"táj" English translation

HU

"táj" in English

HU

táj {noun}

volume_up
A tanuló táj hatása nagyon meglepő és elképesztő volt.
And the impact of the learning landscape has been pretty surprising and amazing.
Ameddig a szem ellátott, odalent csak a félelmetes fehér táj nyújtózkodott.
Stark saw an immense white landscape, infinitely forbidding.
Szerintünk azért fakul a táj, mert ezek az emberek most felejtik el.
We think the landscape is fading because these people are forgetting it.
A medence negyedik oldalán, a letherektől balra a táj kinyílt.
On the final side of the basin, to the Letherüs left, the land opened out.
Ahogy világosodott, kiderült, hogy a táj már korántsem olyan csupasz és köves.
The growing light revealed to them a land already, less barren and ruinous.
Úgy tűnt, lapos táj veszi körül, mindössze néhány domb emelkedeti a távolban.
The surrounding land seemed very flat, with only gentle rolls visible.
Keleti táj volt ez az utóbbi, s ott is húsvét vasárnap reggele volt, méghozzá szintén egészen kora reggel.
The scene was an Oriental one, and there also it was Easter Sunday, and very early in the morning.
A hirtelen föltámadó szélben a reflektorok hangosan zörögtek, a táj furcsán imbolygott a fényükben.
The lamps in the uprights of the fence rocked their hooded heads in a fresh gust of wind; the scene danced giddily in the pitching light.
A táj szépségét csak a kastély nyílásai körül derengő, halványan izzó energiapajzsok csorbították valamelyest.
The full magnificence of the wild scene was somewhat obscured by a shimmering scrim of light created by the energy shield that formed a screen across each opening.
Ha egyszer nincs táj, legalább a képeket nézhetné - hiszen ez már annyira jellemző az emberre.
If there was no scenery to look at, it was only natural to want to see pictures of scenery at least.
Gyönyörű táj, azt mondja, csak reklámozni kellene a városi lakosság között.
He told us that if we really advertised the beautiful scenery to people in the cities , .
Ezúttal gyorsan hajtottunk; akármilyen szép volt a táj, egyikünk se gyönyörködött benne.
We went fast this time; if there was scenery now, nobody in that automobile used any of it.

Context sentences for "táj" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianDanny is levegő után kapkodott, éppen úgy, mint a szülei, de nem a táj szépsége miatt.
And his gasp, which had been mingled with theirs, had nothing to do with beauty.
HungarianDűnék fodrozta síkföldhöz hasonlított a táj, pedig félig már a hegyek közt jártunk.
Though we were already in the mountains, it seemed to be a plain modulated by dunes.
HungarianS ahol valaha sarjú erdők énekeltek, most csupa tövis és tüskebokor a táj.
And there are wastes of stump and bramble where once there were singing groves.
HungarianEzek azt hiszik, hogy néhány éven belül teljesen megváltozik a táj, gondolta Popov.
They think this area will be greatly changed in a few years, Popov thought.
HungarianA kankalin és a táj mutatott rá egyetlen szempontból igen káros: ingyen van.
Primroses and landscapes, he pointed out, have one grave defect: they are gratuitous.
HungarianMiközben kelet felé lovagoltak, sem a táj, sem az időjárás nem változott.
The countryside did not improve as they rode eastward, nor did the weather.
HungarianIlyen volt a táj a sátram előtt, mikor megtörtént ez a baljós telefonbeszélgetés.
This was the view outside my tent when I had this fateful phone call.
HungarianEz persze nemcsak a táj miatt van így, hanem az idevalók miatt is mondta doktor Mortimer.
It depends upon the breed of men quite as much as on the county, said Dr. Mortimer.
HungarianSzomorú táj volt ez, néma, a gyors vizek kemény csobogásától eltekintve.
It was a sad country, silent now but for the stony noise of quick waters.
HungarianMegnyílt előtte egy táj; olyan volt, akár egy hívogató anyaöl.
Fractal tentacles spread through the networks with blinding speed, penetrating.
HungarianJoshuát mindig lekötötte a táj hihetetlen természeti szépsége.
Usually, Joshua was acutely aware of the incredible natural beauty of the valley.
HungarianPittman figyelmét azonban nem a táj szépsége kötötte le, hanem a szobában rájuk várakozó két férfi.
But Pittman's attention was primarily directed toward two men who waited for him.
HungarianMeleg és párás idő volt, a táj feltűnően barátságosabb lett.
The weather was warm and humid, and the terrain was considerably more friendly.
HungarianMost, hogy a nap egyre lejjebb ereszkedett, lassan az egész táj bíborszínt öltött.
Most of the towns were invisible, hidden behind the ridges, but here and there bits of highway showed
HungarianElöl változni kezdett a táj, ismét kizöldült ott, ahol a Mermidon kijön a Runnéból.
Ahead, the country began to change, to turn green again where the Mermidon flowed down out of the Runne.
HungarianJól van, ismerem az utat, bár ez a táj valóban rengeteget változott azóta.
I must tell you, he continued hoarsely, I think Chya Liell will follow when he can gather the forces.
HungarianNem léteztek jellegzetes földrajzi pontok, a táj minden irányban szinte teljesen egyforma volt.
Landmarks were nonexistent and the country looked almost exactly the same in every direction.
HungarianA táj végletesen egyszer volt: bokáig ér f mindenütt.
It was almost perfectly simple; ankle-high grass stretching in every direction.
HungarianGondolataiba mélyedve fordította el tekintetét az ablakon túli esős táj lehangoló képétől.
Preoccupied, he-turned from the dismal rain beyond the window.
HungarianAztán a szél hirtelen elállt, mintha a táj visszatartotta volna lélegzetét.
And then the wind fell off, sudden like a spent breath.