HU

taps {noun}

volume_up
Tapsoljuk meg a Philipset (Taps) az emberiség irányába mutatott gesztusért.
Let's applaud Philips -- (Applause) -- for this gesture for humanity.
Gyér taps, mindenki lélegzetvisszafojtva figyelt.
The applause was barely audible, as though everybody was simply waiting.
(Taps) És a detektor ezután átküldi a képet a számítógépre.
(Applause) And the detector then transmits the image to the computer.
Itt azonban nem volt taps és fütty, csak keleten folytatódott kitartóan a fegyverropogás.
No one to clap or whistle here; only the steady crackle-and-stutter of gunfire off to the east.
This is the sound of one hand clapping.
This is the sound of one hand clapping.
És végül következett a már megszokott taps.
Finally, he clapped his hands sharply together.
(Taps) (Nevetés) Szerintem lehet, hogy most több tapsot hallottam.
(Applause) (Laughter) I think I might have actually heard more hands.
EN

to tap [tapped|tapped] {verb}

volume_up
Sound became sound and he heard the android secretary tapping the manual bead recorder at the Louis Quinze desk.
A hangok hangokká váltak, és hallotta, ahogy az android titkár a kézi-kristályrögzítőn kopog a XV.
She was thinking of her family, and she did not notice that the sleet was now nearly as hard as hail; it rattled off the big Buick like the tapping of countless hammers, driving little nails.
Neki a családja járt az eszében, s közben nem figyelhette, hogy az eső már jégesőként kopog a Buick fedelén számtalan apró kalapácsütéssel.
hordót csapra ver
When it's tapped, the affirmation of being alive, it reaches you almost to a cellular level.
Amikor ezt előidézzük, a bizonyosságot, hogy életben vagyunk, az csaknem a sejtjeidben is megérint.
to tap (also: to pat)

Context sentences for "taps" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Hungarian(TAPS) Azt hitted, sosem lelem meg becses Bunkóbarlangod, ugye, Kenderlovag?
You thought I'd never find... your precious Blunt-cave, did you, Hempknight?
HungarianTaps jött az asztal felől és Elminster nem tudta visszatartani magát.
There were gasps from around the table, and Elminster could not restrain himself.
HungarianHuh, szólt a nő, amikor elhalt a taps gyakrabban kellene idegennek vezényelnie minket.
Hey-oh, said the woman when it died down, we should have outlanders lead us more often.
HungarianA közönség felállt az asztaloktól, és szűnni nem akaró taps közepette együtt énekelt.
The audience rose to its feet and began to sing, still applauding.
HungarianA taps aztán lassacskán elhalt, és a nézősereg megindult a kijáratok felé.
And then, at long last, it was time for the crowd to break up.
HungarianHa abbahagyja, akkor elmarad a taps, de a tányérkészletnek sem eshet baja.
And like that juggler, only he would be hurt by a misjudgment.
HungarianAzt mondták nekem, hogy Cancúnban nagy taps fogadta egy tárgyalási határozat megszületését.
I am told that, at Cancún, a great cheer went up when there was a resolution to the negotiations.
Hungarian(Taps)
This comment will be attributed to . Not ? Sign out. Characters remaining: 2000
HungarianA közönség üvölt, gurul a nevetéstől, őrült taps.
The audience roars its approval, applauds wildly.
HungarianÉs végül következett a már megszokott taps.
Finally, he clapped his hands sharply together.
HungarianTaps!) Megjelent a nő férje, a bráhmin.
And the woman's husband, the Brahmin, appeared.
HungarianIsmét taps, ismét fütty, ismét vadászkürtszó hallatszott - majd lövés éles csattanása, megfellebbezhetetlen, mint a villámcsapás.
There were more hoots, more cheers, more blowing of hornsand a single sharp gunshot as conclusive as a wave breaking on the beach.
HungarianKözönség: (Taps) Jó.
HungarianKözönség: (Taps) (Nevetés)
HungarianA taps egy kicsit hangos.
Hungarian(Gyenge taps) Rendben.
Hungarian(Hosszan tartó taps)
HungarianKözönség: (Taps)