HU

túl {postposition}

volume_up
Hihetetlen mennyiségű szemét van ott kint, túl a Neptunuszon.
There are unbelievable amounts of garbage out there beyond Neptune.
A mocsár szélén, közvetlenül a város északi kapuján túl.
On the edge of the swamp just beyond the city's northern gate.
Feladata az volt, hogy északra utazzon, a határhoz, majd azon is túl.
He was to journey to the north borders, then beyond.

Context sentences for "túl" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAz embereim igen jó kiképzést kaptak, de nincs túl sok gyakorlati tapasztalatuk.
My lads are well trained, but we haven't had all that much practical experience.
HungarianTaliesin, gondolta, már régen túl van az ilyen utazásokon, ha egyáltalán él még.
Taliesin, she supposed, was long past such journeys, even if he was still alive.
HungarianA feltalálókat terhelő költségek túl nagyok, az eljárások pedig túl bonyolultak.
The costs incurred by inventors are too high and procedures are too complicated.
HungarianBruiser túl okos ahhoz, hogy nagyon belekeveredjen, de azért ott van a közelben.
Bruiser's too smart to get in the middle of it, but he's always on the fringes.
HungarianDe ezzel a kettővel nem mentem semmire, ők meg közben túl sokat tudtak meg rólam.
But I failed with both of them, and in failing let them learn too much about me.
HungarianFélmérföldnyit haladhatott, amikor a fákon túl egy füves tisztást pillantott meg.
He had gone perhaps a half a mile when he saw a grassy meadow through the trees.
HungarianEzzel bizonyítható, hogy termékbiztonságról szóló irányelv egyszerűen túl gyenge.
Here it can be shown that the Product Safety Directive has simply been too weak.
HungarianIsmét érezte a levegő mozgását; nem túl erős, de hideg levegő nyaldosta ujjait.
Again, there was a draft coming out of the gaps; faint but detectable, and cold.
HungarianLégi mentéshez a part túl messze volt, és más hajó nem tartózkodott a közelben.
It was much too far for a rescue aircraft to come out, at least in this weather.
HungarianEurópa azon túl, hogy gazdasági egység, egy közös értékeken alapuló közösség is.
Besides being an economic entity, Europe is a community based on common values.
HungarianNagyon fiatal, túl vehemens, és nem érett annyira, hogy megfontoltan fürkésszen.
But I can't guarantee to handle them and a 2nd too... even if he is only a kid.
HungarianKeresgélj a fagyos északon az utolsó erdőkön is túl, a nyugati tenger közelében.
Look in the frozen north beyond the last of the woodlands near the western sea.
HungarianA torony boltívén túl még egy boltív volt, orgonavirágok zöld leveles árkádja.
Just beyond the arch under the steeple was another arch, a leafy arch of lilacs.
HungarianTúl nagy ez az épület ahhoz, hogy mindössze nyolc ember fedezze, ha behatolunk.
This is a large building to cover with only eight men, should we have to move in.
Hungarian- Túl sok időt veszítenénk, ha arra várnánk, hogy Dusseault atya magához térjen.
By the time Father Dusseault's fully conscious, we'll have lost too much time.
HungarianAzt a két disznót megkötözni nem volt túl nehéz, hogy elnyerd a Nap Szépe címet.
Roping two pigs together isn't a talent fit for winning miss catch of the day.
HungarianHa itt a falon megnézitek a nyomokat, látjátok, hogy szélesek, de nem túl mélyek.
If you look at the marks on the wall over here... they're wide, but notvery deep.
HungarianItt túl hideg van nekik, hogy elérjék a szexuális érettséget,...mint Simmsnek is.
So, simply, it is too cold for them to mature sexually... much like Simms here.
HungarianMinden ütközettel több embert veszítünk és már nem maradt túl sok vesztenivalónk!
We're losing more men with every new battle, and we don't have that many to lose!
HungarianÉpp csak túl vannak a véletleneknek azon a körén, amelyekben Yuri még hinni tud.
It was somewhat beyond the scope of the range of accidents in which Yuri believed.