"találkozik" English translation

HU

"találkozik" in English

HU

találkozik {verb}

volume_up
1. general
találkozik
Találkozik az Ellenállás vezérével, "A Fáklyával".
You will meet the leader of the Resistance-- a man known as ''The Torch.''
Ha napközben találkozik valakivel,... akkor üdvözölje "Bonjour"-ral.
WOMAN: When you meet someone in the daytime, you can greet them with Bonjour!
- Egy kora reggeli járattal Memphisbe repül és találkozik Finkkel.
He'll catch an early morning flight to Memphis and meet with Fink.
2. "ösvények"
Tucker hatkor végez a munkahelyén, utána idejön, itt találkozik a feleségével.
Tucker gets off work at six o'clock and was coming to join his wife here.

Context sentences for "találkozik" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianDeHorne már nyugdíjban van, de még mindig gyakran találkozik Mr. Lathroppal.
Mr. DeHorne was retired now, but he and John Lathrop still saw a lot of each other.
HungarianAz utolsó bejegyzés szerint nem tudta, kivel találkozik itt, abban az órában.
The record indicates he didn't know whom he'd be meeting here at such an hour.
HungarianCarlisle arról, hogy két ember újra és újra találkozik.
You heard what Dr Carlisle said, about how two people keep meeting again and again.
HungarianRitkán találkozik az ember ilyen derék férfiakkal, igazi öröm volt megismerni őket.
So fine a body of men is difficult to find, and a rare pleasure to discover.
HungarianA második felvonásban rejtelmes keleti nő, akivel Fortune a Tadzs Mahal előtt találkozik.
In the second act, she was a mysterious Oriental woman he meets at the Taj Mahal.
HungarianMi történik, ha ez a két különálló 3 dimenziós világ egyszer csak találkozik egymással?
Which is, what happens if these two, three-dimensional worlds should actually collide?
Hungarian(DE) Elnök úr, az Ön meghívására az elnökök konferenciája délután 5 órakor találkozik.
(DE) Mr President, the Conference of Presidents is meeting at 17:00 at your invitation.
HungarianÉs mikor Bellamy találkozik Margóval, Margo továbbra is azt fogja hinni, hogy ostoba vagyok.
And when Bellamy confronted Margo, Margo would continue to think I was a fool.
HungarianSzámos kultúra találkozik itt, beleértve a tagállamokat és több más országot is.
This is a meeting point for many cultures, including Member States and various other countries.
HungarianLáttam más szörnyűségeket, ön is látni fogja őket ma este, ha majd találkozik a férjemmel.
I have seen other horrors and you will see them tonight when you look upon my husband.
HungarianAzaz mindig azt mondta, hogy Guidóval találkozik, de nem mindig Guido volt az.
I mean she'd say she was meeting Guido but it wasn't always Guido.
HungarianOkosabbnak tartották, ha Marcus, a bróker nem is találkozik Nicholasszal.
THEY THOUGHT IT BEST if Marcus the broker never laid eyes on Nicholas.
HungarianNéhány óra leforgása után aztán az egyikkel itt, a másikkal ott találkozik az ember, különkülön.
And the wife or the husband coming back the other way alone a few hours later.
HungarianHa Ön ezzel a problémával találkozik, forduljon bátran segítségnyújtó szolgálatainkhoz.
If you have problems, you can always contact our assistance services.
HungarianAz a házaló már halálra volt ítélve, ahogy minden favágó és vadász is, akivel mestere találkozik.
That peddler was doomed, and any woodcutters or hunters her master met with, too.
HungarianÍgy hát most majd találkozik Lancelet-val, és úgy köszönti, mint az ura rokonát, semmi többet.
So she would see Lancelet and welcome him as her husband's kinsman, no more.
HungarianAz ember ritkán találkozik olyasvalakivel, aki ilyen sok értéket hordoz magában.
It is rare to come across someone embodying so many qualities.
HungarianPasqually találkozik Louis-Claude de Saint Martinnel, aki mint Philosophe Inconnu válik ismertté.
Pasqualis meets Louis Claude de Saint-Martin, later known as Le Philosophe Inconnu.
HungarianA caodaista hitben valamennyi igazság találkozik, és az igazság: szeretet.
In the Caodaist faith all truths are reconciled and truth is love.
HungarianDe nálunk mostanában mindenütt külföldi pisztolyokkal találkozik az ember.
But this country's absolutely full of continental makes of guns.