"tűz" English translation

HU

"tűz" in English

EN
volume_up
tűz! {interj.}
EN

HU tűz
volume_up
{noun}

A régi városcsarnokban keletkezett tűz... - még mindig korlátlanul terjed tovább.
The fire we reported at the old fire hall... - is still burning out of control.
Vészhelyzetben, két motorunk kigyulladt és tűz van a legénységi kabinban.
We have declared an emergency for a double engine fire and fire in the crew compartment.
A tűz a rostélyon táncolt, és visszatükröződött a sárgaréz köpőcsészéken.
The fire that blazed in the grate danced, mirrored, in the brass spittoons.
Szeme természetellenes fényben égett, ibolyaszínű tűz tükröződött a könnyeiben.
Her eyes already burned with unnatural light, a violet ire reflected in her tears.
A tűz felvillant majd eloszlott, ismét sötétségre kárhoztatva a szobát.
The fire and light dwindled to nothing, and darkness returned.
Úgy szikráztak és ragyogtak a fényben, mintha tűz parázslott volna bennük.
They glittered and flared in the light, as if they contained their own fire.
A tűz megszűnt, Shaka adása hallatszott, hangosan és dühösen, szinte emberien.
The firing stopped, and Shaka's transmission came through, loud and angry, almost human.
Tűz! visszhangozta az irányzó, és az ujja az elsütő billentyűre feszült.
Firing, the gunner said, squeezing the trigger.
- Phasers and photons firing.
tűz (also: díj, cölöp, máglya, karó)
volume_up
stake {noun}

Context sentences for "tűz" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEgy dombtetőről kellett kimenteni a katonákat, akik folyamatos tűz alatt álltak.
We had to rescue a squad of soldiers off a hilltop, and they were under attack.
HungarianHalála kegyetlen volt, de legalább gyorsabb, mint a lassan terjedő áldozati tűz.
It was a faster death than the creeping sacrificial flame, but no less harsh.
HungarianA fiatalember közelebb húzta a székét, és nedves lábát a tűz felé nyújtotta.
The young man pulled his chair up and pushed his wet feet out towards the blaze.
HungarianA szél mérgesen rázta a tisztás fáit, és a tűz lángja szeszélyesen lobogott.
Overhead the wind sighed through the trees and the flames swirled back and forth.
HungarianA teste végiggördült a lejtőn, be egyenesen a feltáruló terembe, a tűz kitöréséhez.
Unable to resist it, she slid backwards down the slope, into the erupting chamber.
Hungarian- Nyilván átlagos, hétköznapi banditák, hogy a pokolbéli tűz égesse meg őket!
They must be just regular, run of the mill, may-they-please-roast-in-Hell bandits.
HungarianNem kis elégedettséggel konstatálták, hogy két E-767-es lett a tűz martaléka.
Two £-7675 had bitten the dust, they saw with no small degree of satisfaction.
HungarianA tűz mellett összebújó alakok megborzongtak, és feljebb húzták magukon a prémeket.
The huddled figures shivered and pushed their thick furs up around their shoulders.
HungarianAzon az estén medvehúst ettek, közben a macskafarkak a tűz mellett vadásztak.
They ate bear meat that night, while the cat-tails hunted at the edge of firelight.
HungarianRádobta a lángot a papírhalmokra, és figyelte, ahogy a tűz terjedni kezdett.
He put the flame to the piles of paper and watched while the fires gained strength.
HungarianMindent elemésztő tűz áramlott ki a tenyeréből, és megolvasztotta a tőr pengéjét.
A searing chill flowed out of her, and the blade of her dagger melted away like smoke.
HungarianAz egyik kezében éles tőrét szorongatta, ami meg-megcsillant a tűz pislákoló fényében.
In one hand he held his burnished sheath knife, glinting in the low firelight.
HungarianOdakint hirtelen tűz csapott fel éles árnyakat vetve az aszteroidamezőn.
A small flame burned suddenly, casting stark shadows through the asteroid field.
Hungarian- Ha nem jön senki, lehet, hogy a varangyok nem tűnnének így el, amint a nap rájuk tűz.
'If no one comes, the toads might not go away like they do when the sun hits em.'
HungarianA tűz már alig pislákolt, és csupán egy kevés napfény áradt be a zsalu repedésein.
Daylight poured wanly through the narrow slit of a window, accompanied by a cold draft.
HungarianDe a házban égő tűz ropogásától eltekintve a kertre baljós csend telepedett.
Apart from the crackle of the blaze in the house, the back yard became eerily silent.
HungarianEgyértelmű célokat tűz ki és világos statisztikai mutatószámokat, célértékeket ad meg.
It sets out clear objectives and solid statistical indicators and benchmarks.
HungarianA tűz kialudt és varázs-képük kicsiny és csillogó kék szikrák esőjévé változott.
The flame soared then, and their spell-vision exploded into a tiny twinkling of blue sparks.
HungarianAz első, amire Gordon felfigyelt, a pattogó tűz volt egy kandallóban.
12 Welcome, gentlemen The first thing Gordon noticed was the crackling fireplace.
HungarianA gondolatok úgy keringtek az agya mentén, mint molylepkék a tűz körül.
Thoughts swirled around the edges of her attention like moths around a flame.