"távozás" English translation

HU

"távozás" in English

HU távozás
volume_up
{noun}

1. general

távozás (also: kijárat, eltávozás, lelépés)
volume_up
exit {noun}
k) a vágóhídra történő bejutás és az onnan való távozás ellenőrzésének eszközei;
(k) means of controlling access to and exit from the slaughter house;
- Azt hiszem, elérkezett a távozás ideje - suttogta Hari protokollosa.
Time for a graceful exit, Hari's lieutenant whispered.
Az ilyen hirtelen távozás esetleg arra csábíthat egy hálátlan munkaadót, hogy csökkentse a költségeit.
Such an abrupt exit might tempt an ungrateful employer into minimizing his expenses.
távozás (also: teljesítmény, út, menés)
volume_up
going {noun}

2. travel

távozás (also: indulás, elindulás, elutazás)
Egészen különleges távozás volt, aki látta, el nem felejtette soha mesélte Mrs.
It was a very special departure, and nobody who saw it ever forgot it, said Mrs.
Úgy érzem, a távozás valószínűsége 80 százalék.
I'd say the chance of departure is 80 percent.
A távozás valószínűsége 100 százalék.
Chance of departure today, 100%.

Context sentences for "távozás" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianCaerid, van még módom rá, hogy távozás előtt meglátogassam Kahle Resét?
Caerid, would there be time for me to visit Kahle Rese before leaving? he asked.
HungarianNemegyszer bekukkantott még Vic irodájába távozás előtt, ha látta, hogy ég a lámpa.
Often he poked his head into Vic's office before leaving if there was a light on.
HungarianFelhangzott a "Királyi Távozás" dallama, és a menet megindult a főtéren át.
The procession turned up the Sfer Arct, and the company settled itself for the journey.
HungarianA vén inas megrökönyödve nézett rá... nem érkezés, hanem távozás járt már az ő eszében.
Lanscombe looked slightly bewildered since departures, and not arrivals, had been in his mind.
HungarianEltndött, vajon nem kellene-e a távozás hímes mezejére lépnie.
The Fate was starting to wonder what the point was of sticking around here.
HungarianFelmerült bennük a távozás gondolata, de komoly terveket sohasem kovácsoltak.
There had been thoughts of leaving, but never serious plans.
HungarianGordon hirtelen döbbent rá, mielőtt még lelkileg felkészülhetett volna, hogy ismét eljött a távozás ideje.
Suddenly, before he had really prepared himself, it was time to leave again.
HungarianSenkit sem lepett meg különösebben a diszkrét távozás, nem sok szót vesztegettek az ügyre.
Nobody was particularly surprised that he had left so quietly, and little more was said about the matter.
HungarianTávozás közben hallottam, hogy Louis tovább olvas a felindulástól enyhén remegő, mély, dallamos hangján.
As I left, I heard Louis continue to read in a low, melodious, and faintly passionate voice.
HungarianTávozás előtt azonban egy utolsó vakmerőségre vetemedtem.
But just before I left, I performed one final act of daring.
HungarianTávozás előtt eltüntettem ottlétem összes nyomát.
Before I left, I wiped away all trace of what I had done.
HungarianLépjen a tisztes távozás mezejére, és fejezze ezt be.
Take the honourable way out and stop doing that.
HungarianNem irigyelte az Adoniszt a távozás szabadságáért.
He didn't envy the Adonis his liberty.
HungarianOlvasd el ezt, aztán lépj sírva a távozás mezejére!
HungarianA pincér csalódottan vette tudomásul, hogy továbbintik a desszertes kocsit, és csak egy-egy feketét kérnek még távozás előtt.
The waiter was disappointed when both diners passed on the dessert cart, settling for just a quick espresso before paying the bill.
HungarianTÁVOZÁS ES ÉRKEZÉS
HungarianTávozás közben Sheffield hallotta, amint a lány azt kérdezi Cortlandtól: Ezt úgy érted, hogy akkor se dobhatna ki a házból, ha akarná?
As they were leaving, Sheffield heard her ask his father the following question: `Then you mean she couldn't have thrown me out of the house if she had wanted to?
HungarianAz ebédlőből távozás után már szabad volt beszélgetni, miközben a szobájukba igyekeztek sziesztázni, de Chris egyetlen elejtett megjegyzést sem bírt elcsípni az élénk eszmecseréből.
Outside the refectory, they were allowed to speak as they went to their room for rest period, but Chris couldn't get a word in.
Hungariana) kéthavi alapilletménynek megfelelő letelepedési segély a hivatalba lépés, illetve egyhavi alapilletménynek megfelelő áttelepedési segély a hivatalból való távozás alkalmából;
( A ) AN INSTALLATION ALLOWANCE EQUAL TO TWO MONTHS' BASIC SALARY ON TAKING UP HIS DUTIES AND A RESETTLEMENT ALLOWANCE EQUAL TO ONE MONTH'S BASIC SALARY ON CEASING TO HOLD OFFICE ;