"szikár" English translation

HU

"szikár" in English

HU szikár
volume_up
{adjective}

A magas szobákban szikár háziasszonyok pörölnek sunyi albérlőkkel.
In the tall rooms haggard landladies bicker with shifty tenants.
Egy szikár, beesett arcú, ijedt tekintetű szerzetes jött eléjük.
A thin, haggard-looking brother came out to meet them, his face a little fearful.
Az ügyvéd rosszalló pillantást vetett Michael Shane-re, a szikár, szőke szépfiúra.
He looked disapprovingly at Michael Shane with his fair hair and his haggard charm.
Coombe szikár arcú pátriárkája egy hosszú asztalnál ült, és egy pergament olvasott.
The lean-faced Patriarch of Coombe sat at a long table reading a parchment.
Szikár pasas volt, erőteljes, edzett, és az égvilágon mindenre kíváncsi.
A lean man, tough, powerful, curious about everything.
Szikár, komoly külsejű férfiú állt ott, komor szürke öltönyben.
It was a lean, serious looking man in a severe gray suit.
szikár (also: sovány, fösvény, csontos, hártyás)
volume_up
skinny {adj.}
Egy magas, szikár pasas, kemény kezű, de elfogulatlan, egyszerű szavú, de éles eszű.
He was a tall, skinny fellow, tough but fair-minded, plain spoken but shrewd.
A szikár rabló azonban szájtátva bámult felfelé.
The skinny robber, though, gawked up at the hillside.
A haja az égnek meredt, amikor a szikár Scoleri testvér hirtelen előtte termett.
The woman's hair nearly straightened as suddenly the ghost of the skinny Scoleri brother sparked to life before her.
volume_up
spare {adj.}
Õ is fehér lesz és szikár, mint mi, de nem veszíti el az alakját.
She would become white and spare like us but not lose her shape.
Meglehetősen szikár és hangja, mint az északi szél.
He is lean and spare, and talks in a voice like the north wind.
A svéd vagy finn gyártmányú bútor fehér fenyőből készült, szikár volt, szép formájú és kényelmes.
The furniture was Swedish or Finnish whitewood, spare, clean cut, and functional.
szikár (also: cingár)

Context sentences for "szikár" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA szikár képén végighúzódó széles sebhely még komorabbá tette amúgy is fenyegető arcát.
A scar across the gaunt cheek accentuated the menace of his already grim visage.
HungarianOtt volt azonban valaki jól öltözött, szikár, ősz hajú, szemüveges férfi.
But someone else was-a well-dressed, slender, grayhaired man who wore spectacles.
HungarianAz ajtónyílásban egy szikár, égő szemű férfi állt; testét állatbőrök, irhák borították.
Standing in the doorway, gaunt, blazing-eyed, was a man dressed in skins and furs.
HungarianBee-t nem vonzotta a szikár, szakállas, nyájas tuskó a citromsárga, hosszú alsógatyában.
Bee was not drawn to the scrawny, bearded, happy boob in lemon-yellow long underwear.
HungarianMintha derengő fényt árasztott volna Mael szikár alakja; bizonyosan most válaszol neki.
Mael's slender form seemed to shimmer as surely he expressed the answer.
HungarianA transparex ablakról Sir Winston Neville szikár arca tükröződött vissza.
Refocussing his gaze, he saw Sir Winston Neville's gaunt face reflected in the transparex.
HungarianVirginiának nagyon tetszett napbarnított arca, hosszú, szikár alakja.
'I'm in rather a hole, and most of my friends are - well, rather high up.
HungarianA koros, szikár, törékeny, szigorú arcú nevelőnő belépett a szobába.
Thin, frail, and indomitable, the elderly governess advanced up the room.
HungarianSinter belesúgott valamit az új titkára, egy szikár, alacsony lavrenti fickó fülébe.
Sinter whispered into the ear of his new secretary, a dry little Lavrentian with lank black hair.
HungarianEgy szikár, őrült-szerű földi vetette rá magát, és a megragadta a szemüvegét.
A wiry, crazed-looking Earther darted toward him and clawed at the breakabout's wraparound glasses.
HungarianA szikár, zord képű Peter Von Kleek felállt, kezet rázott Gordonnal, majd hellyel kínálta.
Tall, gaunt-faced Peter Von Kleek stood and shook Gordon’s hand, motioning him to a seat.
HungarianMaga a jós szikár, titokzatos külsejű, piros karikás szemű, mocskos fehér szakállú illető volt.
He was a lank brownman with red-rimmed eyes and a stained white beard.
HungarianNyugodtan aludt, Samunak szemet szúrt, hogy milyen szikár az arca, keze.
He was still sleeping quietly, but Sam was now struck most by the leanness of his face and hands.
HungarianAz árnyékból egy szikár alak lépett elő, aki csuklyás, barna köpenyt viselt.
From the shadows came a gaunt man in a hooded brown robe.
HungarianMeg-meglibbenő köpenye alatt a teste szikár, csontos volt, fekete sapkája körül a haja vörös.
Inside the floating cloak he was tall, thin, and bony; and his hair was red beneath the black cap.
HungarianRavasz szeme élénken csillogott, a teste szikár volt, de ruganyos.
His eyes looked shrewd and bright, his body wiry and flexible.
HungarianSzeretem a kemény, szikár testedet, meg azt a fura szemedet, bár mindig megrémülök, ha gonoszul nézel.
I love your hard, flat body and your strange eyes that frighten me when they become wicked.
HungarianCorbell egy meglepően csontos hüvelykujjai szikár mellére bökött.
Corbell jerked an unexpectedly bony thumb at his bony chest.
HungarianEgy kissé sánta, sovány, szikár ember a ház mögött azzal foglalatoskodott, hogy egy szivattyút olajozzon.
A small-boned, high-shouldered man who limped slightly was oiling a pump behind the house.
HungarianA nyurga, szikár ember hasonlított Lincolnra, a nemzeti hősre.
He was a lanky gaunt man who resembled the folk hero Lincoln.