"sziget" English translation

HU

"sziget" in English

EN

HU sziget
volume_up
{noun}

sziget
volume_up
island {noun}
Nem akarunk többé egy olyan sziget lenni egy másik sziget mögött, amit brit érdekek határoznak meg.
We no longer want to be an island behind an island, dominated by British interests.
A hullámok mennydörögve verték a sziklákat a sziget másik oldalán.
It was the waves thundering against the cliffs on the other side of the island.
Hogy akkor is elképzelhetek egy tengeri szigetet, ha az a sziget nem létezik.
I can think of an island in the sea even if the island doesn't exist.
sziget
volume_up
isle {noun}
Az egyik szerint a kehely a Weamish-sziget egyik kriptájában van eltemetve.
According to one account the chalice is buried in crypts on Weamish Isle.
Az uradtól tudom, hogy a szent sziget leánya vagy.
Your husband tells me you are a daughter of the Holy Isle.
Én is a szent sziget szülötte vagyok, Viviane!
I too am a child of the Holy Isle, Viviane!

Context sentences for "sziget" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianHanem nemsokára lecsapott ránk a sziget felől az északkeletinek nevezett forgószél.
But not long after, there arose against it a tempestuous wind, called Euroaquilo.
HungarianA kormányzó már túl volt a hatvanon, és emlékezett rá, amikor a sziget Japáné volt.
The Governor was over sixty, and could re- member when that had been true before.
HungarianCsak abban reménykedhettek, hogy az erő játéka meggyengítette a sziget védelmét.
They could only hope that the Game of Power had softened up the defense in their favor.
HungarianA három férfi a sziget legmagasabb pontján állt, és a szárazföld felé nézett.
The three men stood on the highest point looking over towards the mainland.
HungarianKis szünet után hozzátette: Még szerencse, hogy olyan sok sziget van a világon.
It's lucky, he added, after a pause, that there are such a lot of islands in the world.
HungarianMozgásra kényszerítette a lábát, s az elvitte a sziget kinyúló nyakára.
He forced his feet to move until they had carried him out on to the neck of land.
HungarianUgyancsak a britek fedezték fel és kezdték el kiaknázni a sziget olaját.
It was the British who discovered oil in the Spratlys and began tapping it.
Hungarian1952-ben Japán hivatalosan lemondott a sziget szuverenitására vonatkozó minden igényéről.
In 1952 Japan officially renounced all claims to sovereignty to the islands.
HungarianAmi egy kis szigeten van elásva Bar Harbortól nem messze, a sziget neve Carmen's Folly.
I paraded them through into the living room, another treat for the eyes.
HungarianA többi polinéz sziget nagy része többé-kevésbé állandó kapcsolatban állt más szigetekkel.
Most other Polynesian islands were in more or less regular contact with other islands.
HungarianAzt mondja, el kellene tűnnünk a sziget közeléből, mielőtt utolér a vihar és fújni kezd a szél.
Says we ought to get clear of those reefs before it closes in and begins to blow.
HungarianNem azt kiálták e sziget lakói, Hogy partjaikra szálltam: Vive le roy?
Haue I not heard these Islanders shout out Viue le Roy, as I haue bank'd their Townes?
HungarianA király még ugyanaznap dönt, s már rakják is a máglyát a Cité sziget csúcsán.
The king makes his decision that very day: a pyre is erected at the tip of the lie de la Cite'.
HungarianHajnali háromkor lovagoltam végig a Szent Lajos-sziget hídján.
It was three o'clock before I rode over the bridge on to the Ile St.Louis.
HungarianRalph most a sziget másik végét vette szemügyre, amelyet nem kerített be zátony.
Ralph looked down the other way where there was no reef.
HungarianDe furcsa dolgok történnek például Afrikában; vagy a nyugat-indiai sziget-világban.
But queer things do happen - in Africa or the West Indies.
HungarianEgy szép napon majd egyszer csak szétrohad és szétesik az egész sziget.
One day this place is just going to rot and collapse on itself.
HungarianEzt a témát illetően a következő lenne a kérdésem: miért hívják Grönlandot Grönlandnak (zöld sziget)?
The question I would like to ask on this subject is: why is Greenland called Greenland?
HungarianA sziget lakói az ausztrál és az új-guineai bennszülöttekkel egyaránt élénk kereskedelmet folytattak.
Islanders carried on a lively trade with Native Australians as well as with New Guineans.
HungarianA sziget több mint egy mérföldnyire van a parttól, a tenger háborgott, s a part mentén erős volt a hullámverés.
It's over a mile to the coast and there were heavy seas and big breakers inshore.