"szolgál" English translation

HU

"szolgál" in English

HU

szolgál {verb}

volume_up
1. general
Ez jó ösztönzőként szolgál majd ahhoz, hogy kipróbáljuk ezt az átmeneti technológiát.
This will give us a good incentive to try out this transitional technology.
Az antenna továbbá mindig megparancsolja, mit kell tennie, és dobpergéssel is szolgál meneteléshez.
The antenna also would give him orders and furnish drum music to march to.
- És Bodwy milyen biztosítékkal szolgál, hogy többé nem lopja el a marháimat?
Lord Loftus blurted: What assurance can Bodwy give that he will steal no more of my cattle?
Örömömre szolgál, hogy Carlgren miniszter úr is beszélt a kötelező érvényű döntésről és a jogilag kötelező erejű nemzetközi megállapodásról.
I am pleased that Minister Carlgren also spoke of a binding decision and a binding international agreement.
A Miniszterek Tanácsában a szavazás alapjául a minősített többségi szavazási rendszer szolgál majd.
The standard system of voting in the Council of Ministers will be “Qualified majority voting” (QMV).
(DE) Tisztelt elnök úr, Ön először azt említette, hogy nagy örömre szolgál Jean-Pierre Jouyet miniszter úr jelenléte, és ez valójában így is van.
(DE) Mr President, you mentioned first that it is very pleasing that Minister Jean-Pierre Jouyet is present - as indeed it is.
Bízom benne, hogy az elnökség példaként szolgál majd más, jövőbeli elnökségek számára.
I hope that this Presidency will serve as an example to the others that follow it.
Milyen célt szolgál a szenvedésük a hosszú távú megoldás megtalálásában?
What purpose does it serve in finding a long-term solution?
Magasabb célokat szolgál, legalábbis saját szemében.
They serve a larger purpose, at least in their own minds.
2. "kutya"

Context sentences for "szolgál" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAki szereti testvérét, megmarad a világosságban, s nem szolgál botrányul másoknak.
He that loveth his brother abideth in the light: and there is no scandal in him.
HungarianRemélem, hogy a Bizottság ezt komolyan veszi és megfelelő nyilatkozattal szolgál.
I hope the Commission takes this seriously and provides an appropriate statement.
HungarianNehéz volt olyasvalakit meghallgatni, aki semmilyen információval nem szolgál.
It has been difficult to listen to someone who does not provide any information.
Hungarian(RO) Örömömre szolgál, hogy ma a szociális csomag újbóli elindítását tárgyaljuk.
(RO) I am glad that today we are discussing the relaunching of the social package.
HungarianÖrömömre szolgál, hogy a Parlamentnek sikerült megállapodásra jutnia a Tanáccsal.
I am pleased that Parliament has managed to secure negotiations with the Council.
HungarianAz 1. és a 2. kategória, amely szabályozási és egyéb célokat szolgál, már a múlté.
Categories 1 and 2 for regulatory and other purposes will be a thing of the past.
Hungarian- De ha a meglepetés és a sebesség a mi oldalunkon van, ez is az előnyünkre szolgál.
But when you have surprise and speed going for you, that advantage conveys also.
HungarianCadence, nagy örömömre szolgál, hogy bemutathatom... - az igazi Steve Stifler-t.
Cadence, it is my distinct pleasure to introduce you... - to the real Steve Stifler.
HungarianA közösségi támogatás nem az adók, a vámok vagy más díjak megfizetésére szolgál.
Community aid is not going to be used to pay taxes, duties or other charges.
Hungarian- Másfelől viszont az ön százezer embere semmiféle törvényellenes célt nem szolgál.
And on the other hand, your hundred thousand are intended for no illegal purpose.
HungarianÖrömünkre szolgál, hogy ez az ország hamarosan csatlakozik az Európai Unióhoz.
We are all delighted that this country will shortly be joining the European Union.
HungarianÖrömömre szolgál, hogy a legtöbb fő képviselőcsoport támogatását élvezhetem.
I am pleased to have the support - I hope - of most of the main political groups.
HungarianEz Ukrajnának saját érdeke - nem csak a nemzetközi közösség örömére szolgál.
It is in Ukraine's own interest - not just to please the international community.
HungarianBár ha jól szolgál az emlékezetem, a napló és a rózsafüzér mellett találtak rá.
Although if recollection serves me right, it was found with the diary and the rosary.
HungarianEz a ház, véleménye szerint, speciális szociális és tanulási célokat szolgál.
This house, he says, is zoned specifically for social services and student housing.
HungarianÖrömömre szolgál, hogy Önök közül többen Koppenhágában is jelen lehetnek majd.
I am pleased that some of you will also be able to be present in Copenhagen.
HungarianNagy örömömre szolgál, hogy Benita Ferrero-Waldner biztos is velünk van ma.
I am very pleased that Commissioner Benita Ferrero-Waldner is also with us today.
HungarianEz a vita jó ügyet szolgál, és szégyen, hogy ilyen késői órán került rá sor.
This is a very worthy debate and it is a shame it is being held at this late hour.
HungarianEmellett azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az EU minden lépése mintaként is szolgál.
Besides, we must not forget that the EU invariably serves as a shop window too.
HungarianDhrun herceg a Nementhe nevű hajó fedélzetén jön, amelyen első tisztként szolgál.
Prince Dhrun arrives aboard his ship the Nementhe on which he serves as first officer.