"szivárgás" English translation

HU

"szivárgás" in English

HU szivárgás
volume_up
{noun}

1. general

szivárgás (also: rés, hasadék, hézag, folyás)
volume_up
leak {noun}
De szerintem fontos, hogy megértsük, honnan is indult valójában ez a szivárgás.
But I think we have to understand where this leak really started from.
Biztosan hidraulikus folyadék ömlik a motorba, vagy nagy üzemanyag-szivárgás van valahol mondta Cobb.
Must be hydraulic fuel leaking into the engine or a serious fuel leak, Cobb said.
Ha fogságba esünk, az kimeríti a szivárgás fogalmát, nemde?
Our capture would certainly be a 'leak,' wouldn't you say?
szivárgás (also: lyuk, kifolyás, elszivárgás, kiszivárgás)
A viszonylag kis szivárgás az atomerőmű épületén belül maradt.
The relatively small leakage remained within the containment building.
Micsoda szivárgás! jelentette ki az Akceptor örömmel.
Such leakage! the Acceptor joyously announced.
A vizsgálat folyamán a mérőn nem léphet fel elfolyás, vagy falakon keresztül történő szivárgás.
During the test, there must be no leakage, or seepage through the walls of the meter.
szivárgás (also: vérzés, megcsapolás)
volume_up
bleed {noun}
szivárgás (also: nyirkosság, csepegés, iszap, elszivárgás)
volume_up
ooze {noun}
szivárgás (also: vékony erecske)

2. "nukleáris reaktorban"

szivárgás (also: kidöntés, nyomásvesztés)

Context sentences for "szivárgás" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA szlovén hatóságok megerősítették, hogy a környezetet nem érintette a szivárgás.
The Slovenian authorities have confirmed that there has been no discharge to the environment.
HungarianAz eddigi erőfeszítéseink a szivárgás megállítására sajnos sikertelenek maradtak.
Efforts to keep the oil from spreading have so far proved futile.
Hungarian.: frekvenciájú} szivárgás abnormis energiamez jelenlétére utal.
Affirm K7^ category by HS topology & eG {trans.: (hyperspatial) energy Grid} links (inf.
HungarianA legkisebb szivárgás is végzetes lehet a küldetésre nézve.
And for our side, that means no one, even in the Central Committee or the Party Secretariat.
HungarianFedjük fel magunkat, és pusztítsuk el a kis szivárgás forrását?
Should we make ourselves known and destroy yonder stuff?”
HungarianHa nem éri el ezt az értéket, az elemző kört az elejétől a végéig ellenőrizni kell szivárgás szempontjából.
If this value is not attained, the analysing circuit shall be inspected from end to end for leaks.
Hungarian- Lent nincs szivárgás - rádiózta az utántöltő gépnek.
Showing no flow down here, he radioed to the tanker.
HungarianA szükség nagy úr, és ha a Nyúl pórul jár, akkor legalább tudni fogják, hogy a SIS-nél szivárgás van.
Necessity was the mother of many things, and if the Rabbit came to grief, well, they'd know that SIS was penetrated.
HungarianSzivárgás a Vensanon jelentette a rádiós.
Wenshan is taking water, the radio operator reported.
HungarianRáadásul a szivárgás éppen olyan folyamatos, mint eddig.
Hungarian- Megy az üzemanyag, nincs szivárgás.
Hungarian- Üzemanyag szivárgás a torpedó teremben!
HungarianMár a júniusban készített fényképeken is látszik a szivárgás, ennek ellenére a nemzeti felügyeleti hatóságok azt mondták, hogy nincs probléma.
Photographs in June already showed leaks, yet national supervisory authorities said that there were no problems.
HungarianNovember elején naponta már négyliternyi víz gyűlt össze a kis hordóban, attól kezdve viszont napról napra csökkent a szivárgás.
At the beginning of November he had recorded the daily intake of water at one gallon, but after that the quantity began to fall off every day.
HungarianA kipufogórendszerben nem lehet szivárgás, ami az összegyűjtött gázok mennyiségét csökkenthetné( amelynek azonosnak kell lennie a motorból kilépő gáz mennyiségével.
The exhaust device shall not have any leaks likely to reduce the quantity of gases collected, which shall be the quantity of gases emerging from the engine.
HungarianA nemzetközi szakértők véleménye szerint az erőmű semmilyen védőburkolattal nem rendelkezik, és jelentős a kockázata annak, hogy a radioaktív szivárgás a talajba és a vízbe kerül.
According to international experts, the plant does not have any protective cover and there are major risks of radioactive leakages into the soil and the water table.