"tapintatos" English translation

HU

"tapintatos" in English

HU tapintatos
volume_up
{adjective}

tapintatos (also: előzékeny, figyelmes)
-Nagyon értelmes és tapintatos határozat - mondta Holmes.
Well, that was reasonable and considerate, said Holmes.
Embernek még nem volt olyan tapintatos bátyja, mint nekem Germanicus, de felolvasást azóta sem tartottam.
There was never so considerate a brother as Germanicus, or so noble a man.
Tapintatos voltam, de bölcsnek nem nevezném magam.
It was considerate of me, but I don't think I'd call it wise.
tapintatos (also: megfontolt, óvatos, diszkrét)
A tapintatos Lorrimer mormolta: Marple kisasszonyt kérdezte, asszonyom?
The discreet Lorrimer murmured, You were requiring Miss Marple, madam?
Tapintatos és bizalmas modorban kérdezte:
Then he assumed a discreet and confidential manner.
Be discreet about it, though.
tapintatos (also: remek, érzékeny, pompás, törékeny)
Nővére nem volt ilyen tapintatos, és sokatmondó mosollyal pillantott Darcyra.
His sister was less delicate, and directed her eyes towards Mr. Darcy with a very expressive smile.
- Sajnos dörmögte Poirot -, nem valami tapintatos korban élünk...
Poirot murmured, Alas, we do not live in a delicate age.
I'm not delicate enough for that.
tapintatos (also: diplomáciai, diplomatikus)
Szabatosan megfogalmazott, nyájas és tapintatos levél volt.
It was a clear, kindly and extremely tactful letter.
Nem tudta, hogy a gép tapintatos volt-e, vagy éppenséggel arcátlanul gúnyos.
Gillian looked up, wondering if the Tymbrimi machine was being tactful or obliquely sarcastic.
Kicsit erősebben ütötte a vasat, akármilyen tapintatos maradt is a hangja.
He pushed a little harder, tactful though the tone was.
tapintatos (also: szerető, gyengéd, érzékeny, lágy)
volume_up
tender {adj.}

Context sentences for "tapintatos" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Hungarian- Legalábbis igyekszem tapintatos és ízléses lenni - felelte Poirot.
I hope, at least, to write with delicacy and good taste, said Poirot.
HungarianElinor végtelenül tapintatos, meg nem is érdekli annyira a pénz, hogy nagy ügyet csináljon belőle.
She had plenty of tact and she didn't care enough about money to make too much of it.
HungarianDe ő legalább tapintatos volt, és nem fedte föl magát, míg a titok ki nem derült.
`Another party to the Star Chamber secret,' he murmured.
Hungarianmondta a maga gyöngéd, tapintatos módján.
`He's dead, you idiot!' he said with his characteristic charm and tact.
HungarianTapintatos, érzékeny ember volt, és mindig közvetett módon adott.
A man of tact and sensitivity, he always gave through indirection.
HungarianJó és tapintatos embernek látszik, akkor is, ha mindenféle hihetetlen dolgot akar közölni.
The man seemed genuinely kindly and respecting, in spite of all the incredible things he had to say.
HungarianTapintatos vagyok, ezért nem mondom, hogy ez a saját érdekedben áll, de ami azt illeti, ez az igazság.
I won't be so rude as to say it's for your own good, although, as a matter of fact, it is.
HungarianMichael tapintatos finomsággal elengedte, leült az egyik székre, az asztalra könyökölt, és a hajába fúrta az ujjait.
He let her go with such tact, and took one of the chairs and sat at the table.
Hungarian- De a dobás csak dobás, akármilyen tapintatos.
But a drop is a drop, no matter how different the ways of doing it are.
HungarianÉn nagyon tapintatos voltam vele mondta Miss Amphrey
I have been very gentle with her, said Miss Amphrey.
HungarianTapintatos voltam vele, nem integettem, nem bámultam.
I went easy on him, didn't wave, didn't stare.
HungarianFrançois nagyon tapintatos és kedves volt Jacqueline-nal.
Francois had been very gentle with her.
HungarianHardcastle hangja tapintatos és udvarias volt.
Hardcastle's voice was gentle, sympathetic.
HungarianA jövevény barátságos és tapintatos volt.
The newcomer had been friendly and noncommittal.
HungarianEz tapintatos célzás volt a legutóbbi kalandra, amely összesodort minket, és rávett engem, hogy áthozzam magunkhoz.
This was a kindly reference to the last adventure which had brought us together, and driven me to make him one of us.
HungarianEz a mozdulat udvarias volt és tapintatos.
HungarianGaunt tapintatos mosollyal figyelte őket.
HungarianTapintatos, gondolta Luscombe ezredes.
HungarianNe légy olyan átkozottul tapintatos.
HungarianÉn tapintatos ember vagyok!