"tanúsít" English translation

HU

"tanúsít" in English

HU tanúsít
volume_up
{verb}

1. general

tanúsít (also: bizonyít, kimutat)
tanúsít (also: állít, tanúskodik)
Mindenekfelett magukkal a tagállamokkal szemben tanúsít rendkívüli mértékű bizalmatlanságot.
Above all, it bears witness to exceptional levels of distrust in respect of the Member States themselves.
A talapzat alján a félig elmosódott felirat, azzal a lelkesedéssel, amelyet a Párizsba 1777- ben visszatért Voltaire[5] iránt tanúsít, elárulja a díszítmény keletkezésének idejét:
The half-obliterated inscription on the pedestal beneath determines the date of this work of art, for it bears witness to the widespread enthusiasm felt for Voltaire on his return to Paris in 1777:

2. law

3. law: "vmit"

tanúsít (also: tanúskodik)

Context sentences for "tanúsít" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianTisztelegnünk kell az előtt a gyors reakcióképesség előtt, amit 2008 ősze óta tanúsít.
We should pay tribute to the responsiveness that it has shown since autumn 2008.
HungarianMeglehet, hogy Dingnek számos hibája van, de mindig megfelelő tiszteletet tanúsít.
Whatever faults Ding might have, John told himself, he always showed proper respect.
HungarianA Parlament valamennyi kérdésben határozott hozzáállást tanúsít, illetve tanúsíthatna.
Parliament is demonstrating or could demonstrate a firm voice on all these issues.
Hungarian- Ha nem tanúsít kellő együttműködési készséget, a kis Resi Nothra várt volna a halál.
'The death, in case you were uncooperative, would be for little Resi Noth.'
HungarianVégül pedig elmondható, hogy a regionális integráció területén a GCC lassú fejlődést tanúsít.
Finally, in the area of regional integration, the GCC is slow to make progress.
HungarianReméljük, hogy a Tanács és a Bizottság is hasonló hozzáállást tanúsít majd.
We hope that the Council and the Commission adopt a similar attitude.
HungarianEz felelőtlen magatartást tanúsít.
We are currently facing our most severe crisis, and you are exhibiting irresponsible behaviour.
HungarianAz érintett társaság, a Millstream Recycling teljes együttműködést tanúsít.
The company concerned, Millstream Recycling, are cooperating fully.
HungarianHorvátországban az ellenzék nagyrészt konstruktív hozzáállást tanúsít.
In Croatia, the opposition has largely taken a constructive approach.
HungarianMiért tanúsít Klein úr ellenállást, miért nem végzi el ezt a klinikai vizsgálatot?
Why is there a resistance to providing these clinical tests?
HungarianHa megbánást tanúsít, talán még az ő lelkét is meg lehet menteni.
He was, unlike the objects she continued to ignore on the plain about them, a Frenchman.
HungarianKérdés: A bizottság rendkívüli érdeklődést tanúsít vallomásának következő része iránt, Doyle seriff.
Q. The Commission is extremely interested in this part of your testimony, Sheriff Doyle.
HungarianFolyamatban van a rendőrségi vizsgálat, és az érintett társaság teljes együttműködést tanúsít.
There is an ongoing police investigation and the company concerned is cooperating fully with them.
HungarianNagyon hálás vagyok, amiért az Európai Parlament ilyen nagy érdeklődést tanúsít ez iránt a munka iránt.
I am very grateful that the European Parliament is showing such great interest in this work.
HungarianAz Egyesült Államok még mindig nagy ellenállást tanúsít.
There is still a great reluctance on the part of the United States.
HungarianUgyanakkor a média is jelentős érdeklődést tanúsít ez iránt.
The media have taken a great interest in this in the meantime.
HungarianNem csoda, ha ez az ország most ellenállást tanúsít.
It is no wonder that this country is now putting up resistance.
HungarianÕ, Macarthur, meg örült a gondolatnak, hogy Leslie valóságos anyai érdeklődést tanúsít a fiú iránt.
And he, Macarthur, had been delighted at the thought that Leslie took quite a motherly interest in the boy.
HungarianMivel az ügy Yarber bíróé volt, illett legalább a látszatát fenntartania annak, hogy érdeklődést tanúsít.
Since the case was justice Yarber's, he was expected to at least appear as if he were paying attention.
HungarianHozzátenném, hogy az Unió fokozott érdeklődést tanúsít a G20-csúcsra vonatkozó szakértői értékelési folyamat iránt.
I would add that the Union is very interested in the peer review process in the context of the G20.