HU tag
volume_up
{noun}

1. general

tag (also: végtag, testrész)
volume_up
member {noun}
Egy számvevőszéki tag kinevezése (Ioannis Sarmas) (szavazás)
Appointment of a Member of the Court of Auditors (Ioannis Sarmas) (vote)
Egy számvevőszéki tag kinevezése (Henri Grethen) (szavazás)
Appointment of a Member of the Court of Auditors (Henri Grethen) (vote)
Egy számvevőszéki tag kinevezése (David Bostock) (szavazás)
Appointment of a Member of the Court of Auditors (David Bostock) (vote)
tag (also: munkatárs, társ)
A keretprogramban jó néhány - több mint 10 - úgynevezett "társult tag” vesz részt.
We have quite a few - more than 10 - so-called 'associated members' of the framework programme.
Igyekeztünk mindent megtenni, hogy inkább hamarabb, mint később az összes szomszédsági ország - képességeik és a közös érdekek függvényében - társult tag lehessen.
We have tried to do everything so that sooner rather than later all the neighbourhood countries - depending on their ability and also on mutual interests - will become associated countries.
volume_up
fellow {noun} [coll.]
Azt hiszem, ez a tag beszélt a nővel a hallban, és együtt is vacsoráztak.
I think this fellow spoke to her in the lobby, and had dinner with her.
Furcsa és kellemetlen érzés volt, ahogy ott ültem tétlenül a pálya szélén, és csak figyeltem, hogyan csinálja a dolgát a tag.
It was an odd bystander-feeling, to sit there idle and listen to the way this fellow worked his trade.
És miért tartotta fontosnak a zsaru, hogy közölje velem: az utolsó tag, aki megpróbált Almore-ba belemarni, az árokban végezte.
And why would the cop think it smart to say that the last fellow who tried to put the bite on Almore ended up on the road gang?
Minden tag kinevezése hároméves időtartamra szól, ami meghosszabbítható.
All members shall be appointed for a term of three years, which shall be renewable.
- a "3" tag egy konvencionális összeadandó tag.
- 3 IS A CONVENTIONAL ADDITIVE TERM .
A szónak meglehetősen tág és ide nem illő értelmében.
Used in a loose and quite indefensible meaning of the term.

2. "ember", colloquial

tag (also: pasas, pacák, faszi, hapsi)
volume_up
bloke {noun} [coll.]

Context sentences for "tag" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA tag, aki lőtt, hallja a hangos rádiót, és tudja, hogy az elnyomja a lövés zaját.
The guy who did the shooting hears the loud radio and knows it will cover a shot.
HungarianEz a tag azonban olyan finoman ügyködött, mintha világéletében csak ezt tette volna.
But this man pulled it around ever so slowly, as though he had done it for ever.
HungarianA "családtagok” fogalom például túl tág, és fennáll az azzal való visszaélés kockázata.
For example, the notion of 'family members' is too broad and risks being abused.
HungarianFeltételezem, hogy a jelen lévő bizottsági tag, Verheugen úr ugyanezen nézetet osztja.
I presume that our Commissioner in attendance, Mr Verheugen, takes the same view.
HungarianHosszú sor várt repülésre mintha a tag nem akart volna nekik csalódást okozni.
I caught his, though, as he helped a man and wife into the front cockpit of his plane.
HungarianAki pedig nem csinált semmit, csak hagyta, hogy kiszolgálják, azé volt a tág tér.
The people who did nothing, who were merely waited on, had all the space.
HungarianA 24 bizottsági tag kérdéseire összefoglaló, futólagos válasz érkezett.
Questions from 24 committee members were dealt with en bloc in a cursory manner.
HungarianNem tetszett neki, amit az ex-KLSZ-tag mondott, de nem látott más lehetőséget.
He didn't like what the former SAS man had to say, but he saw no reasonable alternative.
HungarianAz Andy nevű tag elővett a kocsiból egy poros barna takarót, és rádobta a tetemre.
The man called Andy got a dusty brown blanket out of the car and threw it over the body.
HungarianDe Carstairs amúgy is csak gyenge tag volt, jóllehet nem annyira rossz, mint Neville.
But then, Carstairs had been something of a weak sister, though not as bad as Neville.
HungarianTIFF: a Tag Image File Format egy elég régi formátum, ami a mai napig népszerű.
TIFF: the Tag Image File Format is a rather old standard that is still very popular today.
Hungarian- Ja, fiacskám, a te szakszódat neked magadnak kell összehoznod - mondta a tag.
I want my airline transport rating:' You're gonna have to forge your own licenses, he said.
HungarianIsten határozta meg minden egyes tag feladatát a testben, tetszése szerint.
But now God hath set the members, every one of them, in the body as it hath pleased him.
HungarianTegnap este csak azt mondtam, hogy egy tag támadta meg, aki hasonlít Frye-ra.
Last night, I figured she was attacked by someone who resembled Frye.
HungarianA költségvetés 2,9 százalékos megnövelésének elfogadása már így is nagyon tág kompromisszum.
The acceptance of the 2.9% budget increase is a very broad compromise already.
HungarianA tag visszaballagott a saját gépéhez, letelepedett, és a kislányhoz kezdett beszélni.
He walked back to his airplane, sat down and began talking to the girl.
Hungarian- sóhajtott fel megkönnyebbülten az egyik bizottsági tag.
Thank the Cosmic for that, said the executive of Special Projects.
HungarianA biztos úr azt mondta, hogy néhány tag ellenezte a megállapodást, mások pedig jóváhagyták.
The Commissioner said that some Members opposed the agreement and others endorsed it.
HungarianA keretprogramban jó néhány - több mint 10 - úgynevezett "társult tag” vesz részt.
We have quite a few - more than 10 - so-called 'associated members' of the framework programme.
HungarianTág értelemben beszélünk az emberek biztonságáról, a betegbiztonságról.
We are speaking broadly about the safety of individuals, patient safety.