"tanács" English translation

HU

"tanács" in English

EN

HU tanács
volume_up
{noun}

1. general

Mit tesz a Tanács, mivel Ön mondta, hogy a Tanács jelenti a kérdést?
What is the Council doing, since you say that it is the Council which is the issue?
Az intézmény közismert neve Miniszterek Tanácsa, vagy egyszerűen csak: Tanács.
It is commonly called the Council of Ministers, or just the Council.
- a Vámegyüttműködési Tanács nómenklatúrájának módosításából fakadnak, illetve
- are due to amendment in the nomenclature of the Customs Cooperation Council, or
tanács (also: javaslat)
volume_up
advice {noun}
Még árengedményt is kaptunk, mivel a tanács eléggé homályos volt.
And there was a discount because the advice was kinda vague.
Ja igen, csak egy rövid tanács egy profi nőtől egy másiknak: Nadrágöltöny!
Just two words of advice, as one professional woman to another: Pants suit.
Bölcs tanács volt Ian is épp elégszer próbálta megszívlelni.
Good advice -- advice Ian had given himself.
tanács (also: terv, javaslat, tanácsadás, szándék)
- Bölcs tanács - mondta az öregember bólogatva.
That is wise counsel, agreed the old man.
A Bölcs Tanács pályája fikarcnyit sem módosult.
The Sober Counsel's course didn't alter.
Eventually, the Sober Counsel asked, ~...
A júniusi Európai Tanács jóváhagyta a Bizottság által felvett irányt.
The June European Council confirmed the direction taken by the Commission.
A legutóbbi brüsszeli Európai Tanács nagy lépést tett ebbe az irányba.
The last European Council in Brussels made a great step in that direction.
E tekintetben úgy vélem, a Tanács jó irányba ment el.
In this regard, I think the Council has gone in the right direction.
tanács (also: jó tanács)
A másik jó tanács, hogy mindig ügyelj a pénzedre!
'The second piece of advice is to keep your hand on your pocketbook.'
Az egyik ilyen tanács az, hogy nyissák meg a jugoszláviai elnyomó kommunista rendszer aktáit.
One such piece of advice would be to open the files of the repressive communist system in Yugoslavia.
Small piece of advice.
tanács (also: bizottság)
A transznacionális döntések az Európai Üzemi Tanács tanácsadó bizottságához tartoznak.
Transnational decisions belong in the advisory committee of the European Works Council.
Ez esetben a bizottság jelentése adna iránymutatást a Biztonsági Tanács számára.
The committee's report would then serve as a guide for consideration by the Security Council.
A hatásvizsgálati bizottság tagjait az Európai Parlament és a Tanács ellenőrizné.
Members of the Impact Assessment Committee (IAC) would be controlled by the European Parliament and the Council.
tanács (also: figyelmeztetés, intés, célzás, kedv)
volume_up
cue {noun}
Tanács: a megsült puszedliket papírostul húzzuk ki vizes ruhára.
Tip: Put the sheet of macaroons on a damp cloth, paper side down.
Egy tanács, hogy tüntesse el a ráncait: vegye le a melltartóját.
Little tip on how to remove the wrinkles from your face: Take off your bra.
The second point is a tip.

2. "testület"

A gyárak a Nemzetközi Titkosszolgálati Tanács koordinálásával működtek.
The plants came under the umbrella of the International Security Services Board.
Tizennyolc éves korában a Termékenységi Tanács korlátlan utódnemzési engedélyt adott neki.
The Fertility Board gave him an unlimited breeding license when he was eighteen.
Inkább azt mondanám, hogy egy nagyon ügyes kis igazgató tanács van az egész mögött.
I'd say there was a very clever little board of directors behind this.

Context sentences for "tanács" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA Tanács hivatalban lévő elnökének egy kijelentése azonban igencsak problémás.
The statement that the President-in-Office has made does, however, raise a problem.
Hungariana Tanács soros elnöke. - (ES) Elnök úr! Sok érdekes vélemény hangzott el ma este.
Mr President, a lot of interesting things have been said here this evening.
HungarianIlyen helyzetet sosem képzeltünk volna el, és most ez szolgál a Tanács védelmére.
That situation was never envisaged, and this truly affords it protection.
HungarianFőpapjaink és a tanács tagjai kereszthalálra ítélték, és keresztre feszítették.
For the bread of God is that which cometh down from heaven and giveth life to the world.
HungarianHálás vagyok Önnek, a Tanács elnökének, azért, hogy a gépezetet mozgásba hozta.
I am grateful to you, Mr President-in-Office, for having already set the ball in motion.
HungarianRövid gondolkodás után a Tanács megígérte, hogy segítséget küldenek a törpéknek.
Swift consideration was promised on the request for aid to the Dwarves.
HungarianMinden esetben a soros elnökséget ellátó tagállam képviselői vezetik a Tanács üléseit.
For example, representatives from the presidency country chair its meetings.
Hungarian(DE) A Tanács hivatalban levő elnöke! Szeretnék ehhez a kérdéshez kapcsolódni.
(DE) Mr President-in-Office, I would like to pick up on this question.
HungarianTestvéreim Krisztusban, a főpapi tanács azonban nem látta, és nem fogja elhinni.
My brothers in Christ, the convocation of bishops, have not seen it and would not believe it.
HungarianA Tanács új automata központja géphangon elsorolta, milyen menüpontok közül választhat.
Nevertheless, he got the NTSB’s main number from information and placed the call.
HungarianGarp megfigyelte, hogy házassági tanács nem csupán az egyház kebeléből meríthető.
There sat the baffled couple who had hoped to discuss the simultaneous orgasmmyth or reality?
HungarianRemélem, Ön, a Tanács tisztelt soros elnöke átadja majd ezeket az üzeneteket Sarkozy úrnak.
President-in-Office, I hope you will take these messages back to Mr Sarkozy.
HungarianA Transzatlanti Gazdasági Tanács újraindítása kísérlet e stratégiai kapcsolat fejlesztésére.
The relaunch of the TEC is an attempt to develop this strategic relationship.
HungarianBármely pillanatban készen állunk, hogy a Biztonsági Tanács elé tárjuk bizonyítékainkat.
I am prepared at any time to present my evidence against the Soviet Union in this forum.
HungarianÍgy is volt ez rendjén, elvégre Bob volt a helyi tanács első embere a Jennyn ezer éve.
That was only right, since Bob had been head selectman on Jenny for about a thousand years.
HungarianEzzel összefüggésben, üdvözlöm a Tanács soros elnökének imént tett észrevételeit.
Yesterday Parliament took an important procedural step forward.
HungarianAmi az európai uniós helyzetet illeti, ezt a témát a Tanács nem tárgyalta.
As far as the situation in the European Union is concerned, no such topic is being discussed.
Hungariana Tanács soros elnöke. - (SV) Elnök asszony, köszönöm a tisztelt képviselőknek ezt a fontos vitát.
Madam President, my thanks to the honourable Members for this important debate.
HungarianEzt múlt héten világossá tettem, de a Tanács mind ez idáig nem tett ennek megfelelő lépéseket.
I made that clear last week, but so far, it has failed to act accordingly.
HungarianA Tanács elnöke nem tölthet be semmilyen tagállami tisztséget.
The president cannot simultaneously hold any elected position or office nationally.