"túlzás" English translation

HU

"túlzás" in English

HU

túlzás {noun}

volume_up
túlzás (also: nagyítás)
Azt hiszem, túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy a politika ez idáig nagyon sikeres.
I think we can say without exaggeration that it has been a success.
Nem túlzás az utak rabszolgáiról beszélni.
It is no exaggeration to talk about slaves of the road.
Úgy gondolom, nem túlzás azt állítani, hogy az európai integráció gerincét a belső piac képezi.
I think it is no exaggeration to say that the internal market is central to European integration.
- Ne feledd - szólt Haiman -, hogy a túlzás gyakran épp ellenkező eredményt ér el.
Remember, Khayman said, that excess can be the very opposite of essence.
Csacsognak és fecsegnek; illegetik és cicomázzák magukat; minden tettüket a különcködés és túlzás jellemzi.
They chatter and titter; they preen and primp; they engage in grand passions which occupy them all of twenty minutes; extravagant excess is their watchword!
Bondarenkón átvillant az érzés, hogy ez azért egy kicsit túlzás, a teszt viszont demonstrálni fogja, hogy mennyire.
Bondarenko thought that was an overstatement, but the test would demonstrate just how much of an overstatement.
This was an overstatement.
Tekintettel a médiában már meglévő reklámkódexekre, túlzás azt állítani, hogy a reklámok a nemek alapján keltenek gyűlöletet.
Given the existing advertising codes in force in the media, the claim that advertisements arouse hatred on gender lines is an overstatement.
Nos ez már egy kicsit túlzás, bevallom.
Now it's a little extreme, I admit.
Tehát a túlzás nem olyan meglepő.
So the hyperbole is not actually surprising.
Nem túlzás azt állítani, hogy ezek a civil intézmények és ezek a társadalmi vállalkozók a tálibokkal szemben igazi alternatívát jelentenek.
It's not hyperbole to say that these civil society institutions and these social entrepreneurs are building real alternatives to the Taliban.

Context sentences for "túlzás" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianTermészetesen túlzás lenne azt kérnem, áruld el, mi van ebben a Pelikán ügyiratban.
Of course, it would be asking too much if I wanted to know what was in the brief.
HungarianValóban többet kell költenünk a hadseregre, de a megduplázás talán túlzás lenne.
We need more military spending, but a twofold increase would be excessive.
HungarianAz első évben egész jóban voltunk, de azért barátságról beszélni túlzás volna.
I knew him well our first year, but we were not the best of Mends.
HungarianTúlzás nélkül állíthatom, uram, hogy ez a fickó egy igazi aranybánya.
I think this guy's the real deal, sir, and there's gold in them thar hills.
HungarianEzzel összefüggésben tehát biztosan nem túlzás a nyugdíjakról mint időzített bombáról beszélni.
So, in that context, the phrase 'pensions time bomb' is certainly accurate.
HungarianA sebességet minden túlzás nélkül becsülhették kétszáznegyven kilométerre.
No one could distinguish what it was that passed with such speed.
HungarianA bíró szörnyen mérges volt, ezt minden túlzás nélkül lehet állítani.
Harry was livid, to say the least, and was now en route to the city.
HungarianÉn már az elején tudtam, hogy túlzás az egész, de mégis hatott rám.
I knew it was corny at the time, but it was effective just the same.
HungarianÖsszesített adatok továbbítása azonban minden bizonnyal túlzás.
However, the transfer of aggregate data is certainly going overboard.
HungarianVoltak módjai ennek, és egyes esetekben be is váltak, de túlzás lett volna őket rutineljárásnak hívni.
There were ways, and they'd been used before, but they weren't what you'd call routine.
HungarianSzerintem ez túlzás - túl nagy fába vágjuk a fejszénket.
For me, that is excessive - we are biting off more than we can chew here.
Hungarian- Némi túlzás azért a nagyváros szó - állapította meg Gordon magában.
Calling this a city may be stretching things, Gordon noted.
HungarianUgyanakkor lehet, hogy enyhén túlzás ezt így hívni.
However, it may be exaggerating slightly to describe it in that way.
HungarianTúlzás lenne ezt mondani, de találkoztak már néhányszor.
Rarely, comrade, but he has done so occasionally in the past.
HungarianRucastle olyannyira el voltak tőle ragadtatva, hogy az már szinte túlzás volt.
Both Mr. and Mrs. Rucastle expressed a delight at the look of it, which seemed quite exaggerated in its vehemence.
HungarianNem gondolod, hogy ez enyhe túlzás?, kérdezte magától idegesen, de valójában úgy érezte: csöppet sem túloz.
Don't you think you're exaggerating a little? she asked herself uneasily, but in truth she did not.
HungarianMár az is elég rosszul néz ki, hogy ilyenkor estélyi ruhában jövök haza, de hogy még társaságot is hozzak, az túlzás.
It's bad enough to be coming home in evening dress at this hour without bringing company.
Hungarianátrális vagyok, igazi ínyenc mindenben, ami szélsőség és túlzás.
Well, I'm a musician, Madam, Lestat said to her.
Hungarian- Tábornok, ez talán túlzás lenne - jegyezte meg Brent.
This is getting quite out of hand, General, Brent asked.
HungarianNem túlzás, ha azt mondom, hogy nagy megkönnyebbülés volt, amikor december 1-jén minden véglegesítésre került.
I am not exaggerating when I say it was a relief when all preparations were finalised on 1 December.