"tarja" English translation

HU

"tarja" in English

volume_up
tarja {noun}
EN

HU tarja
volume_up
{noun}

Context sentences for "tarja" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianÜdvözlöm a Bizottság arra irányuló erőfeszítéseit, hogy elénk tárja e közleményét.
I welcome the efforts made by the Commission to present this communication to us.
HungarianSzeretném megkérni a Bizottságot, hogy tárja elénk az elemzései eredményeit.
I would like to call on the Commission to present the results of its analyses.
HungarianElképzeltem az összeégett, fekete csontvázat, amint felém tárja karjait.
I pictured him, burnt, a black skeleton, but he put out his arms to receive me.
HungarianA Frankland kontra Regina-ügy majd a nyilvánosság elé tárja ezt a problémát.
The case of Frankland v. Regina will bring the matter before the attention of the public.
HungarianEz a jelentés nyíltan tárja elénk, milyen fiskális nyomás nehezedik majd az adófizetőkre.
This report lays open the fiscal pressure that will be brought to bear on taxpayers.
HungarianEz teljesen egyértelmű mindenki számára, aki nem tarja csukva a szemét.
That is perfectly obvious to anyone who does not keep their eyes closed.
HungarianHogy elénk tárja a szóban forgó ügy bizonyítékait, Makova válaszolt Dolmant kimérten.
To present evidence in the matter we were just discussing, Makova,' Dolmant replied distantly.
HungarianEz a férfi nem halott, noha szemét zárva tarja, teste nem mozdul.
This man was not dead, though those eyes were closed, the body motionless.
HungarianNe szolgáltassa ki, amíg nem tudja, kinek tárja fel szívét.
Trust no one until you are very sure of the heart to which you open your heart.
HungarianKöveteled, hogy a világ karját tárja és így üdvözöljön: "Szeretem az írásaid, szeretlek téged.""
You want the world to say, I love your writing, I love you, and that's too much to want.
HungarianAz ereje és a testsúlya elegendőnek bizonyult, hogy szélesre tárja.
All of his strength and weight were just enough to swing it wide.
HungarianLehet, hogy ennek a robotnak, Daneel ellenségének jó oka van arra, hogy most tárja fel előttem az igazságot?
Perhaps this enemy of Daneel's has a reason for revealing it right now?
HungarianMindenki a saját tetteit tegye mérlegre, dicsekvését pedig tartsa meg magának, ne tárja mások elé.
But let every one prove his own work: and so he shall have glory in himself only and not in another.
Hungarian- Ahogyan maga tárja elém a dolgokat, meg kell tennem, amit akar.
'The way you put it, I'm forced to do what you want.'
Hungarian"felszólít arra, hogy a fenti fórumok keretében tárja fel egy nemzetközi egyezmény kidolgozásának módját
'Calls to explore, within the same forums, the elaboration of an international convention ..'.
HungarianAaron nem tárja föl maradéktalanul a Talamasca céljait.
`Aaron does not reveal the whole purpose of the Talamasca.'
HungarianEurópa szélesre tárja kapuit a fejlődő világ előtt.
Europe's doors would be opened wide to the developing world.
HungarianWil felállt, gondosan az arcába húzva a csuklyát, mert Allanon arra intette, hogy ne tárja fel kilétét.
Wil rose, keeping his robes drawn close about him, for Allanon had warned that he was not to reveal himself.
HungarianKábán néztem, hogyan tárja feléjük karjait.
In a daze, I saw her stretch out her arms to them.
HungarianMinden arra ösztökélte, hogy tárja fel a történetünket.