"szint" English translation

HU

"szint" in English

HU

szint {noun}

volume_up
b) egyéb anyagok esetén: jelleg, szint és az adott szint szavatossági határideje.
(b) for other substances : nature, level and expiry date of the guarantee of that level.
e) A-, D- és E-vitaminok: jelleg, szint és az adott szint szavatossági határideje;
(e) Vitamins A, D and E : nature, level and expiry date of the guarantee of that level;
Az a szint, amelyen Kleiber ura a helyzetnek, egy másik szint.
And the level in which Kleiber is in control is in a different level.
Időközben a falra rajzszögezték a szint alaprajzát.
This soldier had a diagram of the ground floor pinned to the wall.
Tengerbiológia, ásatag leletek, sarki élettean: második szint.
Marine biology, fossils - Antarctica second floor.
Az egész szállodai szint az elnök számára volt lefoglalva, a két alsóbb szinttel egyetemben.
The entire floor of the hotel was reserved for the President's party, and the two floors under it.
Az alatta lévő négy szint azonban veszélyesnek tűnt, mert itt keveset használt helyiségek voltak.
Below were eight Lyceum layers, which he must assume were dangerous.
(186) A kapacitáskihasználási szint a vizsgált időszak során viszonylag magas szinten stabil volt.
(186) The capacity utilisation rate has been stable at a relatively high level over the period considered.
A kedvezmény kiszámítására vonatkozó VJIR szint az, ami az exportnyilatkozat kiállításának időpontjában érvényes.
The relevant DEPBS rate to calculate the benefit is that which applied at the time the export declaration is made.
A jelenlegi európai inflációs szint a döntéshozók és a polgárok számára is megpróbáltatást jelent.
The current inflation rates in Europe are tormenting policymakers and citizens.
szint (also: emelet)
Az alsó szint felületesen egymás mellé illesztett terméskövekből állt, a felső pedig durván megmunkált farönkökből.
The lower floor was constructed of field-stone, crudely mortared together, and the second storey was of roughly squared-off timbers.
A lakosztályból, amely a szint egynegyedét foglalta el, két irányba nyílt kilátás.
The suite, which occupied a quarter of the top story, boasted two views.
- mean age of dominant story
A két és fél szint magasságú falat vadrepkény futotta be.
The two-and-a-half-story wall had ivy.

Context sentences for "szint" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Hungarian- Szerintem azon a bolygón csak egy színt ismernek - mondta Dan az üres szobának.
'I'll bet there's only one color on his home planet,' Dan said to the empty room.
HungarianEgy kis színt vinne az egyházba, azt hiszem felelte Obler halvány mosollyal.
It might enliven the Church a bit, Wargun,' Obler conceded with a faint smile.
HungarianHölgyeim és uraim, az új képviselők hamarosan friss színt visznek majd a Parlamentbe.
Ladies and gentlemen, new Members will soon revitalise the work of Parliament.
HungarianA mennyezeti világítás színt váltott, és a ruhák színe is megváltozott ettől.
The lights in the groined vaults overhead changed again and shifted up the spectrum.
HungarianA sűrűsödő homályban Tom észrevette, hogy az óceán felszíne színt váltott.
In the growing dimness Tom noticed that the surface of the ocean had changed color.
HungarianKattintson a Betűhatások fülre, majd válasszon ki egy színt a Betűszín listából.
Click the Font Effects tab, and select a color in the Font color box.
HungarianMinden egyéb színbeállítás után megszorozza ezzel az értékkel a vörös színt
After all other color adjustments, multiply the red channel by this value
HungarianA lapos árnyalás egyetlen színt rendel egy sokszögű objektum felületéhez.
Flat shading assigns a single color to a single polygon on the surface of the object.
HungarianMinden egyéb színbeállítás után megszorozza ezzel az értékkel a kék színt
After all other color adjustments, multiply the blue channel by this value
Hungarianmás mutatók alkalmazása a kohéziós szint mérésére a GDP kizárólagos használatán kívül;
indicators other than merely GDP being used to measure the degree of cohesion achieved;
HungarianVálassza ki azt a színt, amelyre az aktuális képen kicseréli az átlátszó területeket.
Select the color to replace the transparent areas in the current image.
HungarianA többoldalú szint keretet biztosít a közös kihívásokkal szembeni fellépéshez.
The multilateral track will provide a framework in which common challenges can be addressed.
HungarianA kék színt a nitrátokat is tartalmazó oxidáló anyagok bocsátják ki.
The blue colouration present is discharged by oxidizing agents including nitrates.
HungarianÉrthető volt így próbáltak egy kis színt vinni máskülönben unalmas, prózai munkájukba.
She went on to describe, with evident relish, how all of Trantor's space elevators-Orion.
HungarianAz ajtó felett világító emeletjelzések szerint a négy szint közül a negyediken voltak.
According to the indicator board above the doors, they were on the fourth of four levels.
HungarianValahol mélyen a fémember testében valami izzani kezdett, sápadt bőre vöröses színt öltött.
Deep within he seemed to glow, the normal pallor of his skin taking on a ruddy look.
HungarianAz égbolt egyre világosabb színt öltött, már nemcsak árnyékokat és körvonalakat lehetett látni.
The sky was improving the light he had, and now he could see more than shadows.
HungarianEz meglepte Thorne-t, habár Marius ugyanezt a színt viselte a vámpírkocsmában is.
It intrigued Thorne, though he had seen garments such as these on Marius in the vampire tavern.
HungarianHa a kiválasztott háttérmegjelenítési mód csak egy színt igényel, ez a gomb le van tiltva.
If no secondary color is required by the pattern selected this button will be disabled.
HungarianVettem egy számítógépet, és azt mondták, hogy több millió színt mutat.
I bought a computer, and [they] told me it had millions of colors in it.