"tábla" English translation

HU

"tábla" in English

HU tábla
volume_up
{noun}

1. general

Ketten együtt mentek oda Gurgehhez, a tábla egyik sarkán álltak.
Together they came to Gurgeh, standing at one comer of the board.
Lo Prinest Bermoiya egy támla nélküli széken ült, pont az Eredet Tábla mellett.
Lo Prinest Bermoiya sat in a stoolseat just off the Board of Origin.
Megjelent előtte az Eredet Tábla, teljes egészében.
The Board of Origin appeared, thru-holoed in front of him.
tábla (also: klisé, lemez, névtábla, tányér)
volume_up
plate {noun}
Lehetőséget kell biztosítani a jelzéseket tartalmazó tábla lepecsételésére.
It must be possible to seal the plate bearing the markings.
Az utcai ajtón sárgaréz tábla hirdette:
On the street door there was a brass plate inscribed:
Egy sárgaréz tábla mutatott a 18-astól a 30-as szobák felé.
A brass plate pointed to rooms 18 through 30.
A pane of vitrean dropped before the ghost.
volume_up
panel {noun}
Nagy, festett tábla magasodott mögötte, ami megdöbbentően különbözött eddigi munkáitól.
There loomed behind him a large panel, with a shockingly different aspect to it from any of his other work.
Bermant, mit gondolt volna, ha a csűr üres lett volna, vagy ha a nyolc tábla csupasz lett volna, vagy ha rekonstruáltam volna a Windsor Kék Numero Tizenhetet.
I asked Mrs. Berman what she would have thought if the barn had been empty, or if the eight panels had been blanks, or if I had reconstructed Windsor Blue Number Seventeen.
tábla (also: darab, lap, szelet, lemez)
volume_up
slab {noun}
Amikor két tábla összeütközik, hegyek születnek.
When one slab crashed into another one, mountains were made.
Rájöttek, hogy a kontinens egy hatvan-hetven kilométer vastag tábla tetején ül, a tábla pedig olvadt masszában úszkál.
It was riding on a slab about forty miles thick, and the slab was drifting around on molten glurp.
Corbell lehajolt, és felemelte a tábla egyik végét.
Corbell bent and lifted one end of the slab.
volume_up
table {noun}
Megadja a csatolt tábla adatmezőjét, amely kapcsolódik a megadott értékmezőhöz.
Specifies the linked table data field, which is related to the specified value table field.
Megismétli a táblázat fejlécét minden oldalon, melyre a tábla kiterjed.
Repeats the table header on each page that the table spans.
Megjeleníti a "Tábla" sort a lekérdezési terv ablakának alsó részében.
Displays the Table row in the lower part of the Query Design.

2. "csokoládé"

tábla
volume_up
bar {noun} (of chocolate)
Komolyan nézett Lucyra, és egy újabb tábla csokoládé után nyúlt.
He looked solemnly at Lucy and reached out for another chocolate bar.
Magával is megtörténhet - tette hozzá, miközben kibontott még egy tábla csokoládét.
It might be you, he added, unrolling a second chocolate bar.
De van egy fél tábla csokoládé nálam, ha az megfelel.
Ive got half a Hershey bar, if thatll help.

3. "iskolai"

tábla
Az egyik falon nagy, fekete tábla lógott, törlőkkel és új krétákkal felszerelve.
On one wall was a large blackboard, with erasers and fresh chalk.
Aprócska nő volt, így mindig - akárcsak most is - nyújtóznia kellett, ha a tábla felső szélére akart írni.
She was a small woman who had to stretch to write on the highest level of the blackboard, which she was doing now.

Context sentences for "tábla" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Hungarian- Nem, mert a másik tábla azt mondja, kedden és csütörtökön csak bejelentésre nyit.
No, he's got another one that says TUESDAYS AND THURSDAYS BY APPOINTMENT ONLY.
HungarianÉpp most hagytunk el egy pihenőhelyet... ahol egy grizzly-s tábla is ki volt téve.
We just passed some picnic area with a grizzly bear statue beside the road.
HungarianAkárcsak Pansiu templomában, a tábla itt is egy erődítmény közepén csillogott.
As in the Temple of Pansiu, the tablet gleamed in the middle of a fortress.
HungarianIgaz, ami igaz, az ablak nyitva volt, az alsó tábla teljesen fel volt tolva.
True enough, the window was open, the lower sash being raised to its fullest extent.
HungarianNicosar majdnem a tábla közepénél állt körülötte őrök , és Gurgehre mosolygott.
Nicosar stood near the centre of the boards, surrounded by his guards, smiling at Gurgeh.
HungarianTíz perccel azután, hogy rátért a hegyi országúira, elhaladt két tábla mellett.
Ten minutes after he had turned onto the Upland, he passed two signs.
HungarianAz ajtón ősrégi, rozsdás lakat lógott, meg egy műanyag tábla, rajta vésett felirat.
The door bore an ancient, rusted padlock and an engraved plastic sign.
HungarianElküld a szürke fickónak egy képet egy nagy, barna tehénről, amelynek tábla lóg a nyakában.
He sends the gray fellow a picture of a big brown cow with a sign around its neck.
HungarianElmentek egy szappancsíkos kirakat előtt, amelyben régi tábla hirdette: EZ AZ ÜZLET KIADÓ.
They passed a soap-streaked show window with an old SHOP TO LEASE sign in the front.
HungarianA falon lóg egy tábla, és a professzor úr kész arra, hogy előadást tartson.
There's a chalkboard on a wall, and the professor is ready to lecture.
HungarianA kapun kívül nagy tábla, rajta nyomtatott betűkkel a felírás: Nincs kiadó szoba.
Beside the front door there was a large printed sign No Vacancies.
HungarianElhaladtak a SIDEWINDER 22 KM tábla mellett, és Wendy lazított egy kicsit.
They were passing a SIDEWINDER 15 mi. sign, and Wendy relaxed a little.
HungarianA falon tábla őrizte azoknak a nevét, akik a közelmúltban adakoztak a felújításra.
He found the plaque on the wall listing those who had in the recent past paid for restoration.
HungarianFél órával ezelőtt elmentek egy másik tábla mellett, amiről apa azt mondta, hogy nagyon fontos.
Half an hour ago they had passed another sign that Daddy said was very important.
HungarianEgy útjelző tábla azt adta tudtomra, hogy a wyomingi Casper négyszáz kilométerre van.
5 A road sign informed me that Casper, Wyoming, was 250 miles ahead.
HungarianMiért hívod ezt a helyet Dry Fartsnak, amikor a tábla szerint Dysart's a neve?
Why do you call this place Dry Farts when the sign says Dysart's?
HungarianOda lett a jégtörő hajója: ott feküdt egy nagy fehér tábla félelem és zavar alatt.
His mental ice-breaker was gone, flattened under a great white weight of panic and bewilderment.
HungarianLegurultam a Geigeré fölött levő házig, mely üresnek látszott, bár nem volt rajta a Kiadó tábla.
I drifted down to the next house above it, which seemed empty but had no signs out.
HungarianVolt még ott egy tábla is, amelyre krétával fölírták, mennyi a hőmérséklet a garázsban.
There was also a slate with a number chalked on it: the current temperature inside the shed.
HungarianBurritt Street hirdette kék alapon fehér betűkkel egy zománcozott tábla.
Spade turned from the parapet and walked up Bush Street to the alley where men were grouped.