HU szilárd
volume_up
{noun}

Megvetette a lábát két szilárd gyökéren, és kipróbálta az egyensúlyát.
Tom set his feet on two firm roots and checked his balance.
Szűk homloka sima volt, a szája és álla szilárd.
Her small forehead was smooth, her mouth and chin firmly set.
Biztos vagyok abban, hogy ezek a döntések nagyon jó és szilárd alapot fognak adni a következő elnökségeknek arra, hogy folytassák az abban meghatározott utat.
I am confident that these conclusions will provide a very good and solid basis for the following presidencies to continue along the lines set out therein.
szilárd (also: bátor, erős, izmos, szívós)
volume_up
stout {noun}
Bal felől gombaágyásai voltak, jobbra szilárd tölgy és vasajtók, három zárral bebiztosítva.
To the left were his fungus beds, to the right a stout oak and iron door, locked with three locks.

Context sentences for "szilárd" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA helyzet szilárd, és nem lehet semmi zavar ott, ahova a politikánk kisugároz.
The glove is iron, and there should be no confusion as to where policy emanates.
HungarianSzilárd meggyőződésem, hogy itt az ideje, hogy tanuljunk ezekből az eseményekből.
I firmly believe that the time has come to learn a lesson from these events.
HungarianSzilárd meggyőződésem, hogy a program csak ezzel a költségvetéssel lehet hatékony.
I firmly believe that only with such a budget will the scheme prove to be effective.
HungarianNémelyik szilárd volt, és sokáig megmaradt, mások lesüllyedtek a völgyekbe.
Here were societies which lasted, while those dwelling in the valleys perished.
HungarianIgen felelte Ursula azon a gyönyörű hangján, szilárd hittel és belenyugvó félmosollyal.
Yes, she said in her exquisite voice, with certainty and a small accepting smile.
HungarianA mélyradar árnyék szerint ennek a bolygónak nincs semmiféle szilárd kérge.
According to the deep-radar shadow, this planet doesn't have any lithosphere.
HungarianAz élelmezésbiztonság ezért továbbra is szilárd közös agrárpolitikát kíván.
Thus, food security continues to require a strong common agricultural policy.
HungarianÉs elég szilárd ahhoz is, hogy a torok izmai ne törjék össze nyelés közben.
And strong enough not to be broken by the muscles of the throat when it is swallowed.
HungarianVárta ugyanis azt a szilárd alapokon nyugvó várost, amelyet majd az Isten tervez és épít.
For he looked for a city that hath foundations: whose builder and maker is God.
HungarianA szilárd talajt fokozatosan valami lábhoz tapadó, aprószemű homok váltotta fel.
Now and again clumps of dry grass cast shadows in hollows in the sand.
HungarianSzilárd meggyőződésem, hogy a Bizottságnak részt kell vennie ebben az új kezdeményezésben.
I firmly believe that the Commission should be involved in this new initiative.
HungarianAztán két tenyerén tartva a Bhelliomot visszasétált a barlang szilárd talajára.
Then she walked back across the emptiness with Bhelliom held lightly between her two palms.
HungarianEzek voltak az emberiség szociológiájának szilárd pontjai", a szigetek a káosz tengerében.
These were the strong attractors of human sociology, islands in the chaos sea.
HungarianSzilárd meggyőződésem, hogy a cigaretta közveszélyes és gyilkos termék.
He chose his words carefully, but in his mind he'd made the speech a thousand times.
HungarianEgy pillanat, és Alec karja szorította át derekát, húzta magával a szilárd talajra.
An instant later he felt Alecs arms around him, pulling him to safety.
HungarianSzilárd meggyőződésem, hogy idővel a KAP sokkal fenntarthatóbb lesz.
I am resolutely confident that the CAP will become more sustainable over time.
HungarianA völgylakókból és az elfekből hiányzott Hendel szilárd önbizalma.
The Valemen and the Elves did not possess Hendel's strong sense of self-reliance.
HungarianEzért fokoznunk kell a szilárd európai ipari bázis fenntartására irányuló erőfeszítéseinket.
This is why we must enhance efforts to maintain a strong industrial base in Europe.
HungarianSzándékaink komolysága jelenti szilárd intézményi hitelességünket.
The seriousness of our intentions implies our strong institutional credibility.
HungarianTehát ennek a Valaminek, aminek nem volt szilárd tömege, mégis volt súlya.
This thing that had no solidity had weight, weight that was pressing me down, smothering me.