"szolgálat" English translation

HU

"szolgálat" in English

HU szolgálat
volume_up
{noun}

szolgálat (also: kötelesség, vám, tiszteletadás, adó)
volume_up
duty {noun}
Felmentették szolgálat alól, egy belső nyomozás... alakalmával...
Relieved of field duty pending an internal investigation... into the charges...
Egy csillaghajó kapitányának az életét az elhivatott szolgálat tölti ki.
A starship captain's life is filled with solemn duty.
Ja és szolgálat közben ölték meg nevetséges körülmények közt.
He was killed in the line of duty under bullshit circumstances.
szolgálat (also: roham, támadás, vád, feladat)
volume_up
charge {noun}
Felmentették szolgálat alól, egy belső nyomozás... alakalmával...
Relieved of field duty pending an internal investigation... into the charges...
Jim a szolgálat végére mindig belefáradt a buborékos, gázzal töltött oxivíz szívogatásába.
Breathing the fizzing, gas-charged oxywater always left him tired at the end of his shift.
szolgálat (also: alkalmazás)
volume_up
employ {noun}
Ez bizalmat ébreszt az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának folyamata iránt.
This creates confidence in the process of establishing the External Action Service.
Ez teremt ugyanis bizalmat a Külügyi Szolgálat létrehozásának folyamatában.
This creates confidence in the process of establishing the External Action Service.
Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi szempontjai (
The institutional aspects of setting up the European External Action Service (
szolgálat (also: kiszolgálás, adag, kitöltés, szolgáló)
Soha, egyetlen Választott sem utasította még el a szolgálat dicsőségét!
No Chosen has ever rejected the honor of serving.
Ötévi szolgálat után üzleti iskolára küldték, amely intellektuális értelemben Japánban nagyjából megfelelt Parris Islandnek, csak épp egy kis buchenwaldos beütéssel.
After serving five years, he'd been sent off to a business school, which in this country was the intellectual equivalent of Parris Island, with a touch of Buchenwald.

Context sentences for "szolgálat" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA szolgálat nekem elegendő fizetség, méltóságos uram hajolt meg mélyen a férfi.
That I have been able to serve is payment enough, Milord,' Tel replied with a low bow.
HungarianEngem mindenfajta szolgálat alól felmentett, hogy állandóan a démon mellett lehessek.
I was released from other duties that I might study how to converse with the demon.
HungarianA különleges szolgálat másik két katonája hosszú, de eseménytelen út után érkezett meg.
The other two Special Forces soldiers had had a slow but uneventful journey south.
HungarianKét különösen fontos terület a Külügyi Szolgálat és a strukturális alapok.
Two areas which are particularly important are external action and structural funds.
HungarianÕ, vagyis a CIA olyasmire készült, amit a szolgálat korábban még soha nem tett.
He-the CIA-was about to do something the agency had never done before.
HungarianEste nyolcra már percről percre ismerte az éjszakai szolgálat alatti eseményeket.
By eight he had a complete picture of what had happened during their shift the previous night.
HungarianMegérte leellenőrizni, bár a szolgálat már helyesbítette a hibámat.
It was worth having it checked, but the services had already rectified my mistake.
HungarianMárpedig csakis egyetlenegyféle szolgálat létezik, amelyért érdemes ennyi pénzt megmozgatni.
There was only one job in the world that would command that kind of money.
HungarianMunro és a szolgálat útjai elválnak.
I fear it has to mean Mr. Munro and the services parting company.
HungarianDeVasher, a biztonsági szolgálat vezetője foglalta el a kicsiny, egyszerű irodák legnagyobbikát.
DeVasher, head of security, occupied the largest of the small, plain offices.
HungarianEgyértelmű tájékoztatást kívánunk kapni a szolgálat felépítéséről, jogállásáról és hatásköreiről.
We must be given a clear understanding of its composition, legal status and powers.
HungarianJim a szolgálat végére mindig belefáradt a buborékos, gázzal töltött oxivíz szívogatásába.
Breathing the fizzing, gas-charged oxywater always left him tired at the end of his shift.
HungarianLionel Rankin tizennégy évi szolgálat után éppen most szerelt le a haditengerészettől.
Lionel Rankin had just come out of the Navy after fourteen years.
HungarianA közért végzett szolgálat közben a Pribeaux család alaposan megszedte magát.
In the process, the Pribeauxs had greatly enriched themselves.
HungarianA jogok és kötelezettségek világos elosztása lehetővé fogja tenni a szolgálat zökkenőmentes működését.
The clear distribution of rights and obligations will allow it to work smoothly.
HungarianMost pedig, legalábbis a biztonsági szolgálat szerint, akivel szerződött, behatolók vannak a házában.
A quiet, modestly dignified man, and a very intelligent one, so they said of him.
HungarianA Petíciós Bizottsághoz több mint 250 panasz érkezett a szolgálat eljárása ellen.
Over 250 complaints against the actions of this office have been filed with the Committee on Petitions.
HungarianÉs amint mondtam, ne felejtsük el, hogy a szolgálat még létre se jött.
And, as I have said, we must remember that it does not exist yet.
HungarianA robbanásra biztosan idejön az andói biztonsági szolgálat szólt a másik.
That blast probably attracted Andoan security, said the other.
HungarianAz ajtaján lévő felirat szerint a helyi vízvezetékszerelő szolgálat kocsija volt.
Its door advertised a plumbing company in the District.