"támasz" English translation

HU

"támasz" in English

EN

HU támasz
volume_up
{noun}

1. general

támasz
volume_up
buttress {noun} [fig.]
Nyers, megalkuvást nem ismerő kijelentés volt, támasz a kétség és bizonytalanság ellen, amelyek még mindig ott ólálkodtak magabiztossága mögött.
It was a brash, uncompromising declaration, a buttress against the doubts and uncertainties that still lurked at the edges of his confidence.
támasz (also: befolyás, hatalom, tartó, börtön)
volume_up
hold {noun}
volume_up
prop {noun}
támasz (also: tengelyváll, hajlat, padka, párkány)
volume_up
staff {noun}
De a bot nem esett le a szédítő mélybe, hanem szemmel láthatóan dacolt a nehézségi erővel, és hossza két harmadával ott maradt támasz nélkül lebegve a szakadék fölött.
But it did not topple into the giddy darkness below them; rather, the staff rested in apparent defiance of gravity with two-thirds its length lying unsupported in the air above the abyss.
támasz (also: tartó, támaszték, dúc, oszlop)
I felt the design of its support.
Így hát játszotta egyszemélyes játékát fegyverek és muníció nélkül, telexek és éjszakai kamerák nélkül, társaság és támasz nélkül.
So he played his own solitary game, without guns or ammunition, without teleprinters or night-sight cameras, without support and without company.
Milyen kezdeményezés ez, és miként tudna a tagállamok által stabilitási programjaik érdekében az emberektől megvont szociális támasz helyébe lépni?
What initiative is that, and how can it make up for the social support that Member States are withdrawing for the sake of their stability programmes?

Context sentences for "támasz" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMegragadta a támasz nélküli korlátot, és óvatosan elindult felfelé.
She put her hand on the shaky bannister and began her cautious ascent.
HungarianRambo, a sárkány is a hóna alatt van, egy kis lelki támasz gyanánt.
He has Rambo the Dragon under his arm for a little extra comfort.
HungarianOtt függtek, látszólag támasz nélkül, mintha körülnéztek volna.
They hung there, seemingly self-sustained, as though watching.
HungarianA napernyő, sétabot, támasz és fegyver is volt egyben.
A brolly was also a parasol, walking stick, seat rest, and weapon.
HungarianAmióta lecsuktak, támasz nélkül maradtak.
My incarceration has left them destitute.
HungarianChaddy legfőbb érdeme az, hogy mindig kéznél van, a segítségére mindig lehet számítani, támasz minden bajban.
Chaddy's supreme achievement had always been to be there, at hand, the faithful buffer, quick to render assistance when assistance was needed.
HungarianSok vérivóhoz hasonlóan én is elhittem, hogy a tudás elegendő támasz lesz az évszázadokra, hogy a tájékozottság távol tartja a kétségbeesést.
And I believed as many blood drinkers do that knowledge alone would sustain me over the decades, that information could somehow stave off despair.
HungarianRendkívül hasznosnak találnánk, ha elérhető lenne számunkra valami efféle támasz, mivel arra törekszünk, hogy otthon, Lengyelországban legyőzzük politikai ellenfelünket.
We would find it extraordinarily useful to have ammunition of this sort available to us as we strive to overcome our political opponents in Poland.