"tájékoztatás" English translation

HU

"tájékoztatás" in English

HU tájékoztatás
volume_up
{noun}

tájékoztatás (also: értesítés, közlemény, hír, információ)
A tagállamok felelősek a megfelelő tájékoztatás biztosításáért.
It is the Member States that are responsible for providing this information.
Pedig a véleményszabadság és a tájékoztatás szabadsága a demokrácia alapelemei.
Freedom of opinion and freedom of information are essential for democracy.
A zöldségtermesztőktől kapott tájékoztatás nyugtalanító.
The information being received from vegetable producers is disturbing.
tájékoztatás (also: sor, határ, határvonal, zsinór)
volume_up
line {noun}
Emellett nagyon nehéz különbséget tenni a tájékoztatás és a reklám között.
Moreover, there is a very fine line between information and advertising.
Létrehoznak majd egy új költségvetési tételt, hogy a tájékoztatás saját költségvetéssel rendelkezzen?
Will a new line be created, so that there is a budget for information?
Mindazonáltal továbbra is fenntartással viseltetek a tájékoztatás és a reklám közötti rendkívül homályos határvonal iránt.
Nevertheless, I remain very cautious about the extremely fuzzy line between information and advertising.
tájékoztatás
tájékoztatás (also: irány, eligazítás, orientáció, eligazodás)
tájékoztatás (also: célzás, utalás, kapcsolat, ajánlás)
A fajnál magasabb taxonokra történő utalás célja csupán tájékoztatás vagy osztályozás.
3. Other references to taxa higher than species are for the purposes of information or classification only.

Context sentences for "tájékoztatás" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianTájékoztatás és ismeretterjesztés révén kell bevonnunk a civil társadalmat.
We need to communicate and therefore raise awareness so as to involve civil society.
HungarianEz a tájékoztatás mindössze huszonnégy órával Petyr utolsó levele után kelt.
This letter was dated only twenty- four hours after Petyr's last letter.
HungarianEzen változtatni kell, és hangsúlyozom: egyszerűsítés és tájékoztatás, de ellenőrzés is.
This should be changed, and I stress: simplify and inform, but also monitor.
HungarianTájékoztatás az Elnökök Értekezlete javaslatairól: lásd a jegyzőkönyvet
Announcement of proposals by the Conference of Presidents: see Minutes
HungarianFontos a megelőzés és a kockázatokról való tájékoztatás a kórházakban dolgozók esetében.
It is important to prevent and to inform those working in hospitals about the risks they run.
HungarianA két daimón sehogy se bírt napirendre térni e különös tájékoztatás fölött.
The two daemons considered the strangeness of this knowledge.
HungarianÉs a kapott tájékoztatás szerint önnek az a véleménye, hogy fegyver van nála, hogy veszélyes.
And according to our briefing, you think hes armed, maybe dangerous.
HungarianDe tanácsolhatnék bizonyos szintű diszkréciót a tájékoztatás bizonyos részleteivel kapcsolatban?
But might I advise a level of discretion concerning specific details.
HungarianA nyilvánossággal való kommunikáció és a tájékoztatás területén egyértelmű, hogy lenne hova javulni.
There is a clear need for improvement in the way we inform and communicate with the public.
HungarianA tájékoztatás azonban az igazságot és világosságot is magában foglalja.
However, communication also involves truth and clarity.
HungarianJáróbeteg-ellátás esetén az előzetes tájékoztatás nem kötelező.
Advance notification of outpatient treatment is not mandatory.
HungarianAkárhogy is van, a kapott tájékoztatás csekély, nem kielégítő.
In any case the evidence was slight and unsatisfactory.
HungarianTovábbá mindannyian azt akarjuk, hogy a fogyasztók által érthető egységekre vonatkozó legyen a tájékoztatás.
We also all want it to be in a unit that consumers understand.
HungarianVajon Észak-Rajna-Vesztfáliában egyetlen párt dönti el, hogy a tájékoztatás kiegyensúlyozott-e vagy sem?
Is it the case that in North Rhine-Westphalia, one party decides on whether reporting is or is not balanced?
HungarianUgyanakkor az erre vonatkozó tájékoztatás nem csupán a környezetvédelmi biztos feladata kell, hogy legyen.
However, it should not only be the job of the Commissioner for the Environment to create awareness of this.
HungarianTúl sok időbe telik a világos tájékoztatás kibocsátása.
It takes too long for clear guidelines to be issued.
HungarianA sajtót lehetetlen volt tájékoztatás nélkül hagyni.
It was impossible to keep the press in the dark.
HungarianAz érdeklődés és a tájékoztatás hiánya pont olyan mértékben ennek a Parlamentnek a felelőssége is, mint bárki másnak.
This lack of interest and awareness is as much the responsibility of this Parliament as of anybody else.
HungarianGyakran hallunk a tájékoztatás elégtelenségéről.
You have often heard about communication deficit.
HungarianMagyar kormány – tájékoztatás a jövedelemadóról
Hungarian government - income tax info magyar