aminek a működését nem sikerült megértenünk?
Did I mention that it appears to contain some mechanism we don't understand?
HungarianValójában azonban az történik, hogy egy nagyon bonyolult szerkezet jelenik meg.
Actually, what happens is that a very intricate structure appears.