HU szeszélyes
volume_up
{adjective}

szeszélyes (also: önfejű)
Rabszolgája vagyok a szeszélyes divatnak, és ma este még egyszerűen is öltözködtem.
I'm the prisoner of capricious fashion and am actually quite plain tonight.
A szeszélyes troll istenek pedig hallgattak a könyörgésre, és eltávolították a varázslatokat.
The capricious Troll-Gods consented and the enchantments were broken.
Leslie rendkívül szeszélyes asszony volt.
Leslie was so capricious.
Nem lehet, hogy ez az egész szeszélyes viselkedés azért van, mert beleestél?
Could all this erratic behavior be because this guy got under your skin?
Wargun egy kicsit valóban szeszélyes tud lenni, de akkor sem küldene utánunk fizetett bérgyilkosokat.
'Wargun's a little erratic, but he's not the sort of man who sends out paid assassins.
A WTO-nak a szeszélyes árfolyam-ingadozásokat figyelembe kell vennie a kereskedelmi korlátok értékelése során.
The WTO must incorporate the erratic exchange rate fluctuations in its evaluation of trade constraints.
szeszélyes (also: furcsa, különös, hóbortos, bogaras)
I've never been a nervous woman - or fanciful.
- A neve Sir Pellinore: legalábbis ezt mondta az anyámnak, bár akkor mindketten szeszélyes hangulatban voltak.
His name is Sir Pellinore: so he spoke it to my mother, but both were in a fanciful mood.
Zsenge korom óta tűröm igáját, holott már akkor tudtam, hogy álnok, szeszélyes, nagyképű és önző.
I'd let the thing enslave me from my earliest years, when I knew it was treacherous and fanciful and pompous and selfish.
szeszélyes (also: görcsös, rapszodikus)
volume_up
fitful {adj.}
Az oszladozó terata fénye szeszélyes volt ugyan, de mostanra mindannyian hozzászoktak.
The sole light source, the decaying terata, was fitful, but her eyes were well accustomed to it by now.
A zár kattant a háta mögött, s a szoba ott forgott a szeszélyes kis láng körül.
The lock clicked at his back; the room was now centered on that single flame and the fitful luminosity it offered.
Eljött a második éjszaka is, de az entek csak tanácskoztak a vágtató felhők és a szeszélyes csillagok alatt.
A second night came and still the Ents held conclave under hurrying clouds and fitful stars.
szeszélyes (also: bizarr, furcsa, hóbortos, különc)
szeszélyes (also: abszurd, fantasztikus, bizarr, furcsa)
szeszélyes (also: ingadozó, megbízhatatlan)
volume_up
fickle {adj.}
Ezért úgy ismerik őket, mint a "Szeszélyes Pár".
For this reason they are known as The Fickle Pair.
Fate is fickle, he said.
Dapple, the fickle sister.
szeszélyes (also: kukacos, nyüves)
szeszélyes (also: élénk, eszes, fürge, változékony)
szeszélyes (also: rosszkedvű, kedvetlen)
volume_up
moody {adj.}
Apám kedvelte a szeszélyes nőket, akikben a felszín alatt ott parázslott az időszakosan elnyugvó harag.
My father likes moody women in whom a perpetually simmering anger lies just beneath the surface.
szeszélyes (also: élénk, ideges, nyugtalan, kokett)
Jody pótnagybácsijaként gyakorlatilag Családtagnak számított sokkal inkább, mint a szeszélyes, goromba Darin.
He had been Jody's surrogate uncle, practically a member of the familymfar more than the skittish and rude brother Darin, that's for sure.
Kétszázezer földi esztendőn át figyeltem az emberi lényeket, s olyan szeszélyes és szentimentális lettem, mint a legcsacskább földi iskolás lány.
After watching human beings for two hundred thousand Earthling years, I have become as skittish and sentimental as the silliest Earthling schoolgirl.
szeszélyes (also: heves, temperamentumos)
Nem fogom eltűrni egy "szuvenír" zseni szeszélyes bohóckodását.
I'm not going to take temperamental antics from some owteur genius.
Burke a vágóra pillantott, aki köztudottan szeszélyes egoista volt, olyasvalaki, aki szívesen bonyolódik időpocsékoló vitákba.
Burke glanced toward the cutter, who was known to be a temperamental egotist given to time-wasting argumentation.
A hűtőrendszere az összes Humac modellnek... mindig egy kicsit, úgyszolván, szeszélyes... így néha kell egy kis bumm!
The heating cores on the whole Humac line... have always been a little, you know, temperamental... so sometimes you gotta...boom!
szeszélyes (also: önkényes, indokolatlan, buja, játékos)
volume_up
wanton {adj.}
szeszélyes (also: furcsa, hóbortos, rigolyás, fura)
Ma azt az alakot viselte, amelyet régen Shimrodnak adományozott: magas, sovány test, beesett, csontos arc, homokszínű haj, szeszélyes vonalú száj, kissé unott viselkedés.
Today he appeared in the semblance which so long before he had conferred upon Shimrod: a tall spare form with a gaunt bony face, dust-colored hair, a whimsical mouth and a set of casual mannerisms.

Context sentences for "szeszélyes" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMintha egy elvadult növényt, egy genetikai burjánzást látna, tele szeszélyes mutációkkal.
Like something grown wild, genetically wild, full of random and overwhelming mutation.
HungarianCsak azért jöttem, hogy megmondjam: nem mulatságos vagy, inkább szeszélyes.
I came to tell you that you're not being funny at all, just petulant.
Hungarian- Kiszámíthatatlan, szeszélyes alakok, akiknek a fejében egyszerre négy gondolat is megfordul.
An unstable folk, prone both to vagary and to thinking four thoughts at once.
Hungarian- Kevin nem adja az övét: az Úrnőm szeszélyes és féltékeny hölgy.
He hesitated, and said, Kevin would not lend his harp-My lady is a jealous mistress.
HungarianViszont nem csak annyi értelme van, hogy kielégítsem a szeszélyes igényeimet.
All of this has a moore serious purpose than satisfying some obscure personal quirk of mine, though.
HungarianElnökök jönnek-mennek, a közvélemény szeszélyes változásait követve.
Such a man passes in and out of favor by the whim of popular opinion.
HungarianGrillo említette neki, hogy szeszélyes építmény, de azért ilyen vad megoldásokra nem számított.
Grillo had told her it was a folly, but she hadn't expected architecture as wild as this.
HungarianVajon a szeszélyes időjárásnak van-e valami köze ahhoz, ami történt?
Could the freak weather have had anything to do with what happened?
HungarianDe nagyon szeszélyes, és nem kellene vele töltened a szabadidődet.
But he's not reliable, and you shouldn't spend your time with him.
HungarianPoirot ujjai felkaptak egy szeszélyes alakú sötétszürke mozaikdarabot, és beleillesztették a kék égbe.
His fingers deftly picked up an improbable piece of dark grey and fitted it into a blue sky.
HungarianA jutalmakat a szeszélyes szerencse osztogatja, vénember.
Rewards are given and taken away by the whims of fortune, old man.
HungarianAmadeo, az én szépséges, tehetséges tanítványom pedig elhagyta az én szeszélyes gyámkodásomat az örök homályért.
And Amadeo, my blessed and beautiful pupil, had gone from my uncertain tutelage to that perpetual gloom.
HungarianClaudia a halálos ítélet miatt úgysem volt senki és semmi, tehát tökéletesen megfelelő alanyul szolgált szeszélyes ötletemhez.
Being condemned and therefore being nothing and no one, she was a perfect specimen for my whim.
HungarianAz Erdő homályát legközelebb talán a magad kapuja előtt leled: szeszélyes és értelmetlen, az Embert nem kedveli.
You may find the Shadow of the Wood at your own door next: it is wayward, and senseless, and has no love for Men.
HungarianEzek az otthon szeszélyes színei, mintái.
These were all the random colors and textures of home.
HungarianA kurta összefonódásra gondolt a díványon, majd a könyvtár padlóján, amiből ez az éteri, szeszélyes lény született.
He thought of the brief union on the sofa, on the library floor, and this, this frail and unpredictable thing.
HungarianFlorence jómódú farmer lánya volt... magas kislány, szőke hajú, szeszélyes szájú és rémült, barna szemű.
She was the daughter of a well-to-do farmer, a tall girl with fair hair, a rather foolish mouth and frightened brown eyes.
HungarianNem lenne tanácsos, ha azt mondaná, hogy egy zavaros nő szeszélyes megjegyzése keltette fel a család gyanúját.
To say that suspicions had arisen because of a haphazard suggestion thrown out by a silly woman would be ill-advised.
HungarianA Nunció túlságosan is szeszélyes, bizonygatta.
The Nuncio was still too volatile, he argued.
HungarianEgy irdatlanul erős, de szeszélyes szél működéséről.